Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7727

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 15 januari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Illegalen - Transitkampen - Incidenten op de spoorweg in Oostende - Kraakpanden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

illegale migratie
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
reizigersvervoer

Chronologie

15/1/2013Verzending vraag
11/3/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7726

Vraag nr. 5-7727 d.d. 15 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De spectaculaire stijging van illegalen in Oostende is grotendeels te wijten aan de strengere aanpak van illegalen in Frankrijk. Transitkampen worden er systematisch afgebroken en er wordt een sterk ontradingsbeleid gevoerd. Sinds begin dit jaar werden meer dan 800 illegalen opgepakt in Oostende. Elkeen die eens in het Bosje komt, kan zelf vaststellen dat er sprake is van een toestroom van illegalen.

Ik heb weet van veel klachten van reizigers die regelmatig illegalen over de sporen zien lopen aan de haven van Oostende. De treinen lopen daardoor bijna dagelijks vertragingen op. Voor de illegalen is het oversteken van de sporen bijzonder gevaarlijk.

Smokkelaars brengen de illegalen zo dicht mogelijk bij de haven vanwaar ze op de vrachtwagens kunnen kruipen. Daarbij maken zij gebruik van zogenaamde "safe houses". Dat zijn dikwijls leegstaande panden waar de illegalen in afwachting van hun oversteek tijdelijk verblijven. Ik heb vernomen dat sommige illegalen gebruik maken van leegstaande of ongebruikte panden van de NMBS die dicht bij de haven van Oostende liggen. Het spreekt voor zich dat wat mij betreft deze panden in samenspraak met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) moeten worden ontruimd en afgesloten.

Consequent beleid kan de toestroom indammen.

Ik had dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Heeft u weet van incidenten waarbij illegalen over de sporen lopen en daarbij het leven van henzelf alsook de reizigers in gevaar brengen? Zo ja, kan u toelichten om hoeveel incidenten het gaat sinds januari 2011, alsook hoeveel het totaal aantal treinvertragingen bedraagt sinds januari 2011 (aantal uren, aantal treinen dat met oponthoud werd geconfronteerd)?

2) Kan u meedelen wat uw diensten concreet doen om het aantal incidenten te verminderen? Ik denk aan bijkomende afspanningen aan de sporen en de inzet van beveiligingsdiensten, al of niet privé, aan de sporen. Kan u dat zeer concreet toelichten op het vlak van aantal personeelsleden en concrete investeringen in afspanningen en andere middelen?

3) Bent u bereid hondenpatrouilles in te zetten om deze levensgevaarlijke incidenten terug te dringen?

4) Klopt de informatie dat illegalen regelmatig hun intrek nemen in panden en loodsen van de NMBS in Oostende? Zo ja, kan u dit concreet toelichten (aantallen, welke gebouwen, enzovoort) en aangeven welke inspanningen de NMBS gaat doen om die gebouwen indien nodig te ontruimen en ontoegankelijk te maken?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2013 :

1. In 2011 ontving het Security Operations Center (SOC) van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding 168 meldingen over de aanwezigheid van illegalen op spoorwegdomein in het station Oostende en aanhorigheden (werkplaats, sporenbundels, …). Het SOC ontving eveneens 42 meldingen van effectieve aanwezigheid van personen in de sporen. Voor 2012 waren dit respectievelijk 33 meldingen betreffende de aanwezigheid in en rond het station en 27 meldingen van aanwezigheid van personen in de sporen.

De incidenten met transit-illegalen in de sporen in en om Oostende veroorzaakten van 1 januari 2011 tot 31 december 2012 aan 228 reizigerstreinen in totaal 2 332 minuten vertraging en aan acht goederentreinen in totaal 104 minuten vertraging.

2. De aanpak van de illegalen problematiek te Oostende wordt gecoördineerd door de Corporate Security Service van NMBS-Holding in samenwerking met de betrokken interne en externe partners.

Hoewel in 2012 een daling van het aantal meldingen met betrekking tot de illegalen problematiek op spoorwegdomein te Oostende werd vastgesteld, blijft dit veiligheidsprobleem een permanent aandachtspunt voor de Corporate Security Service. Dagelijks verzekert de veiligheidsdienst van de spoorwegen, Securail, toezichtsrondes op de site om accuraat te kunnen optreden indien de problematiek zich herhaalt.

In het verleden werd de vrije toegang tot de site en de sporen reeds geminimaliseerd door het plaatsen van een omheining met toegangspoorten langs spoorwegdomein.

Ook in het kader van het toekomstig station te Oostende heeft de Corporate Security Service een beveiligingsadvies in samenwerking met de beheerders van de site opgesteld met de nadruk op de beveiligingsmaatregelen die de toegankelijkheid van het havengebied via spoorwegdomein verhinderen.

3. De patrouilles op de site worden op regelmatige basis verzekerd door hondengeleiders.

4. De gebouwen Oostende Zeehaven (dienstgebouw) en Oostende Zeehaven (seinpost IV) werden afgebroken. In de toekomst zal ook seinhuis blok 63 afgebroken worden. De herbestemming van de sectiepost te Oostende die leeg staat, wordt onderzocht maar dit gebouw wordt momenteel niet bezet door illegalen.