Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7721

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 15 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing

LibiŽ
beslag op bezittingen
Arabische Liga
Afrikaanse Unie

Chronologie

15/1/2013Verzending vraag
22/5/2013Rappel
3/6/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7723

Vraag nr. 5-7721 d.d. 15 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De leider van de Libische Nationale Overgangsraad, het politieke orgaan van de rebellen, heeft net een noodoproep gelanceerd voor humanitaire hulp voor Tripoli. Volgens Moustapha Abdeljalil is er in de Libische hoofdstad onder andere een gebrek aan medisch materiaal.

De heropstart van de activiteiten in het land zal veel geld kosten. Uittredend senator Tommelein lanceerde eerder een oproep om een deel van de bevroren tegoeden van Kadhafi aan te wenden voor dringende medische hulp.

Nederland heeft op 15 juli 2011 100 miljoen euro van de tegoeden van het Libische regime die in Nederland zijn bevroren, overgemaakt aan de WHO om medicijnen te verdelen.

Uiteraard moeten we voorzichtig omspringen met de gelden van de Libische bevolking en dus moeten we niet blindelings deblokkeren.

Ik had dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Kan u vooreerst gedetailleerd meedelen welke activa (zowel materiŽle activa, liquide middelen, aandelen als vastgoed en holdingvennootschappen) van het voormalige Kadhafiregime er in ons land werden geblokkeerd en kan u tevens meedelen hoeveel ze bij benadering waard zijn? Ik denk onder meer aan de Fortisaandelen, gezien Kadhafi deelnam aan de laatste kapitaalsverhoging in 2008? Kan u dat zeer accuraat toelichten?

2) Kan de regering toelichten of zij reeds een vraag tot deblokkering heeft ontvangen? Kan dat gedetailleerd worden toegelicht op het vlak van de voorwaarden om deze gelden eventueel vrij te maken alsook op het vlak van het tijdsschema?

3) Op welke manier zal ons land zich ten aanzien van LibiŽ in EU-verband inzetten voor meer samenwerking met de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga?

4) Verwacht u meer mogelijkheden om bevroren geld van het Libische regime vrij te maken?

Antwoord ontvangen op 3 juni 2013 :

  1. De Europese regelgevingen met betrekking tot de sancties en de bevroren tegoeden laten niet toe dat er gecommuniceerd wordt over de gevraagde gegevens.

  2. Er werd door mijn diensten geen enkele formele aanvraag vanuit Libië ontvangen. Zoals de reglementaire teksten voorschrijven, werd de informatie over de bedragen en de bevroren rekeningen van de in België opgelijste entiteiten medegedeeld aan de nieuwe Libische autoriteiten.

  3. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Buitenlandse Zaken.

  4. Het geld dat bevroren is op bepaalde rekeningen blijft toebehoren aan de opgelijste Libische entiteiten. Elke toelating tot deblokkering van de gelden moet, overeenkomstig artikel 8ter van Verordening nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië, niet enkel aan bepaalde voorwaarden voldoen maar dient eveneens voorgelegd worden aan het Sanctiecomité van de Verenigde Naties (VN) alsook aan de Libische autoriteiten.