Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 2013-2014

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

265 resultaten

5-4059 Marie Arena (PS) 8/10/2013
  het Marshall-plan voor het Grote Merengebied
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4060 Ahmed Laaouej (PS) 8/10/2013
  de verontrustende situatie van het Inter Nos-centrum en de Vriendenbond van FinanciŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4061 Ahmed Laaouej (PS) 8/10/2013
  de hervorming van de loopbaan bij de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)
5-4062 Marie Arena (PS) 8/10/2013
  het proefproject Housing First
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4063 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/10/2013
  het niet respecteren van de bevoegdheden van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4064 Louis Ide (N-VA) 9/10/2013
  de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4065 Elke Sleurs (N-VA) 9/10/2013
  het prostitutiebeleid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4066 Marie Arena (PS) 9/10/2013
  de mensenrechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4067 Patrick De Groote (N-VA) 9/10/2013
  de inzet van Belgische militairen in Afghanistan na 2014
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4069 Jacques Brotchi (MR) 9/10/2013
  de legalisering van geneesmiddelen die cannabinoÔden bevatten in een therapeutische context
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4070 Richard Miller (MR) 9/10/2013
  de recente tenlasteleggingen met betrekking tot de verkoop van Smith & Wesson-wapens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4071 Jacques Brotchi (MR) 9/10/2013
  het advies van de Hoge Raad voor de gezondheid om het gebruik van voedingsmiddelen met palmolie te beperken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4074 Richard Miller (MR) 9/10/2013
  het Marshallplan voor het Grote Merengebied
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4075 Christine Defraigne (MR) 9/10/2013
  de btw-plicht van de advocaten vanaf 1 januari 2014
  minister van Justitie
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  eerste minister
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4076 Lieve Maes (N-VA) 10/10/2013
  de kostprijs van een btw-verlaging voor elektriciteit
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4077 Bart De Nijn (N-VA) 10/10/2013
  het communicatiebeleid van hulp- en veiligheidsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1119
5-4080 Marie Arena (PS) 15/10/2013
  de aanhouding van de conservator en de olie-exploitatie in het nationaal park Virunga
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4081 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de toekomst van de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4082 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de gevolgen van vliegtuiggeluid op de volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4083 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de gevolgen van vliegtuiggeluid op de volksgezondheid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4084 Benoit Hellings (Ecolo) 15/10/2013
  de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4085 Johan Verstreken (CD&V) 15/10/2013
  de homofobe ontwikkelingen in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4086 Bert Anciaux (sp.a) 15/10/2013
  de toekomst van de federale musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4087 Wilfried Vandaele (N-VA) 15/10/2013
  de reglementering voor de kleinschalige visserij
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4089 Frank Boogaerts (N-VA) 15/10/2013
  de stijgende complexiteit van de belastingaangifte
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4093 Helga Stevens (N-VA) 15/10/2013
  de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-4094 Helga Stevens (N-VA) 15/10/2013
  de premies voor de schuldsaldoverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4096 Veerle Stassijns (N-VA) 16/10/2013
  het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende medische hulpverlening aan boord van schepen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4097 Benoit Hellings (Ecolo) 16/10/2013
  het opvolgen door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zakenvan de gerechtelijke procedures van een Belgische onderdaan in Spanje
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4103 Louis Ide (N-VA) 16/10/2013
  de aanbeveling van het Risicobeoordelingscomitť voor geneesmiddelenbewaking over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4106 Bert Anciaux (sp.a) 16/10/2013
  de politiebehandeling van slachtoffers van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4109 Richard Miller (MR) 16/10/2013
  de politieke spanningen in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4112 Helga Stevens (N-VA) 17/10/2013
  de btw-plicht voor tolken gebarentaal en schrijftolken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4113 Wilfried Vandaele (N-VA) 17/10/2013
  de veiling van de 800 Mhz-band voor 4G
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4116 Wilfried Vandaele (N-VA) 17/10/2013
  het monitoren van het internetverkeer
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4117 Helga Stevens (N-VA) 17/10/2013
  het omzetten van de Europese richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4118 Huub Broers (N-VA) 17/10/2013
  de recente rellen in Houthalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4119 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4120 Marie Arena (PS) 21/10/2013
  het hervestigingsprogramma voor Syrische vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4121 Marie Arena (PS) 21/10/2013
  de strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4122 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 21/10/2013
  het nationaal plan rond hiv 2014-2019
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4123 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de verschillen in uitbetalingstermijn van deskundigen in strafzaken tussen de arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4124 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de gevangenisartsen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4125 Inge Faes (N-VA) 21/10/2013
  de Salduz-permanentie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4128 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel(-Halle-Vilvoorde)
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-4129 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2013
  de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel-(Halle-Vilvoorde)
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-4134 Mieke Vogels (Groen) 22/10/2013
  de structurele voorwaarden om de deelname van ouderen aan de komende verkiezingen te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4136 Richard Miller (MR) 22/10/2013
  de zwakke punten van de hervorming van de musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4138 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 22/10/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-4141 Els Van Hoof (CD&V) 23/10/2013
  de bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Overheidsdiensten Justitie en Volksgezondheid met betrekking tot geÔnterneerden die al dan niet in de gevangenis opgesloten zijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4146 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de opsluiting van een journalist in Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4147 Hassan Bousetta (PS) 23/10/2013
  de gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Marokko
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4148 Jan Roegiers (sp.a) 23/10/2013
  de daling van de middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid binnen de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4149 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 23/10/2013
  het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe gevangenis in Antwerpen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-4151 Dominique Tilmans (MR) 23/10/2013
  het kapitaliseren van de dosissen Lucentis bij een maculadegeneratie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4153 Fabienne Winckel (PS) 23/10/2013
  het koninklijk besluit inzake de positieve actie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4154 Fabienne Winckel (PS) 23/10/2013
  de resultaten van de eerste sociaaleconomische monitoring
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4156 Vanessa Matz (cdH) 24/10/2013
  het vrijhandelsakkoord met Canada
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4157 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/10/2013
  de overdracht van Nederlandse gedetineerden naar Nederland in het kader van het WETS-akkoord
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4158 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de ereloonsupplementen voor verstrekkingen in daghospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4159 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2013
  het recent ontwikkeld alternatief voor antibiotica tegen bijenziekten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4162 Louis Ide (N-VA) 24/10/2013
  de minimale verpleegkundige gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4164 Helga Stevens (N-VA) 24/10/2013
  de hervorming van de brandweer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4165 Bert Anciaux (sp.a) 24/10/2013
  het advies van de Federale Ombudsman over de nood aan meer fair play en dienstverlening bij de Directie Personenrecht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4168 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  de schorsing van de onderhandelingen van Kampala
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4169 Marie Arena (PS) 24/10/2013
  het wereldvoedselprogramma en de Democratische Republiek Congo
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4170 Louis Ide (N-VA) 28/10/2013
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4173 Bert Anciaux (sp.a) 28/10/2013
  de eisen van het Belgische middenveld voor een menselijke aanpak van vluchtelingen uit Afghanistan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4175 Bert Anciaux (sp.a) 28/10/2013
  de noodzaak aan officiŽle verontschuldigingen van BelgiŽ aan zijn voormalige kolonies en hun bevolking
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4176 Jan Roegiers (sp.a) 29/10/2013
  de implementatie van het nationale hiv-plan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4178 Lieve Maes (N-VA) 29/10/2013
  het inzetten van extra ambtenaren voor de dossiers fiscale regularisatie
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4180 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 29/10/2013
  de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4181 Benoit Hellings (Ecolo) 29/10/2013
  de aanwezigheid van een aanhanger van het Syrische regime in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4182 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/10/2013
  de omvang en de rol van het Militair Huis van de Koning
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4199 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  het cyberincident van begin 2013 en de assistentie van Amerikaanse experts van de NSA
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4200 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de drones voor civiele doeleinden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4201 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2013
  de taskforce voor de opvolging van gedetineerden die hun straf in het buitenland zouden kunnen uitzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4205 Jan Roegiers (sp.a) 5/11/2013
  de verkeersboetes voor buitenlanders
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4208 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/11/2013
  de verbetering van de levenskwaliteit van vrouwen met borstkanker door middel van fysieke training
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4210 Vanessa Matz (cdH) 6/11/2013
  Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4211 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/11/2013
  Europalia Turkije in 2015
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4212 Bert Anciaux (sp.a) 6/11/2013
  de ontwikkelingen inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4214 Marie Arena (PS) 6/11/2013
  de vorming van het 323ste bataljon in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4216 Marie Arena (PS) 6/11/2013
  het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4217 Marie Arena (PS) 6/11/2013
  het nieuwe vliegplan voor Brussel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4220 Gťrard Deprez (MR) 6/11/2013
  het onderzoek van het Comitť P naar het rijgedrag en de ongevallen met dienstvoertuigen van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4222 Richard Miller (MR) 6/11/2013
  de rechtspositie van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4223 Gťrard Deprez (MR) 6/11/2013
  de recente omzendbrief van het College van procureurs-generaal die van het bestrijden van cyberhaat een prioriteit maakt voor Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4225 FranÁois Bellot (MR) 6/11/2013
  de controleacties op het vrachtvervoer
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4227 Marie Arena (PS) 7/11/2013
  de recente executie van twee journalisten van Radio France Internationale in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4232 Marie Arena (PS) 12/11/2013
  het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4233 Marie Arena (PS) 12/11/2013
  het jongste VN-verslag over de toestand inzake de mensenrechten in de bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4234 Benoit Hellings (Ecolo) 12/11/2013
  een mogelijk onderzoek van het federaal parket naar de aanwezigheid van NSA-spyware op de servers van Google in Saint-Ghislain
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4240 Marie Arena (PS) 13/11/2013
  de naleving van de schorsing van de Centraal-Afrikaanse Republiek uit het Kimberleyproces
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4241 Patrick De Groote (N-VA) 13/11/2013
  de ontmantelingssite voor munitie te Poelkapelle
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4243 Veerle Stassijns (N-VA) 13/11/2013
  het propageren van alternatieve ziektebehandelingen door sektes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4244 Veerle Stassijns (N-VA) 13/11/2013
  de terugbetaling van de wachthonoraria van apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4246 Bert Anciaux (sp.a) 13/11/2013
  de wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4248 Lieve Maes (N-VA) 13/11/2013
  de algemene vrijstelling van roerende voorheffing voor spaarproducten, obligaties en aandelen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4250 Dirk Claes (CD&V) 13/11/2013
  de opvolging van de rookregeling tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4251 Marie Arena (PS) 14/11/2013
  de toestand in Noord-Kivu na de neutralisatie van de M23
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4253 Rik Daems (Open Vld) 14/11/2013
  de regelgeving inzake virtuele banken en internetbanken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4254 Jan Roegiers (sp.a) 14/11/2013
  de houding van de federale regering ten aanzien van de antihomowet in Rusland in het licht van de deelname aan de Olympische Winterspelen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4256 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/11/2013
  de directe vertegenwoordiging bij douaneformaliteiten
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-263)
5-4257 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 18/11/2013
  de manuele therapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4258 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 18/11/2013
  de specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatiŽnt die worden verleend door kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4259 Dominique Tilmans (MR) 20/11/2013
  de leesbaarheid van de vervalberichten van verzekeringspremies
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4260 Fabienne Winckel (PS) 20/11/2013
  de conclusies inzake de bliksemacties van de arbeidsinspectie
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4261 Fabienne Winckel (PS) 20/11/2013
  de nieuwe veiligheids- en comfortregels voor voetbalstadions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4262 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de beperking van de arbeidsduur van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4264 Patrick De Groote (N-VA) 20/11/2013
  het eerherstel van de tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland geÔnterneerde soldaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4265 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de wachtdienst voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4267 Johan Verstreken (CD&V) 20/11/2013
  de vredesonderhandelingen naar aanleiding van het bezoek aan IsraŽl en de Palestijnse Gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4268 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 20/11/2013
  het gebruik van medicinale cannabis
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4295 Bert Anciaux (sp.a) 20/11/2013
  de mogelijkheid om een gemeentelijke administratieve sanctie te vervangen door een straf van de ouders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4297 Martine Taelman (Open Vld) 20/11/2013
  de giften aan de jihad in Jemen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4298 Veerle Stassijns (N-VA) 21/11/2013
  de werking van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4299 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2013
  de kritiek van de Europese Commissie op de werking van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4302 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2013
  de betalingsachterstanden bij Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4304 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  het geweld tegen politieambtenaren
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7610
5-4306 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  de agressie in penitentiaire instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7743
5-4308 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  het intrekken van rijbewijzen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7814
5-4311 Bert Anciaux (sp.a) 25/11/2013
  de nalatigheid van het Belgische leger bij hulp aan bootvluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4312 Hassan Bousetta (PS) 25/11/2013
  de verklaringen van de procureur-generaal bij het hof van beroep van Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4314 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2013
  de flaters van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4316 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2013
  het statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4317 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2013
  de twee leeg rijdende treinen tussen Luxemburg en Aarlen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4319 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2013
  de controle van de btw-attesten van voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4322 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  het rapport van het Comitť tegen foltering van de Verenigde Naties
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4323 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  het rapport van het Comitť tegen foltering van de Verenigde Naties
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2014 (commissiehandelingen 5-268)
5-4324 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  het rapport van het Comitť tegen foltering van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4326 Bert Anciaux (sp.a) 27/11/2013
  een islamofobische legeroefening
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4330 Veerle Stassijns (N-VA) 27/11/2013
  de wachtdiensten van huisartsen en van apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4331 Helga Stevens (N-VA) 27/11/2013
  de overdracht van de gesloten jeugdinstellingen te Everberg en Tongeren aan de Vlaamse Gemeenschap
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4332 Helga Stevens (N-VA) 27/11/2013
  de afwerking van het nieuwe polyvalente gebouw naast de gesloten jeugdinstelling te Everberg
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4333 Patrick De Groote (N-VA) 27/11/2013
  de eventuele Belgische ondersteuning van de vernietiging van het Syrisch arsenaal aan chemische wapens
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4334 Veerle Stassijns (N-VA) 28/11/2013
  de falende voedselcontroles
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4335 Veerle Stassijns (N-VA) 28/11/2013
  de voedselveiligheid in frituren
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4336 Veerle Stassijns (N-VA) 28/11/2013
  inkt en lijmen op voedselverpakkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4339 Marie Arena (PS) 28/11/2013
  het actieplan en de evaluatie op de controle op de illegale houthandel uit de Democratische Republiek Congo
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4340 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2013
  de komst van Ryanair naar de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4344 Dalila Douifi (sp.a) 2/12/2013
  het achtergelaten medisch materiaal na heelkundige ingrepen en het gebruik van een checklist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4345 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 2/12/2013
  het Europees Fonds voor de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4375 Bart De Nijn (N-VA) 3/12/2013
  de zwarte lijst van gevaarlijke organisaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4376 Patrick De Groote (N-VA) 3/12/2013
  het aanslaan van het ecologisch middel Beevital Hiveclean
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4377 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/12/2013
  het interfederaal instituut voor het overleg inzake de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4378 Marie Arena (PS) 4/12/2013
  de voorlopige bewindvoering
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4379 Bert Anciaux (sp.a) 4/12/2013
  het overlijden van een asielzoeker wegens niet-behandeling van een ernstige aandoening
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4383 Jan Roegiers (sp.a) 4/12/2013
  de compensatie voor de Palestijnen voor de Dexia-financiering van IsraŽlische nederzettingen in de bezette gebieden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4385 Willy Demeyer (PS) 4/12/2013
  de keuzes die de federale politie heeft gemaakt inzake ICT-ontwikkelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4388 Veerle Stassijns (N-VA) 4/12/2013
  de hoeveelheid zout in pijnstillers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4438 Dalila Douifi (sp.a) 11/12/2013
  de voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie om hulp te bieden aan de vluchtelingen uit SyriŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4451 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 9/12/2013
  de btw op de erelonen van advocaten
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4452 Gťrard Deprez (MR) 9/12/2013
  de gegevensuitwisseling tussen de sociale media en de Belgische autoriteiten in het kader van officiŽle onderzoeken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4453 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 9/12/2013
  de uitbreiding van de vrijstelling op de spaarboekjes
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4456 Marie Arena (PS) 10/12/2013
  het 2012-verslag van het Comitť P inzake klachten over slagen en verwondingen door politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4457 Marie Arena (PS) 10/12/2013
  de mensenrechten in Colombia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4458 Fabienne Winckel (PS) 10/12/2013
  de werkgeversgroeperingen
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4459 Marie Arena (PS) 10/12/2013
  de veiligheid van een Belgisch-Jemenitische onderdaan op het Belgische grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)
5-4460 Vanessa Matz (cdH) 11/12/2013
  het akkoord bij de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4462 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/12/2013
  de relaties tussen de Europese Unie en ArmeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4464 Jan Roegiers (sp.a) 11/12/2013
  de toevloed aan processen-verbaal na trajectcontrole
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4478 Bert Anciaux (sp.a) 12/12/2013
  de mogelijke steun van het Belgische leger aan de Franse interventie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4493 Dalila Douifi (sp.a) 12/12/2013
  het overleg met de gemeenschappen over een tijdelijke verlenging van de verblijfsvergunning van jongeren in het kader van hun opleiding
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4495 Johan Verstreken (CD&V) 12/12/2013
  het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ten aanzien van personen met een beperking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4496 Bert Anciaux (sp.a) 12/12/2013
  de vervolging van Vredesactie wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4575 Louis Ide (N-VA) 16/12/2013
  de erkenningscriteria voor stagemeesters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4585 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/12/2013
  de hypotheekkantoren in Brussel
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8428
5-4597 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 17/12/2013
  het fiscaal statuut van de vrijwilligers in de sportwereld
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4598 Bert Anciaux (sp.a) 17/12/2013
  het mislukken van de verdeling van inspanningen en opbrengsten uit het klimaatplan
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4604 Dalila Douifi (sp.a) 17/12/2013
  de economische en sociale integratie van de Roma in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4605 Fabienne Winckel (PS) 17/12/2013
  het pact voor een flexibele indeling van de arbeidstijd
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4606 Dalila Douifi (sp.a) 18/12/2013
  de uitbetaling van de kinderbijslag aan families met een collectieve schuldenregeling
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-4608 Bert Anciaux (sp.a) 18/12/2013
  de aanhoudende absurditeiten bij het toepassen van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4609 Vanessa Matz (cdH) 18/12/2013
  de criminalisering van homoseksualiteit in IndiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4610 Helga Stevens (N-VA) 18/12/2013
  de gevolgen voor de sms-nooddienst van de problemen bij ASTRID
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4611 Dalila Douifi (sp.a) 18/12/2013
  de aangekondigde hervestiging van 75 vluchtelingen uit SyriŽ in 2014
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4613 Jan Roegiers (sp.a) 18/12/2013
  de Russische holebi's die asiel aanvragen in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4616 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  de aanwezigheid van asbest in federale overheidsgebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4618 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/1/2014
  het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4619 Louis Ide (N-VA) 7/1/2014
  de organisatie van de wachtdienst in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4621 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  het plotse ontslag van de voorzitter van het auditcomitť van de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)
5-4624 Benoit Hellings (Ecolo) 7/1/2014
  de uitvoering van de sociale bepalingen van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4626 Benoit Hellings (Ecolo) 8/1/2014
  de stand van zaken van de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord inzake gezondheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4627 Nele Lijnen (Open Vld) 8/1/2014
  de uitbreiding van het ouderschapsverlof voor zelfstandigen in bijberoep
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4628 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 8/1/2014
  het beleggen in zeldzame aardmetalen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4630 Bert Anciaux (sp.a) 8/1/2014
  een Belgische gevangene in Bolivia en de bijstand door de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4632 Veerle Stassijns (N-VA) 8/1/2014
  het kwaliteitshandboek voor apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4635 Marie Arena (PS) 8/1/2014
  de stijging van het aantal klachten bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4637 Jan Roegiers (sp.a) 8/1/2014
  de antihomowet in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4639 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de snelrechtkamers in het kader van de nultolerantie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4642 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2014
  de onenigheid tussen het Waals en het Vlaams Gewest over milieudossiers
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4644 Lieve Maes (N-VA) 9/1/2014
  de gegevens van de hardware interventies op de systemen van de e-services voor particulieren
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4646 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/1/2014
  de staat van het treinstation van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4647 Benoit Hellings (Ecolo) 15/1/2014
  de gevolgen van het advies van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie betreffende de richtlijn inzake databewaring
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4653 Louis Ide (N-VA) 15/1/2014
  de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4654 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 15/1/2014
  het vrijwilligerswerk dat door buitenlandse onderdanen wordt uitgevoerd
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4655 Veerle Stassijns (N-VA) 15/1/2014
  de schriftelijke aanvraag voor het verkrijgen van geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4664 Hassan Bousetta (PS) 15/1/2014
  de ratificatie van het Europees Verdrag inzake nationaliteit van 1997
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4669 Helga Stevens (N-VA) 16/1/2014
  de cijfers van de Commissies ter bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4671 Veerle Stassijns (N-VA) 16/1/2014
  de leemtes in de wet betreffende het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4672 Veerle Stassijns (N-VA) 16/1/2014
  de vermindering van verzadigde vetten in voeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4680 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de versoepeling van de internationale straffen tegen Iran en de gevolgen voor de Belgische export
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4681 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  de nefaste consequenties van het Diabolocontract
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4682 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2014
  het effect van preventieve campagnes
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4684 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2014
  de modernisering van de douanewetgeving
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4685 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2014
  de modernisering van de douanepraktijk
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4686 Cindy Franssen (CD&V) 22/1/2014
  de aanvraagtijd voor de begeleiding van rolstoelgebruikers bij het nemen van de trein
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4691 Richard Miller (MR) 22/1/2014
  de oprichting van een Nationaal Instituut voor de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4692 Helga Stevens (N-VA) 23/1/2014
  de schending van het beginsel van actieve openbaarheid van bestuur door de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-294)
5-4694 Dominique Tilmans (MR) 28/1/2014
  het opnieuw verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor een Belg door geboorte
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4701 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  de verliezen voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen naar aanleiding van de Diaboloverbinding
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4702 Veerle Stassijns (N-VA) 29/1/2014
  de verkoop van alcohol aan jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4707 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2014
  de vraag om euthanasie van geÔnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4711 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/1/2014
  de digitalisering van het strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4712 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/1/2014
  de strafuitvoering
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4713 Elke Sleurs (N-VA) 30/1/2014
  het vetgehalte in de voeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4714 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/2/2014
  de naleving van de taalwetgeving door postbodes en de taalkennis van postbodes in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4715 Cindy Franssen (CD&V) 3/2/2014
  het zoutgehalte en de zoutreductie in levensmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4720 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de nepartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9866
5-4723 Benoit Hellings (Ecolo) 4/2/2014
  de lopende gesprekken binnen de Afrikaanse Unie over het al dan niet vervolgen van ernstige schenders van de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4724 Bert Anciaux (sp.a) 4/2/2014
  de moeilijkheden van jonge bestuurders om een betaalbare autoverzekering te vinden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4725 Bert Anciaux (sp.a) 4/2/2014
  het gebruik van thorium als brandstof voor kerncentrales
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4727 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/2/2014
  de erkenning van de technologen in de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4728 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2014
  de slechtnieuwsgesprekken bij kanker en de uitwerking van een mededelingsprotocol
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4733 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  een monitoring van de positie van etnisch-culturele minderheden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-294)
5-4734 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  een minderhedentoets bij het beleid ter bestrijding van de armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-294)
5-4736 Bert Anciaux (sp.a) 5/2/2014
  de medische dienst van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9248
5-4743 Veerle Stassijns (N-VA) 6/2/2014
  de cardiovasculaire zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4744 Helga Stevens (N-VA) 6/2/2014
  de terugbetaling of vergoeding van de kosten veroorzaakt door de treinramp in Wetteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4781 Nele Lijnen (Open Vld) 11/2/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4783 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 12/2/2014
  de naleving van de wetgeving inzake het rookverbod in de horeca en het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4785 Lies Jans (N-VA) 12/2/2014
  de nieuwe RIZIV-richtlijn rond de behandeling van de zenuwziekte CIDP
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4789 Lieve Maes (N-VA) 12/2/2014
  de huisvesting van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, zetel Zaventem
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/3/2014 (commissiehandelingen 5-292)
5-4793 Helga Stevens (N-VA) 12/2/2014
  de toegankelijkheid van de noodnummers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4797 Mohamed Daif (PS) 12/2/2014
  de rellen en de onveiligheid in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4800 Bert Anciaux (sp.a) 13/2/2014
  de ondraaglijke besparingen bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4805 Helga Stevens (N-VA) 18/2/2014
  het aantal hulpverlenings- en politiezones in Oost-Vlaanderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4808 Jan Roegiers (sp.a) 18/2/2014
  het vernielen van door de Europese Unie gefinancierde projecten door IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4809 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 18/2/2014
  de regeling van schadegevallen bij autoverzekeringen waarbij auto's betrokken zijn uit andere Europese lidstaten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/3/2014 (commissiehandelingen 5-287)
5-4813 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2014
  de nieuwe dienstregeling van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4814 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2014
  een mogelijke overfacturering voor gasleveringen door GDF Suez aan Electrabel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2014 (commissiehandelingen 5-286)
5-4822 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de Franstalige spandoeken van de NMBS in het station van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4827 Mohamed Daif (PS) 20/2/2014
  de methodes voor de uitwijzing van vreemdelingen en het gewelddadig optreden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4838 Lies Jans (N-VA) 24/2/2014
  de elektronische sigaret
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4841 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de gespecialiseerde centra voor de behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4842 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de sneltesten voor de opsporing van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4847 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/2/2014
  de Centrale Dienst voor de bestrijding van corruptie en de aanwervingsstop bij de federale gerechtelijke politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4848 Bert Anciaux (sp.a) 26/2/2014
  een recent ontdekte extra schuld bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4853 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  het gebruik van zwarte lijsten in de psychiatrische centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4875 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/3/2014
  de erkenning van de kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4879 Huub Broers (N-VA) 5/3/2014
  de taal die overheidsdiensten gebruiken bij het adresseren van brieven aan burgers die in een faciliteitengemeente gedomicilieerd zijn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-295)
5-4889 Nele Lijnen (Open Vld) 11/3/2014
  de ziekte van Lyme en de bloeddonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4890 Benoit Hellings (Ecolo) 11/3/2014
  het onderhandelingsmandaat van de federale regering aan de Commissie voor het aangaan van een bilaterale investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4892 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/3/2014
  het voedingsonderzoek bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4902 Jan Roegiers (sp.a) 12/3/2014
  de compensatie voor Palestijnen voor de Dexia-financiering van IsraŽlische nederzettingen in de bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4904 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 13/3/2014
  het vervangend ondernemerschap
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 19/3/2014 (commissiehandelingen 5-290)
5-4906 Yves Buysse (Vlaams Belang) 13/3/2014
  de gift of toezegging van 86 miljoen euro door de Belgische staat aan het Europees Parlement voor bijkomende kantoren
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/3/2014 (commissiehandelingen 5-292)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-11154
5-4921 Vanessa Matz (cdH) 17/3/2014
  het bezoek aan Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4949 Lieve Maes (N-VA) 20/3/2014
  de huisvesting van het vredegerecht van het kanton Vilvoorde
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/3/2014 (commissiehandelingen 5-292)
5-4950 Lieve Maes (N-VA) 20/3/2014
  het technisch nazicht door de Regie der Gebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/3/2014 (commissiehandelingen 5-292)
5-4952 Dalila Douifi (sp.a) 20/3/2014
  de aanvragen van asielzoekers die via Bulgarije in BelgiŽ zijn terechtgekomen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-295)
5-4964 Yves Buysse (Vlaams Belang) 25/3/2014
  de opvolging van het rapport van de arbeidsinspectie met betrekking tot de zichtbaarheid van politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-295)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10120
5-4968 Mohamed Daif (PS) 26/3/2014
  de regularisatie via arbeid
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-295)
5-4974 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/3/2014
  het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)