Herziening van de Grondwet (Legislatuur 2003-2007)

Herzieningsverklaring

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Ontwerpen - - - - -
Voorstellen 1 4 2 5 208
Vervallen - - - - -
Ingetrokken - - - - 1
Aangenomen - - - - 2

Herziening

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Voorstellen van de regering - 1 - - -
Voorstellen van senatoren 3 7 9 4 2
Ontwerpen overgezonden door de Kamer - 4 1 - -
Aangenomen voorstellen - 2 10 1 -
Verworpen voorstellen - - 1 - -
Vervallen - - - 2 -