Herziening - Ontwerpen overgezonden door de Kamer - 2004-2005

Dit zijn alle Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, door de Kamer werden overgezonden.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 3-925 Ontwerp van tekst tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Toepassing van artikel 198 van de Grondwet) 19/11/2004