Herzieningsverklaring - Voorstellen - 2005-2006

Dit zijn alle voorstellen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet die tijdens de opgegeven zitting werden ingediend in de Senaat door senatoren.

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1372 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 11/10/2005
S. 3-1416 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren 28/10/2005
S. 3-1560 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 3/2/2006
S. 3-1608 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs 9/3/2006
S. 3-1640 Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen 28/3/2006