Herziening - Voorstellen van senatoren - 2003-2004

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat door senatoren werden ingediend.

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-265 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind
20/10/2003
S. 3-437 Herziening van artikel 63, 2 en 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgish Staatsblad" nr. 128 - tweede editie van 10 april 2003)
6/1/2004
S. 3-480 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie het "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede uitgave van 10 april 2003)
__________
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6, dat het recht op water waarborgt
26/1/2004
S. 3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 22/4/2004
S. 3-737 Herziening van artikel 118, 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
9/6/2004
S. 3-738 Herziening van artikel 123, 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
9/6/2004
S. 3-825 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
----------
Herziening van artikel 68, 2, van de Grondwet ten einde de stemplicht af te schaffen
16/7/2004