Herziening - Voorstellen van senatoren - B.Z. 2003

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat door senatoren werden ingediend.

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-49 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
9/7/2003
S. 3-81 Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
17/7/2003
S. 3-121 Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" van 10 april 2003) 22/7/2003