Herziening - Vervallen - 2005-2006

Dit zijn alle voorstellen en Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die ooit in de Senaat in behandeling zijn geweest en, tijdens de opgegeven zitting, zijn vervallen.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1422 Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
13/7/2006
S. 3-1557 Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
__________
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet
13/7/2006