Herziening - Aangenomen voorstellen - 2004-2005

Dit zijn alle voorstellen en Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat werden aangenomen.

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-265 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind
9/12/2004
S. 3-601 Ontwerp van tekst houdende herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf 13/1/2005
S. 3-700 Ontwerp tot herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet 17/2/2005
S. 3-925 Ontwerp van tekst tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Toepassing van artikel 198 van de Grondwet) 3/2/2005
S. 3-1048 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
7/7/2005
S. 3-1049 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
7/7/2005
S. 3-1050 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
7/7/2005
S. 3-1051 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, 1, 2, 4 en 5 op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
7/7/2005
S. 3-1052 Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet 21/4/2005
S. 3-1053 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 21/4/2005