Herziening - Aangenomen voorstellen - 2005-2006

Dit zijn alle voorstellen en Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat werden aangenomen.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 13/7/2006