Herziening - Verworpen voorstellen - 2004-2005

Dit zijn alle voorstellen en Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat werden verworpen.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
K. 51-1531 Herziening van artikel 167, 2, tweede volzin, van de Grondwet teneinde er de mogelijkheid in op te nemen een volksraadpleging te houden in het kader van de procedure tot instemming met de in artikel 34 van de Grondwet bedoelde internationale verdragen 10/3/2005