Herzieningsverklaring - Voorstellen - B.Z. 2003

Dit zijn alle voorstellen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet die tijdens de opgegeven zitting werden ingediend in de Senaat door senatoren.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 3-155 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 20/8/2003