Herziening - Voorstellen van de regering - 2003-2004

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, door de regering in de Senaat werden ingediend.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 3-739 Herziening van titel IV van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtscolleges
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
----------
Voorstel tot herziening van de Grondwet houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis inzake het Internationaal Strafhof en de internationale strafgerechten in de titel IV van de Grondwet
9/6/2004