Herzieningsverklaring - Voorstellen - 2003-2004

Dit zijn alle voorstellen tot Verklaring van Herziening van de Grondwet die tijdens de opgegeven zitting werden ingediend in de Senaat door senatoren.

4 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-340 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 17/11/2003
S. 3-342 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 17/11/2003
S. 3-830 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen 16/7/2004
S. 3-858 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang 8/10/2004