Herziening - Aangenomen voorstellen - 2003-2004

Dit zijn alle voorstellen en Ontwerpen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat werden aangenomen.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 29/4/2004
S. 3-671 Herziening van de Grondwet
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet
17/6/2004