Herziening - Voorstellen van senatoren - 2006-2007

Dit zijn alle voorstellen tot Herziening van de Grondwet die, tijdens de opgegeven zitting, in de Senaat door senatoren werden ingediend.

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1930 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
-------------------------
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
21/11/2006
S. 3-2446 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
--------------------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
24/4/2007