Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanwalleghem Maud" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Brussel - Kunstberg - Dynastiepaleis - Huidige staat - Onderhoud - Overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel (7-1659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1659
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Maud Vanwalleghem, gecoöpteerd senator
7-23
p. 6 7-23 p. 6 (PDF)
Gevangenis van Sint-Gillis - Aantal gedetineerden - Nieuw gevangeniscomplex te Haren - Overplaatsing van gedetineerden - Termijn - Criteria - Transitie- of detentiehuizen in het Brusselse Gewest - Oprichting - Rechten van gedetineerden - Menswaardige detentie (7-1689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1689
Gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis - Nieuw gevangeniscomplex in Haren - Overplaatsing - Herbestemming - Haalbaarheidsstudie van perspective.brussels - buurtbewoners (7-1688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1688
Oorlog in Oekraïne - Oorlogsmisdaden - Bewijsvergaring - Aangifte door Oekraïense vluchtelingen in België - Aangiftemechanismes (7-1660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1660
Oorlog in Oekraïne - Oorlogsmisdaden - Onderzoek en vervolging - EUAM Ukraine - Internationaal Strafhof - Eurojust - Onderzoekcommissie van de VN-Mensenrechtenraad - Ondersteuning door België (7-1658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1658
Seksueel geweld - Registratiesystemen - Politie - Justitie - Cijfergegevens (7-1441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1441
Seksueel geweld - Verkrachtingsdrugs - Weerloos makende stoffen - Aangiftecijfer - «Dark number» (7-1440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1440
Seksueel geweld - Verkrachtingsdrugs - Weerloos makende stoffen - «Dark number» - Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (7-1442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1442
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Voorstel van mevrouw Maud Vanwalleghem, de heer Fourat Ben Chikha, de dames Latifa Gahouchi en Sabine Laruelle, de heren Orry Van de Wauwer, Tom Ongena en Bert Anciaux en mevrouw Hélène Ryckmans
7-368/1
p. 1-5 7-368/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten (7-79)      
  Amendementen nrs 17 tot 26 van mevrouw Maud Vanwalleghem c.s.
7-79/2
p. 8-12 7-79/2 p. 8-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Voorstel van de dames Maud Vanwalleghem, Latifa Gahouchi, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet, de heren Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-299/1
p. 1-16 7-299/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren (7-80)      
  Amendementen nrs 1 tot 17 van mevrouw Maud Vanwalleghem en de heer Orry Van de Wauwer
7-80/2
p. 1-7 7-80/2 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet om een lid toe te voegen om het lidmaatschap van de Europese Unie in de Grondwet te verankeren (7-341)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy, de dames Karin Brouwers en Maud Vanwalleghem en de heer Orry Van de Wauwer
7-341/1
p. 1-6 7-341/1 p. 1-6 (PDF)
Zorgcentra na seksueel geweld (ZSG) - Uitrol van bijkomende centra - Operationele en logistieke noden - Aanpak - Seksueel geweld - Gebruik van verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen - Detectie - Bloed- of urinetest (Covid-19) (7-1429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanwalleghem aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1429
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999