S. 7-80 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren
Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

discriminatie op grond van geslacht
gemeenschapsvoorzieningen
bewustmaking van de burgers
gelijke behandeling van man en vrouw
ongewenste intimiteiten
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-80/1 7-80/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
7-80/2 7-80/2 (PDF) Amendementen 13/12/2021
7-80/3 7-80/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/1/2022
7-80/4 7-80/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2022
7-80/5 7-80/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 14/1/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-80/1 7-80/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
14/1/2022   Inschrijving op agenda
14/1/2022   Algemene bespreking
14/1/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+36/-0/o15) Doc. 7-80/5 7-80/5 (PDF)
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
8/10/2019   Verzending naar commissie
16/11/2021   Inschrijving op agenda
16/11/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Farida Tahar
16/11/2021   Inleidende uiteenzetting
16/11/2021   Bespreking
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Bespreking Doc. 7-80/2 7-80/2 (PDF)
10/1/2022   Inschrijving op agenda
10/1/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig) Doc. 7-80/4 7-80/4 (PDF)
10/1/2022   Aanneming na amendering
10/1/2022   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering.
Doc. 7-80/3 7-80/3 (PDF)
14/1/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, de voorz. van de Kamer, de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/1/2022
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Geamendeerd 16/11/2021, 13/12/2021, 10/1/2022