Auteurs- en sprekersregister betreffende "Jans Lies" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Automatisering van rechten - Energiesector - Sociaal tarief voor gas en elektriciteit - Overleg met Directie-generaal Personen met een handicap - Timing - Resultaten (5-10532)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10532
Automatisering van rechten - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Elektronische uitkeringsaanvraag - Onderzoek (5-10530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10530
Bob-campagne - Nachtelijke alcoholcontroles - Aantallen - Spreiding - FinanciŽle opbrengst (5-10531)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10531
De ESBL-bacterie (die dikwijls in rauw vlees aanwezig is - Slechte communicatie van het FAVV en de FOD Volksgezondheid) (5-1017)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lies Jans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-105
p. 28-31 5-105 p. 28-31 (PDF)
De bijkomende wijzigingen in de wegcode (Afhandeling van verkeersongelukken op de snelwegen : blauwe zwaailichten en geluidstoestel voor takelwagens - Pechstrook) (5-3494)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-237 COM
p. 4-5 5-237 COM p. 4-5 (PDF)
De elektronische sigaret (die nicotine bevat - Verkoopsvergunningen - Controle) (5-4838)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 21-22 5-297 COM p. 21-22 (PDF)
De inschrijving van te adopteren kinderen bij een ziekenfonds (5-9229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9229
De kindersigaret (Shishapennen en elektronische sigaretten) (5-1000)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lies Jans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-104
p. 13-15 5-104 p. 13-15 (PDF)
De nieuwe RIZIV-richtlijn rond de behandeling van de zenuwziekte CIDP (Herbevestiging in een expertisecentrum - Terugbetaling van de geneesmiddelen) (5-4785)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 19-21 5-297 COM p. 19-21 (PDF)
De nood aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond winterbanden (5-9164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9164
De recente ongevallencijfers en het rijbewijs met punten (Maatregelen) (5-3046)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 7-9 5-213 COM p. 7-9 (PDF)
De structurele economische problemen waar de binnenscheepvaart mee kampt (5-9165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9165
De voedselhygiŽne op publieke evenementen (5-3406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 7-10 5-220 COM p. 7-10 (PDF)
ESBL-bacterie (Extented spectrum beta lactamase) - Communicatiebeleid - Wetsontwerp (5-10070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10070
Ecocombi's - Supertrucks - Langere zwaardere voertuigen en slepen - Bekwaamheidsattest - Opleiding - Opleidingcentra (5-11188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11188
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Lies Jans, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-87
p. 9 5-87 p. 9 (PDF)
Eerste nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan - Sociale economie - Verdeling budget - Werking overlegorgaan (5-9264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9264
Forfaitaire kinderbijslag - Biologische ouders van geplaatste kinderen - Regelmatig contact - Plaatsingsdienst - Controle (5-11006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11006
Geplaatste kinderen - Biologische ouders - Kinderbijslag (5-9953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9953
Grenscriminaliteit - West-Vlaanderen - Cijfermateriaal - Acties - Samenwerking met Frankrijk (5-7783)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7783
Het actieplan betreffende onverzekerde en niet-gekeurde voertuigen (Gegevensuitwisseling met de andere EU-lidstaten) (5-3517)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-237 COM
p. 6-7 5-237 COM p. 6-7 (PDF)
Het voorziene actieplan rond alcoholmisbruik (5-9227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9227
Kinderarmoede - Bestrijding - Sociaal-culturele participatie - Besparingen - Budgetten (5-9072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9072
Mantelzorg - Definitie - Statuut - Erkenning - Stand van zaken (5-10997)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10997
Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan - Lokale overlegstructuren (5-10048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10048
Onverzekerde en niet-gekeurde voertuigen - Actieplan (5-9461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9461
Pechstrook - Gebruik - Takelwagens - Nieuwe wegcode - Aanpassing - Tijdschema (5-10257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10257
Personen met een handicap - Automatisering van rechten - Denkoefening - Ontwerpnota - Timing (5-10528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10528
Strijd tegen armoede - Automatische toekenning van rechten - Federale Overheidsdienst Justitie (5-10385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10385
Strijd tegen armoede - Automatische toekenning van rechten - Federale Overheidsdienst Mobiliteit (5-9265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9265
Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Energiesector - Federale Overheidsdienst Economie - Sociaal tarief voor energie en gas - Personen met een handicap (5-9325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9325
Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Federale Overheidsdienst FinanciŽn (5-9328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9328
Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Pensioensector - Inkomensgarantie voor ouderen - Gegevensuitwisseling met Federale Overheidsdienst FinanciŽn (5-9326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9326
Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Sociaal tarief voor gas en elektriciteit (5-9327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9327
Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (5-9323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9323
Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Sociale tarieven - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Telecommunicatiesector (5-9324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9324
Strijd tegen armoede - Overlegorganen - Platformen - Samenwerkingsverbanden - Rol - Samenstelling (5-11090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11090
Telecommunicatie - Automatisering van rechten - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Aanvragen van sociaal tarief - Stand van zaken (5-10529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10529
Trajectcontrole - Gecontroleerde voertuigen - Overtredingen - Overzicht (5-10300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10300
Trajectcontrole - Processen-verbaal - Behandeling - Stand van zaken (5-10301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10301
Wegcode - Pechstrook - Takelwagens - Prioritaire voertuigens (5-10594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10594
de elektronische sigaret (5-10675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10675
de kinderbijslag die wordt uitbetaald aan de biologische ouders van geplaatste kinderen (5-10642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10642
de kindersigaret (5-10640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10640
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999