Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lizin Anne-Marie" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Community policing" - Begeleidingsgroep - Toekomst (Nabijheidspolitie gericht naar de gemeenschap) (3-567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 563-564 3-9 p. 563-564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 637-638 3-10 p. 637-638 (PDF)
14e jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Washington, 1-5 juli 2005) (3-1310)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer De Crem (K)
3-1310/1
p. 1-19 3-1310/1 p. 1-19 (PDF)
15e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee - Brussel, 3-7 juli 2006 (3-1808)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer De Crem (K)
3-1808/1
p. 1-89 3-1808/1 p. 1-89 (PDF)
5e Wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE - Wenen, 23-24 februari 2006 (3-1631)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer De Crem (K)
3-1631/1
p. 1-37 3-1631/1 p. 1-37 (PDF)
6e Wintervergadering van de Parlementaire Assmeblee van de OVSE - Wenen, 22-23 februari 2007 (3-2110)      
  Verslag van mevrouw Lizin (S) en de heer de Donnea (K)
3-2110/1
p. 1-23 3-2110/1 p. 1-23 (PDF)
ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden (3-960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1162 3-19 p. 1162 (PDF)
ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden (3-961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1194-1195 3-19 p. 1194-1195 (PDF)
Afghanistan - Belgische missies - Huidige en toekomstige engagementen (3-816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 924 3-14 p. 924 (PDF)
Afwezigheid van de ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld een antwoord te geven op vragen van senatoren      
  3-86
p. 33 3-86 p. 33 (PDF)
  3-86
p. 50 3-86 p. 50 (PDF)
Auteursrechten en naburige rechten - Harmonisering - Omzetting van artikel 34 van de Europese richtlijn - Bescherming van de openbare bibliotheken en mediatheken in BelgiŽ (Leenrechtvergoeding - Richtlijn 92/100/EG - Vrijstellingen van de betalingsverplichting) (3-570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-9
p. 595-596 3-9 p. 595-596 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van mevrouw Lizin tot voorzitter van de Senaat, ter vervanging van de heer De Decker
3-75
p. 5-6 3-75 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van mevrouw Lizin tot voorzitter van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van mevrouw Lizin tot voorzitter van de Senaat
3-126
p. 4 3-126 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van mevrouw Lizin tot voorzitter van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
Brigadegeneraals - Taalverhouding (3-817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 904 3-14 p. 904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 1000 3-15 p. 1000 (PDF)
De Belgen die in Guantanamo worden vastgehouden (door de Verenigde Staten onder het statuut van vijandelijke strijders en die een dreiging vormen inzake terrorisme - Overbrenging om in BelgiŽ gevonnist te worden) (3-166)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 58-60 3-46 p. 58-60 (PDF)
De Belgische Technische CoŲperatie (BTC) (Tekortkomingen - Verslag van het Rekenhof) (3-177)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-48
p. 17-18 3-48 p. 17-18 (PDF)
De Bijzondere Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (maart 2005) over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen (3-352)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-66
p. 13-14 3-66 p. 13-14 (PDF)
De Europese ontwikkelingsfondsen (3-299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 16-20 3-56 p. 16-20 (PDF)
De bedragen die worden besteed aan conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-150)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De brandweerdiensten (Bevoegdheidsverdeling tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening) (3-234)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-54
p. 44-47 3-54 p. 44-47 (PDF)
De conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De door de regering aangekondigde maatregelen in verband met de werkloosheidsreglementering (Aanwerving van 120 bijkomende personeelsleden bij de RVA - Controle op de beschikbaarheid van de werkloze op de arbeidsmarkt - Uitwisseling van informatie tussen de federale overheid, de RVA en de arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid) (3-44)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-20
p. 15-16 3-20 p. 15-16 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Indiening van een gewone motie door de dames Defraigne en Lizin en de heer Mahoux
3-25
p. 44-45 3-25 p. 44-45 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 37-42 3-25 p. 37-42 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De mondelinge vragen zullen voortaan worden gesteld zonder papier      
  3-99
p. 35 3-99 p. 35 (PDF)
De onmenselijke behandeling en de foltering van gevangenen door de Amerikaanse en Britse troepen (Oorlog in Irak - Oorlog in Afghanistan en gevangenis van Guantanamo) (3-260)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 13-15 3-59 p. 13-15 (PDF)
  3-59
p. 15-17 3-59 p. 15-17 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De preventieve diplomatie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen (Nieuwe benadering van de werkloosheidsbestrijding : individuele begeleiding van de werkloze en betere uitbouw van de controle) (3-126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 31-35 3-43 p. 31-35 (PDF)
De situatie in Kosovo (3-339)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 24-27 3-61 p. 24-27 (PDF)
De toekomst van Kosovo (3-1482)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 15-17 3-212 p. 15-17 (PDF)
De toestand in Cyprus (3-248)      
  Bespreking
3-46
p. 44-46 3-46 p. 44-46 (PDF)
De uitgestelde storting van de voorschotten op postvergoedingen (aan de statutaire personeelsleden van de buitendiensten - Uitstel van betaling tot het einde van de maand - Uitgaven voor de deelname van de Belgen in het buitenland aan de federale verkiezingen) (3-70)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-28
p. 9-12 3-28 p. 9-12 (PDF)
De vier CIA-vluchten in BelgiŽ (3-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 12-15 3-171 p. 12-15 (PDF)
De vraag om uitleg van een afwezige senator wordt omgezet in een schriftelijke vraag      
  3-99
p. 35 3-99 p. 35 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Ambassade - Rampzalige situatie van bepaalde personeelsleden (3-807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 822 3-13 p. 822 (PDF)
Diensten die zich bezighouden met de strijd tegen clandestiene immigratie en mensenhandel - Infiltratie door criminele organisaties (Veiligheidsonderzoeken ten opzichte van de politieambtenaren en de tolken) (3-815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 906 3-14 p. 906 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9757 3-87 p. 9757 (PDF)
Diensten die zich bezighouden met de strijd tegen de clandestiene immigratie en de mensenhandel - Infiltratie door criminele organisaties (Veiligheidsonderzoeken ten opzichte van de politieambtenaren en de tolken) (3-814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 903 3-14 p. 903 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1189-1190 3-19 p. 1189-1190 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
   Renovatie van de salons van de voorzitter van de Senaat
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 37 3-142 p. 37 (PDF)
Drugs die onder controle staan - Cyberhandel (Farmaceutische producten die deze stoffen bevatten - Post-zendingen) (3-880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1023 3-16 p. 1023 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1092-1093 3-17 p. 1092-1093 (PDF)
Drugs die onder controle staan - Cyberhandel (Farmaceutische producten die die stoffen bevatten - Post-zendingen) (3-881)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1028 3-16 p. 1028 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Lizin, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Federale politie - AbsenteÔsme (Agenten overgegaan van een administratieve naar een operationele taak) (3-883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1028 3-16 p. 1028 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7661-7662 3-72 p. 7661-7662 (PDF)
Federale politie - Hogere officieren met mandaat - Onderwijstaken (3-848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 996 3-15 p. 996 (PDF)
Federale politie - Verbindingsofficieren - Chauffeur (3-849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 971 3-15 p. 971 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1048-1049 3-16 p. 1048-1049 (PDF)
Federale politie - Verbindingsofficieren - Controle (Officieren in het buitenland) (3-850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 971-972 3-15 p. 971-972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1049-1050 3-16 p. 1049-1050 (PDF)
Federale politie - Verbindingsofficieren - Duur van het mandaat (in het buitenland) (3-851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 972 3-15 p. 972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1050-1051 3-16 p. 1050-1051 (PDF)
Federale politie - Verdeling per groep van graden - Hoofdcommissarissen - Benoeming (3-884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1028 3-16 p. 1028 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1128 3-18 p. 1128 (PDF)
Herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet (Wijziging van de benaming van het "Arbitragehof" door de benaming "Grondwettelijk Hof") (3-1052)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-1052/1
p. 1-3 3-1052/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van de Grondwet - Wijziging van de terminologie van de Grondwet (Wijziging van de benaming van het "Arbitragehof" in "Grondwettelijk Hof") (3-1053)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-1053/1
p. 1-2 3-1053/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen (Legistieke zuivering - Opheffing van een overgangsbepaling [Openbaarheid van bestuur]) (3-1048)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1048/1
p. 1-2 3-1048/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen (Legistieke zuivering - Opheffing van een overgangsbepaling [Verkiezing van de Gewestraden]) (3-1049)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1049/1
p. 1-2 3-1049/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen (Legistieke zuivering - Opheffing van een overgangsbepaling [Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat]) (3-1050)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1050/1
p. 1-3 3-1050/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, ßß 1, 2, 4 en 5 op te heffen (Legistieke zuivering - Opheffing van een overgangsbepaling [Provincie Brabant]) (3-1051)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1051/1
p. 1-2 3-1051/1 p. 1-2 (PDF)
Het Nationaal uitrustingsplan inzake elektriciteitsproductie (3-88)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 36-39 3-36 p. 36-39 (PDF)
Het beheer van explosieven in BelgiŽ (Controle - Bescherming tegen diefstal - Steengroeven) (3-262)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-61
p. 61-63 3-61 p. 61-63 (PDF)
Het evenwicht bij de federale politie (Taalevenwicht in de hogere rangen) (3-86)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-35
p. 30-31 3-35 p. 30-31 (PDF)
Het geweld tegen de Koerdische bevolking in SyriŽ (3-268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 17-20 3-59 p. 17-20 (PDF)
Het kamp van Breendonk (Samenstelling van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het fort van Breendonk) (3-26)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-18
p. 18-20 3-18 p. 18-20 (PDF)
Het ontbreken van individuele loonfiches voor personeelsleden van de vroegere gemeentepolitie (Sociale gevolgen) (3-347)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-70
p. 48-50 3-70 p. 48-50 (PDF)
Het sluitend maken van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) (Besparingsmaatregelen) (3-351)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-72
p. 19-22 3-72 p. 19-22 (PDF)
Het strafregister van de pedofielen (Dossier Fourniret - Opsporen van seriemoordenaars - Vrij verkeer van personen en verplichting een uittreksel van het strafregister voor te leggen - Engagementen van Tampere tot invoering van een Europees strafregister) (3-350)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-70
p. 19-21 3-70 p. 19-21 (PDF)
Het sturen van extra troepen naar Afghanistan en de rol van de internationale vredesmacht (ISAF) op de NAVO-top (Financiering) (3-346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-69
p. 7-9 3-69 p. 7-9 (PDF)
Het verlof voor de opvang van een geadopteerd kind en de fiscale behandeling van adoptie (Discriminatie tussen de privť-sector en de openbare sector - Fiscale aftrek) (3-225)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-45
p. 21-23 3-45 p. 21-23 (PDF)
Hulde (2004-2005)      
  Huldebetoon aan de slachtoffers van de tsoenami in AziŽ (Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf)
3-92
p. 8-9 3-92 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam HKH Josťphine-Charlotte, Groothertogin van Luxemburg, Prinses van BelgiŽ
3-92
p. 6-7 3-92 p. 6-7 (PDF)
  Welkom aan de vertegenwoordiger van het Yeunten Ling-instituut dat het initiatief nam voor de uitnodiging van de Dalai Lama in Antwerpen, Hoei en Charleroi
3-97
p. 18 3-97 p. 18 (PDF)
  Herdenking paus Johannes Paulus II
3-106
p. 8-9 3-106 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam prins Rainier III van Monaco
3-106
p. 9-10 3-106 p. 9-10 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Welkom aan de heer Michel Franchimont, aangesteld als voorzitter van de commissie voor strafprocesrecht in 1991
3-135
p. 4 3-135 p. 4 (PDF)
  Dank aan professor Franchimont en de leden van zijn commissie alsook de voorzitter en de leden van de commissie voor de Justitie die getuigen van de kwaliteit van het werk van de Senaat bij de aanneming van het nieuwe Wetboek van Strafprocesrecht
3-136
p. 50 3-136 p. 50 (PDF)
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
Hulde (2006-2007)      
  In memoriam de heer Hugo Schiltz, minister van Staat
3-181
p. 7-8 3-181 p. 7-8 (PDF)
  3-181
p. 9 3-181 p. 9 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   In memoriam de heer Herman Nys, eresecretaris-generaal van de Senaat
3-181
p. 8-9 3-181 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam de heer Michel Toussaint, minister van Staat
3-214
p. 14-15 3-214 p. 14-15 (PDF)
  In memoriam mevrouw IrŤne Pťtry, minister van Staat
3-216
p. 15-17 3-216 p. 15-17 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
Kolonels aangesteld in de graad van brigadegeneraal - Taalrol - Aanwijzing (3-608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 644 3-10 p. 644 (PDF)
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) - Koninklijke Militaire School (KMS) - Militair onderwijzend personeel - Grondige kennis van de tweede landstaal (3-609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 644-645 3-10 p. 644-645 (PDF)
Kosovo - MacedoniŽ - Belgische troepen (3-818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 924-925 3-14 p. 924-925 (PDF)
Luchtvaartpolitie - Overheveling naar de geÔntegreerde politie (Regularisatie) (3-581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 565 3-9 p. 565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 752 3-12 p. 752 (PDF)
Mevrouw de voorzitter stelt voor een themadebat over de interculturele dialoog te organiseren - Wijziging art. 74 van het Reglement van de Senaat      
  3-125
p. 101 3-125 p. 101 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van BelgiŽ en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Bespreking
3-71
p. 5-16 3-71 p. 5-16 (PDF)
Odissea-prijs uitgereikt in de Senaat      
  3-131
p. 19 3-131 p. 19 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Lizin
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/2
p. 1-2 3-137/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Lizin, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-137/7
p. 1-2 3-137/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-9
p. 26 3-9 p. 26 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Dedecker en Thissen en van de dames Lizin, Durant, de T'Serclaes, de Bethune en Laloy
3-12
p. 20-23 3-12 p. 20-23 (PDF)
  3-12
p. 31 3-12 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-31
p. 59-60 3-31 p. 59-60 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-31
p. 59-60 3-31 p. 59-60 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de OVSE - Hersftforum in Malta (17-20 november 2006) (3-1950)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heer De Crem (K)
3-1950/1
p. 1-29 3-1950/1 p. 1-29 (PDF)
Politie - Niet-operationeel beheer (Beheer van personeel en individuele uitrusting - Nood aan aangepaste software) (3-568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 564 3-9 p. 564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 638-639 3-10 p. 638-639 (PDF)
Politie - Personeel - Opleiding (inzake telecommunicatie en elektronisch beheer van informatie - Onvoldoende budgettaire middelen - NV Astrid) (3-569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 564 3-9 p. 564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 639-640 3-10 p. 639-640 (PDF)
Politiecommissarissen, korpschefs klasse 17 - Politiecommissarissen klasse 20 - Benoeming in de graad van afdelingscommissaris - Indeling in weddeschaal 05 of 06 (3-585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-10
p. 621 3-10 p. 621 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 691-692 3-11 p. 691-692 (PDF)
Protest tegen de afwezigheid in plenaire vergadering van ministers om te antwoorden op mondelinge vragen en vragen om uitleg      
  3-121
p. 26-27 3-121 p. 26-27 (PDF)
  3-121
p. 27 3-121 p. 27 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van een mondelinge vraag en overgang tot de stemmingen in afwachting van de aanwezigheid van de betrokken minister
3-97
p. 49 3-97 p. 49 (PDF)
  De heer Van Hauthem protesteert tegen het feit dat het Bureau van de Senaat niet werd ingelicht over de organisatie in de Senaat van een colloquium ter herdenking van de 175ste verjaardag van BelgiŽ
3-100
p. 9-10 3-100 p. 9-10 (PDF)
  Niet op de agenda plaatsen van een mondelinge vraag van de heer Coveliers over de toepassing van de taalwetgeving op het ministerie van Justitie
3-100
p. 9 3-100 p. 9 (PDF)
  Over de regeling van werkzaamheden (Programmawet) - De regering vraagt de dringende behandeling - De heer Van Hauthem is van oordeel dat het agendavoorstel van het Bureau aan de plenaire vergadering dient te worden voorgelegd
3-119
p. 7-8 3-119 p. 7-8 (PDF)
  3-119
p. 35-37 3-119 p. 35-37 (PDF)
  Opmerking over het feit dat de grote meerderheid van de vragen om uitleg beantwoord worden door ťťn staatssecretaris
3-134
p. 62 3-134 p. 62 (PDF)
  mevrouw de Bethune vindt het onbehoorlijk hoe de regering de vragen van de senatoren beantwoordt en heeft opmerkingen geformuleerd in het Bureau
3-137
p. 71-72 3-137 p. 71-72 (PDF)
  Vraag van mevrouw de Bethune om een minidebat te agenderen over de zaak Erdal daar deze politiek heel belangrijke kwestie met gesloten deuren wordt besproken in het Comitť I
3-159
p. 7-9 3-159 p. 7-9 (PDF)
  Indiening van amendementen als een tekst in de commissie is aangenomen
3-194
p. 21-22 3-194 p. 21-22 (PDF)
  3-194
p. 24-25 3-194 p. 24-25 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  3-93
p. 31 3-93 p. 31 (PDF)
  3-110
p. 48 3-110 p. 48 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Manier waarop de regering de Senaat behandelt
3-128
p. 4 3-128 p. 4 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Belgisch voorzitterschap van de OVSE
3-129
p. 13 3-129 p. 13 (PDF)
Taalexamens om op te klimmen tot de graad van majoor - Ongelijke slaagpercentages van Nederlandstaligen en Franstaligen (3-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 645 3-10 p. 645 (PDF)
Toekomst van MoldaviŽ - OVSE      
  3-46
p. 53 3-46 p. 53 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2003-2004)      
  3-75
p. 6-7 3-75 p. 6-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2004-2005)      
  3-77
p. 6-11 3-77 p. 6-11 (PDF)
  De Belgische Senaat en de EU
3-77
p. 9-10 3-77 p. 9-10 (PDF)
  De Senaat als ontmoetingsplaats tussen de gemeenschappen
3-77
p. 8 3-77 p. 8 (PDF)
  3-77
p. 10 3-77 p. 10 (PDF)
  Hervorming van de Senaat - Institutioneel forum
3-77
p. 6-11 3-77 p. 6-11 (PDF)
  Ontwikkelingssamenwerking
3-77
p. 9 3-77 p. 9 (PDF)
  Systematische follow-up door de Senaat van de tenuitvoerlegging van nieuwe wetgeving - Dienst Wetsevaluatie van de Senaat
3-77
p. 7 3-77 p. 7 (PDF)
  Terrorismebestrijding
3-77
p. 8-9 3-77 p. 8-9 (PDF)
  Versterking van de internationale rol van de Senaat
3-77
p. 8-10 3-77 p. 8-10 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2005-2006)      
  3-126
p. 5-10 3-126 p. 5-10 (PDF)
  Belang van de ruimtevaart - Odissea-prijs
3-126
p. 8 3-126 p. 8 (PDF)
  Betrokkenheid van de Senaat bij de grootste maatschappelijke stromingen in het land
3-126
p. 8 3-126 p. 8 (PDF)
  Controle regeringsoptreden
3-126
p. 5 3-126 p. 5 (PDF)
  Controle van de subsidiariteit door de nationale parlementen
3-126
p. 6-7 3-126 p. 6-7 (PDF)
  De Senaat, plek waar grote maatschappelijke debatten worden gehouden
3-126
p. 9 3-126 p. 9 (PDF)
  Democratische controle op beslissingen door internationale fora genomen
3-126
p. 5-6 3-126 p. 5-6 (PDF)
  Fotowedstrijd
3-126
p. 8 3-126 p. 8 (PDF)
  Internationale rol van de Senaat - Voorzitterschap van de OVSE
3-126
p. 7 3-126 p. 7 (PDF)
  Taken van de Senaat
3-126
p. 5-8 3-126 p. 5-8 (PDF)
  Toneelvoorstelling over de goedkeuring van de Grondwet door het Nationaal Congres
3-126
p. 8 3-126 p. 8 (PDF)
  Uitgifte van een postzegel met als thema "175 jaar democratie"
3-126
p. 9 3-126 p. 9 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2006-2007)      
  3-180
p. 5-8 3-180 p. 5-8 (PDF)
  Agenda van de verschillende commissies
3-180
p. 5-7 3-180 p. 5-7 (PDF)
  3-180
p. 8 3-180 p. 8 (PDF)
  Inbreng van de Belgische delegatie in de parlementaire assemblee van de OVSE
3-180
p. 8 3-180 p. 8 (PDF)
  Tweede colloquium over terrorisme
3-180
p. 7 3-180 p. 7 (PDF)
  Viering van de vijftigste verjaardag van de Verdragen van Rome
3-180
p. 7 3-180 p. 7 (PDF)
  Werelddag van het Water
3-180
p. 7 3-180 p. 7 (PDF)
Toezichtsonderzoek van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier (Uitvoer door een Belgisch bedrijf van goederen die kunnen bijdragen tot de nucleaire proliferatie in Iran) (3-1542)      
  Bespreking
3-148
p. 22-31 3-148 p. 22-31 (PDF)
  3-148
p. 31-52 3-148 p. 31-52 (PDF)
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (2005-2006)      
  Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I
   Geheime stemming en uitslag
3-132
p. 43 3-132 p. 43 (PDF)
  3-132
p. 48 3-132 p. 48 (PDF)
Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren (3-1762)      
  Bespreking
3-174
p. 18-36 3-174 p. 18-36 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (3-1408)      
  Bespreking
3-154
p. 41-44 3-154 p. 41-44 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 73bis betreffende het actualiteitendebat in het reglement van de Senaat (3-986)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-986/1
p. 1-3 3-986/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse Instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering van gemeenschappen en gewesten, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving m.b.t. de gewesten en gemeenschappen, bijzondere wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bijzondere wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bijzondere wet 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering, bijzondere wet 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bijzondere wet 26 juni 2004 tot uitvoering van de bijzondere wet van 2 mei 1995 en gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (3-1405)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1405/1
p. 1-11 3-1405/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi (3-410)      
  Bespreking
3-35
p. 31-33 3-35 p. 31-33 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (Besnijdenis bij de vrouw) (3-523)      
  Bespreking
3-45
p. 39-40 3-45 p. 39-40 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten (3-642)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-642/1
p. 1-4 3-642/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (3-2035)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Zrihen en Lizin
3-2035/1
p. 1-8 3-2035/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties (Schending van de mensenrechten) (3-25)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-25/1
p. 1-4 3-25/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
3-25/2
p. 1 3-25/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-69
p. 4-5 3-69 p. 4-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden (3-451)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Lizin
3-451/1
p. 1-7 3-451/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen (3-2387)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-2387/1
p. 1-3 3-2387/1 p. 1-3 (PDF)
Vrijlating van twee Franse gijzelaars in Irak - Op voorstel van de heer Roelants du Vivier laat de Senaat aan de Franse president weten dat hij zeer opgelucht is over dit nieuws      
  3-89
p. 56 3-89 p. 56 (PDF)
Weduwenpensioen - Onderofficier van het vliegend personeel (Vůůr 1934 geboren militairen) (3-1248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1398 3-23 p. 1398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-24
p. 1482 3-24 p. 1482 (PDF)
Wensen (2004-2005)      
  Eindejaarswensen
3-91
p. 37 3-91 p. 37 (PDF)
  Vakantiewensen
3-125
p. 65 3-125 p. 65 (PDF)
Wensen (2005-2006)      
  Eindejaarswensen
3-144
p. 61-62 3-144 p. 61-62 (PDF)
  Vakantiewensen
3-179
p. 18-19 3-179 p. 18-19 (PDF)
Wensen (2006-2007)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
3-217
p. 54-57 3-217 p. 54-57 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ : 1į tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 6 juli 1998; 2į tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 16 juni 1999 (3-192)      
  Algemene bespreking
3-19
p. 25-26 3-19 p. 25-26 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comitť voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven (Omzetting EU-kaderbesluit - Invoeging in het Strafwetboek van de definitie van "terroristische" misdrijven en van het begrip "terroristische groep" - In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met het Verdrag tot bestrijding van de financiering van terrorisme) (3-332)      
  Algemene bespreking
3-26
p. 24-33 3-26 p. 24-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te GenŤve op 21 mei 2003 (3-681)      
  Algemene bespreking
3-70
p. 40-42 3-70 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (3-483)      
  Verslag van mevrouw Lizin
3-483/2
p. 1-3 3-483/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 (3-195)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-20
p. 55-58 3-20 p. 55-58 (PDF)
  3-20
p. 59 3-20 p. 59 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 35-37 3-22 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Brussel op 14 november 2002 (3-421)      
  Verslag van mevrouw Lizin
3-421/2
p. 1-2 3-421/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 (World Intellectual Property Organization) (3-194)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-20
p. 55-58 3-20 p. 55-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten : 1į het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 2į het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 3į het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000, 4į het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001 (3-261)      
  Algemene bespreking
3-45
p. 36-39 3-45 p. 36-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 (3-338)      
  Algemene bespreking
3-29
p. 4-10 3-29 p. 4-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 12-32 3-17 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije, 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland, 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland, 4į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen, 5į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek RoemeniŽ, 6į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek, 7į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek SloveniŽ, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 (Interne aanpassing van het Bondgenootschap - Uitbreiding van de NAVO - Uitbreidingskosten) (3-142)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 4-11 3-17 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn (Omzetting van de in frank uitgedrukte bedragen in euro - Afronding naar boven van de voor de lijsten en de kandidaten geldende bedragen) (3-1802)      
  Algemene bespreking
3-179
p. 6 3-179 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en de rechtsbijstand (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand) (Omzetting richtlijn 2003/8/EG tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken d.m.v. gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand - Rechtshulp in een geschil met iemand die in een andere EU-lidstaat verblijft - Vereenvoudiging van de rechtspleging voor de verkrijging van rechtsbijstand) (3-1674)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 30-31 3-169 p. 30-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Jaarlijkse indiening door de regering bij de Senaat van een voortgangsrapport) (3-579)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-579/1
p. 1-2 3-579/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-54
p. 32-38 3-54 p. 32-38 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-108
p. 13 3-108 p. 13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (3-127)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-127/1
p. 1-11 3-127/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties (3-223)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-223/1
p. 1-2 3-223/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven (Veiligheid) (3-14)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-14/1
p. 1-4 3-14/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendement nr 41 van de dames Lizin en Boussakla
3-27/3
p. 24 3-27/3 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 66 van de dames Lizin en Bousakla
3-27/4
p. 15 3-27/4 p. 15 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Mahoux en Ceder en de dames Nyssens en Lizin
3-55
p. 30-32 3-55 p. 30-32 (PDF)
  3-55
p. 41 3-55 p. 41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Algemene bespreking
3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen (3-813)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-813/1
p. 1-4 3-813/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen (3-18)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-18/1
p. 1-8 3-18/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vervanging van de datum 2 september 1945 door 1 juni 1946 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers) (3-1394)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heer Brotcorne
3-1394/1
p. 1-3 3-1394/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Lizin c.s.
3-1394/2
p. 1-2 3-1394/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in een hele reeks wetten) (3-1599)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1599/1
p. 1-151 3-1599/1 p. 1-151 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de wet van 19 juli 1945 strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 Grondwet, de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en het Gerechtelijk Wetboek) (3-1600)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1600/1
p. 1-16 3-1600/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1423)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1423/1
p. 1-52 3-1423/1 p. 1-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten ("Parlement" i.p.v. "Raad" - Vervanging van de benaming "Executieve" door "Regering") (3-1424)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1424/1
p. 1-16 3-1424/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van boek II, titel Iter, van het Strafwetboek teneinde het aanzetten tot of de verheerlijking van terrorisme te beteugelen (3-787)      
  Voorstel van de heer Destexhe en mevrouw Lizin
3-787/1
p. 1-5 3-787/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is (Bescherming van buitenlandse vrouwen tegen verstoting) (3-141)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-141/1
p. 1-3 3-141/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliŽnt) (3-140)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-140/1
p. 1-5 3-140/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid) (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (3-24)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-24/1
p. 1-3 3-24/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Lizin
3-24/3
p. 1-2 3-24/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-24/8
p. 1-2 3-24/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-35
p. 25-29 3-35 p. 25-29 (PDF)
  Terugzending naar commissie
3-35
p. 8 3-35 p. 8 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heer Brotcorne en de dames de Bethune, Crombť-Berton en Lizin (Tweede behandeling)
3-73
p. 51-52 3-73 p. 51-52 (PDF)
  3-73
p. 63 3-73 p. 63 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-73
p. 32 3-73 p. 32 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei (wegens het gebruik ervan als gevangenenkamp door de Duitsers in WO II) (3-2067)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Paque
3-2067/1
p. 1-5 3-2067/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Istasse en Delpťrťe en de dames Lizin, Defraigne, Vanlerberghe en de Bethune
3-1495/1
p. 1-10 3-1495/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd (Heropenen van de termijn voor het aanvragen van het statuut van nationale erkentelijkheid) (3-1994)      
  Voorstel van de dames Lizin en Crombť-Berton en de heer Brotcorne
3-1994/1
p. 1-6 3-1994/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen (3-16)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-16/1
p. 1-11 3-16/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest (3-22)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-22/1
p. 1-3 3-22/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's (3-19)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Happart
3-19/1
p. 1-2 3-19/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (Verstrijken van het mandaat van de leden van de vaste Nationael Cultuurpactcommissie - Vernieuwing van de gemeenschapsparlementen) (3-1144)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-1144/1
p. 1-3 3-1144/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (Door de verzekeraars gehanteerde tariefaanpassingen : uitsluiting van onderscheid op grond van woonplaats, geslacht, ras, leeftijd of ouderdom van het rijbewijs) (3-20)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-20/1
p. 1-3 3-20/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn der erediensten (Intrekking erkenning : schending fundamentele rechten of openbare orde - Islam) (3-26)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-26/1
p. 1-3 3-26/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieŽn oud-strijders en oorlogsslachtoffers (Beperking van de periode die geldt om van de terugbetaling van het remgeld te kunnen genieten) (3-1952)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
3-1952/1
p. 1-2 3-1952/1 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999