Schriftelijke vragen van 5-9801 tot 5-9900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-9801 Winckel Fabienne (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Google Street View - Google Maps - Gebruik door de ambtenaren van het kadaster - Omstandigheden
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 24/9/2013
5-9802 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  HIV-zelftest - Evaluatie - Gebruik in BelgiŽ - Aidsplan
  Verzending vraag 27/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9803 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Personen met een handicap - Personeelssterkte - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-9804 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Personen met een handicap - Personeelssterkte - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-9805 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Afghaanse hulpkrachten in dienst van het Belgische leger - Bescherming - Bijzonder asielstatuut
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 3/10/2013
5-9806 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Afghaanse hulpkrachten in dienst van het Belgische leger - Aantal - Bescherming
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9807 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Pensioengerechtigd personeel - Misbruik van ziektedagen - Extra jaar ziekteverlof - Premies - Maatregelen
  Verzending vraag 27/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9808 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Budgetmeters voor aardgas - Gevaar - veiligheidswaarborgen - Maatregelen
  Verzending vraag 28/8/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-9809 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overtredingen door Belgische automobilisten in het buitenland - Frankrijk - Bilaterale overeenkomsten - Vervolgingen
  Verzending vraag 28/8/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9810 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tariferingsdiensten - Vergoedingen
  Verzending vraag 28/8/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-9811 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Erkende tariferingsdiensten - Overzicht - Leden
  Verzending vraag 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9812 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tariferingsdiensten - Controles - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Overzicht
  Verzending vraag 28/8/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-9813 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Internationale rijbewijzen - Uitreiking - Geldigheid - Bankkaartformaat
  Verzending vraag 28/8/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9814 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Criminaliteitscijfers - Eurostat - Evolutie - Stijging - Tegengestelde tendens BelgiŽ en Europa - Analyse - Maatregelen
  Verzending vraag 28/8/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-9815 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgverleners - Getuigschriften - Laattijdige aflevering - Controle - Overzicht
  Verzending vraag 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9816 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Gewestelijk Expresnet - Desiro-motorstellen - Levering lot 1 - Inzet
  Verzending vraag 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9817 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Nieuw krasbiljet - Minderjarigen - Kwetsbare groepen - Advies van het Comitť voor verantwoord spel
  Verzending vraag 29/8/2013
  Antwoord 1/10/2013
5-9818 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Clusterhoofdpijn - Behandeling - Cijfergegevens
  Verzending vraag 29/8/2013
  Rappel 21/11/2013
  Rappel 6/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9819 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bloedverdunners - Gebruik in BelgiŽ - Cijfergegevens - Maagbloedingen - Overlijdens
  Verzending vraag 29/8/2013
  Rappel 21/11/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 5/2/2014
5-9820 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Conflict in Oost-Congo - Rwanda - Oeganda - M23 - Verenigde Naties
  Verzending vraag 29/8/2013
  Rappel 21/11/2013
  Antwoord 3/12/2013
5-9821 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  OekraÔne - Holodomor - Genocide - Hongersnood - Etnische dimensie - Erkenning
  Verzending vraag 29/8/2013
  Rappel 21/11/2013
  Antwoord 6/1/2014
5-9822 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Spookberichten - "stealth-sms" - Gebruik - Wettelijk kader - Privacy
  Verzending vraag 29/8/2013
  Rappel 21/11/2013
  Rappel 6/1/2014
  Herkwalificatie 6/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9823
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4802
5-9823 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Spookberichten - "stealth-sms" - Gebruik - Wettelijk kader - Privacy
  Verzending vraag 29/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9822
5-9824 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging - Link met het Assad-regime
  Verzending vraag 29/8/2013
  Antwoord 15/10/2013
5-9825 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Paramilitaire rebellengroep "Lord's Resistance Army" - Evolutie - Bestrijding
  Verzending vraag 29/8/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-9826 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Interneringsproblematiek - Expertise - Strategisch niveau - Beleidcel internering
  Verzending vraag 30/8/2013
  Antwoord 12/11/2013
5-9827 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Zelfmoorden - Aantallen
  Verzending vraag 2/9/2013
  Antwoord 7/10/2013
5-9828 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Collectie moderne kunst - Hervestiging - Middelen - Beliris
  Verzending vraag 5/9/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4432
5-9829 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Beliris - Besparingen - Gevolgen voor projecten - Bestedingsplafond
  Verzending vraag 5/9/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4433
5-9830 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Boetes - Gerechtelijke beroepen - Registratie
  Verzending vraag 5/9/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4547
5-9831 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Distripost - Bedeling van ongeadresseerd drukwerk - Werking - Controle
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 21/10/2013
5-9832 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Werkloze particulieren - Zwartwerkers - Gevolgen
  Verzending vraag 3/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9833 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Re-integratie - Nazorg - Projecten - Achterstand - Maatregelen
  Verzending vraag 3/9/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-9834 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  SyriŽstrijders - Ambtelijke schrappingen - Impact - Overzicht - Samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 3/9/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9835 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ingevoerde wagens uit landen van de Europese Unie - Inschrijvingsbewijs - Toekenning - Termijnen
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9836 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Naaktfouilleringen - Verstrenging - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9837 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgische overheid - EfficiŽntie - Onderzoeken - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Petercam - Audit - Maatregelen
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-9838 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent - Ingebruikname - Uitbating - Cijfergegevens
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9839 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Werklast
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9840 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Psychiatrische annexen - GeÔnterneerden - Opvolging en behandeling - Personeel - Forensisch opgeleide experten - Overzicht
  Verzending vraag 3/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9841 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Psychiatrische annexen - GeÔnterneerden - Verblijfsduur - Wachttijden
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9842 Stevens Helga (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Websites van de federale overheid - Toegankelijkheid voor personen met een beperking - Anysurferlabel - Overzicht
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9843 Stevens Helga (N-VA) eerste minister  
  Toegankelijkheid van websites van de federale overheid - Anysurfer-audits - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/9/2013
  Antwoord 4/10/2013
5-9844 Van Hoof Els (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Opvang - Opvangnetwerk - Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Afbouw - Lokale opvanginitiatieven
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9845 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieambtenaren - Gewelddaden - Rechtsbescherming - Rechtsbijstand - Vergoeding van zaakschade - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9846 Claes Dirk (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratieve boetes - Opgelegde belastingverhogingen - Kwijtscheldingen - Aanvragen - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 22/4/2014
5-9847 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Leger - Jeugdstages - Aantallen - Selectieprocedure - Kostprijs - FinanciŽle bijdrage van kandidaten - Duur
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 16/10/2013
5-9848 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Elektrische fietsen - Ongevallen - Veiligheid - Fietshelm - Verplichting
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9849 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Wetenschapsbeleid - Projectendatabank FEDRA - Onderzoeksprojecten
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-9850 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal wetenschapsbeleid - Beurzen - Terugkeermandaten - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9851 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Doctoraatsproefschriften - Stages - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 27/3/2014
5-9852 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - PublieksObservatorium - Jaarlijkse kost - Inkomsten
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-9853 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Personeelskosten - Werkingskosten - Investeringen
  Verzending vraag 5/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9854 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Departement Conservatie-Restauratie - Budget - Personeel - Aanvragen
  Verzending vraag 5/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9855 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijke Musea voor schone kunsten van BelgiŽ - Vriendenvereniging - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9856 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Personeelskosten - Investeringen - Werkingskosten
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-9857 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cannabis - Vervolgingsbeleid - Omzendbrief - Toepassing in Antwerpen
  Verzending vraag 13/9/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9858 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Cannabis - Vervolgingsbeleid - Omzendbrief - Toepassing in Antwerpen
  Verzending vraag 13/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9859 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verkrachtingen - Vervolging - Veroordelingen - DNA-stalen
  Verzending vraag 13/9/2013
  Antwoord 25/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9860
5-9860 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Vervolging - Veroordelingen - DNA-stalen
  Verzending vraag 13/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9859
5-9861 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke dossiers - Afkopen - Minnelijke schikking - Herkwalificatie
  Verzending vraag 13/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 12/3/2014
5-9862 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rosetta-plan - Overheidsdiensten - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/9/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9246
5-9863 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Finshop - Verkoop van paarden van de politie - Overzicht - Alternatieven
  Verzending vraag 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9864
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4721
5-9864 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Finshop - Verkoop van paarden van de politie - Overzicht - Alternatieven
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 8/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9863
5-9865 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nepartsen - Valse declaraties - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 11/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9866
5-9866 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nepartsen - Valse declaraties - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9865
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4720
5-9867 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Kleine Brogel - Kernwapens - B61-kernbommen - Modernisering - Geheim akkoord
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 9/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9868
5-9868 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kleine Brogel - Kernwapens - B61-kernbommen - Modernisering - Geheim akkoord
  Verzending vraag 18/9/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9867
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4447
5-9869 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Citrusvruchten - Zeste - Pesticiden - Testaankoop - Gevaren - Maatregelen
  Verzending vraag 18/9/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4434
5-9870 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Vrijwillige legerdienst - Vrijwillige Militaire Inzet - Kosten - Resultaten - Aantallen - Uitstroom
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 21/10/2013
5-9871 De Nijn Bart (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Krasbiljet "Bling Bling by Astrid Bryan" - Minderjarigen - Mystery shoppers
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 16/10/2013
5-9872 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Onbetaalde verkeers- en parkeerboetes - Nederland - Toestand in BelgiŽ - CD-kentekens
  Verzending vraag 18/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9873
5-9873 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Diplomaten - Onbetaalde verkeers- en parkeerboetes - Nederland - Toestand in BelgiŽ - CD-kentekens
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 14/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9872
5-9874 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  National Security Agency - Belgacom - Swift - Afluisterpraktijken - Hacking - Overzicht - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9875 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  National Security Agency - PRISM - Bedrijfsspionage - Data van Europese bedrijven - Staatsveiligheid - Onderzoek
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9876
5-9876 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  National Security Agency - PRISM - Bedrijfsspionage - Data van Europese bedrijven - Staatsveiligheid - Onderzoek
  Verzending vraag 18/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9875
5-9877 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Festivals - Verkoop van alcohol - Jongeren - Minderjarigen - Controles - Overzicht - Campagne "Respect16" - Polsbandjes
  Verzending vraag 18/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9878 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  ETS (Emission Trading Scheme) rechten - Markt - CO2-fraude - Hervorming van het ETS-systeem
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9880
5-9879 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ETS (Emission Trading Scheme) rechten - Markt - CO2-fraude - Hervorming van het ETS-systeem
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 16/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9880
5-9880 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  ETS (Emission Trading Scheme) rechten - Markt - CO2-fraude - Hervorming van het ETS-systeem
  Verzending vraag 18/9/2013
  Antwoord 7/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9879
5-9881 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Werk  
  Vrijstelling voor sociale of familiale redenen krachtens artikel 90 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 - Cijfers voor de jaren 2008 tot 2012 - Vooruitzichten voor 2013
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9882 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinaanbod in het kader van de Waalse feesten - Verhoging van het aantal bestemmingsstations
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-9883 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Fraudebestrijding - Zwartwerk - Dubbele bestraffing
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9884
5-9884 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fraudebestrijding - Zwartwerk - Dubbele bestraffing
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9883
5-9885 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Stakingsaanzeggingen - Stakingen - Vervanging van de stakende personeelsleden
  Verzending vraag 24/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9886 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Haven van Antwerpen - Drugtrafiek - ISPS-norm
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-9887 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Ordehandhaving bij manifestaties - Disproportioneel geweld
  Verzending vraag 24/9/2013
  Rappel 15/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9888 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verlies van de Belgische nationaliteit - Cijfergegevens
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9889 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Opleiding tot agent en inspecteur - Aantallen per school - Leeftijd - Opleidingsniveau
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9890 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privťbewaking - Cijfergegevens - Vergunningen interne bewakingsdiensten en bewakingsondernemingen
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9891 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Internationale rechtscolleges - Aantal zaken tegen BelgiŽ
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9892 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Permanent verblijf in het buitenland - Cijfergegevens per jaar en per provincie
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-9893 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Cijfergegevens
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9894 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gedetineerden - Illegale vreemdelingen
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 25/10/2013
5-9895 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Enkelband - Uitbreiding van de capaciteit - Gevolgen
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9896 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Uitbreiding tot veroordeelden met een gevangenisstraf van minder dan 8 maanden - Spraakherkenning
  Verzending vraag 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9897 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Cybercrime - cijfers - hacking
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9898
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9899
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9915
5-9898 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Cybercrime - cijfers - hacking
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9899
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9915
5-9899 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Cybercrime - cijfers - hacking
  Verzending vraag 24/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9898
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9915
5-9900 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cybercrime - cijfers - hacking
  Verzending vraag 24/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9898
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9899
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9915