Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Berni Collas

61 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6812 Berni Collas (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Participatiefonds - Steun aan de ondernemingen - CashEO - Kleine ondernemingen - Gebruik - Cijfers en bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 1/2/2010
  Antwoord 8/3/2010
4-6811 Berni Collas (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Participatiefonds - Financieringen - Verdeling per activiteitstak - Jaar 2009 - Cijfers - Gegevens van de Duitstalige gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 1/2/2010
  Antwoord 8/3/2010
4-6247 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Slachtoffers van een ongeval - Administratieve procedures - Informatie en begeleiding - Vade-mecum - Werk in het Duits
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4732
4-6208 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Toekenningsvoorwaarden - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3282
4-6001 Berni Collas (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluiten - Taskforces - Werkgroep 'risicoanalyse' - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4457
4-5994 Berni Collas (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4385
4-5694 Berni Collas (MR) minister van Justitie  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten - Lijst met te vertalen wetten van de regering van de Duitstalige gemeenschap - Beslissing van de minister van Justitie - Actuali
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4639
4-5673 Berni Collas (MR) minister van Justitie  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4384
4-5083 Berni Collas (MR) minister van Justitie  
  Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4989
4-4989 Berni Collas (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 17/11/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 17/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5083
4-4732 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Slachtoffers van een ongeval - Administratieve procedures - Informatie en begeleiding - Vade-mecum - Werk in het Duits
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6247
4-4731 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfsvoorheffing - Fiches 281 en 325 - Invoering - Internetsite Belcotax-on-web - Vertaling naar het Duits - Invoering van de gegevens in het Duits - Andere mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009 ) 9/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
4-4639 Berni Collas (MR) minister van Justitie  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten - Lijst met te vertalen wetten van de regering van de Duitstalige gemeenschap - Beslissing van de minister van Justitie - Actuali
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5694
4-4561 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen - Samenwerking met de regionale besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 25/9/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4457 Berni Collas (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid - Inwerkingtreding - Uitvoeringsbesluiten - Taskforces - Werkgroep 'risicoanalyse' - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009 ) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6001
4-4385 Berni Collas (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 ) 10/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4384
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5994
4-4384 Berni Collas (MR) minister van Justitie  
  Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 ) 10/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4385
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5673
4-4339 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  EU-Ratspršsidentschaft - Das Image Belgiens __________________________________________ Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Imago van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 22/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4338
4-4338 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  EU-Ratspršsidentschaft - Das Image Belgiens __________________________________________ Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Imago van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4339
4-4337 Berni Collas (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  EU-Ratspršsidentschaft - Das Image Belgiens __________________________________________ Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Imago van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 29/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4339
4-4336 Berni Collas (MR) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  EU-Ratspršsidentschaft - Das Image Belgiens __________________________________________ Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Imago van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4339
4-4335 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  FŁhrerscheininstruktionen in deutscher Sprache
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 28/9/2009
4-3340 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke carriŤre - Wervingsexamens - Duitstalige kandidaten - Aantal inschrijvingen - Aantal geslaagde kandidaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 ) 9/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3282 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Toekenningsvoorwaarden - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2009 ) 27/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6208
4-3052 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Liberalisering van de postdiensten - Terugtrekking van de Deense post uit het kapitaal - Eventuele nieuwe partner - Interne herstructurering van De Post
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 ) 27/2/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-755
4-3011 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Liberalisering van de postdiensten - Gevolg - Organisatorische structuur - Loopbaanbeheer - Wijzigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 ) 20/2/2009
  Antwoord 13/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-718
4-2970 Berni Collas (MR) minister van Justitie  
  Eupen - Gerechtelijk arrondissement - Gevangenis - Afwezigheid - Evaluatie van de noodzaak (Oprichting van een tweetalige strafinrichting in Eupen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 ) 6/2/2009
  Antwoord 10/3/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-697
4-2790 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  FŁhrerscheininstruktionen in deutscher Sprache -------------------- Instructies met betrekking tot het rijbewijs in het Duits
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
4-2540 Berni Collas (MR) minister van Justitie  
  Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 3/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1189
4-1189 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008 ) 27/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2540
4-1064 Berni Collas (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal openbaar ambt - Duitstalige Belgen - Loopbaanmogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1010 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beoefenaars van de verpleegkunde - Permanente opleiding - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-304
4-705 Berni Collas (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-144
4-624 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummer "112" - Belgische promotiecampagne - Onthaal in het Duits - Opleiding van onthaalbedienden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 22/10/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-471
4-578 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 29/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-123
4-516 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) - Gelijkstelling met een intercommunale - Fiscale regime
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-273
4-509 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratie der Douane en Accijnzen - Duitstalige Gemeenschap - Herstructurering - Mogelijkheden voor het personeel en affectatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 5/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-122
4-471 Berni Collas (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummer "112" - Belgische promotiecampagne - Onthaal in het Duits - Opleiding van onthaalbedienden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-139
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-624
4-273 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) - Gelijkstelling met een intercommunale - Fiscale regime
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-516
4-144 Berni Collas (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-82
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-705
4-143 Berni Collas (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Tracť van de lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-78
4-142 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-51
4-141 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-50
4-140 Berni Collas (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Loketbeambten - Loonsverhoging - Examen (in het Duits)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-29
4-139 Berni Collas (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postogram - Duitse versie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 8/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-28
4-124 Berni Collas (MR) minister van Landsverdediging  
  Eupen - Koning Boudewijnstadion - Verlichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 19/2/2008
4-123 Berni Collas (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-578
4-122 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratie der Douane en Accijnzen - Duitstalige Gemeenschap - Herstructurering - Mogelijkheden voor het personeel en affectatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-509
4-121 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Lichte vrachtauto - Nieuwe fiscale definitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 7/2/2008
4-86 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Postdiensten - Vrijmaking - Zendingen van minder dan 50 gram - Universele dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-18
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-34
4-82 Berni Collas (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 21/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-52
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-144
4-81 Berni Collas (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Dringende medische hulp - Vrijwillige ambulanciers - Verbetering statuut - Ontwerp van koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 21/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-33
4-78 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Tracť van de lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-143
4-60 Berni Collas (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Duitstalige Gemeenschap - Duitstalige studenten geneeskunde - Problemen met de numerus clausus - Gewaarborgd quotum artsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 7/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-14
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-32
4-52 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Passiefhuizen - Erkende instellingen (Belastingvermindering - Erkenningsprocedure - Certificaat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 16/11/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-7
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-82
4-51 Berni Collas (MR) minister van Mobiliteit  
  Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-4
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-142
4-50 Berni Collas (MR) minister van Mobiliteit  
  Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-3
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-141
4-49 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijwillige brandweerlieden Ė Toegang tot het brevet van officier Ė Organisatie opleiding in het Duits
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-5
4-30 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Douane-entrepot van Eupen - Huurcontract - Structureel behoud van de activiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Antwoord 26/11/2007
4-29 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Loketbeambten - Loonsverhoging - Examen (in het Duits)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-140
4-28 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Postogram - Duitse versie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-139