Controle- en Informatiefunctie (Legislatuur 2007-2010)

Vragen om uitleg

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Ingediend - 479 609 656
Stemmingen over moties - - - -
Ingetrokken - 15 28 29
Besproken in de plenaire vergadering - 311 406 347
Besproken in openbare commissievergadering - 8 - -

Parlementaire vragen

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Schriftelijke vragen - 1788 2923 2761
Mondelinge vragen - 416 463 333