Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 2007-2008

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

8 resultaten

4-10 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 5/11/2007
  de langdurige benadeling door het Sociaal Fonds voor de schoonmaaksector van werknemers die niet bij een vakbond zijn aangesloten
  minister van Werk
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-12 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 5/11/2007
  de "export" van kinderen uit Tsjaad naar Frankrijk en Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-13 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 7/11/2007
  de toestand in Pakistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-16 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/11/2007
  het elektronisch bewaren van arbeidscontracten
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-19 Filip Anthuenis (Open Vld) 21/11/2007
  de recente asielstatistieken van de Europese Commissie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-22 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de financile leefbaarheid van de dagcentra voor palliatieve patinten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-25 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vluchtelingen in medische behandeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-26 Martine Taelman (Open Vld) 5/12/2007
  het meten van de werklast van parketten en hoven van beroep
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)