Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2007-2008

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

15 resultaten

4-24 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  het elektronische bewaren van arbeidscontracten
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
4-30 Anne-Marie Lizin (PS) 12/12/2007
  de ontvlechting van de energiemarkt
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-100 Philippe Monfils (MR) 31/1/2008
  de promotie van generaals
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-111 Berni Collas (MR) 13/2/2008
  de regels inzake de maximumbezetting van bussen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-115 Christiane Vienne (PS) 13/2/2008
  de gevolgen van de verschillende plannen voor de begeleiding van werklozen voor de OCMW's
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
4-129 Freya Piryns (Groen!) 20/2/2008
  het verkeersboetefonds
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-162 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de terugkeer van asielzoekers en illegalen naar de DRC
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-240 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  een uniforme politieopleiding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-371 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  uiteenlopende statistische gegevens verstrekt bij schriftelijke vragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-372 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  het advies van de Raad van State met betrekking tot Impulseo II
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-432 Louis Ide (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de terugbetaling van de geneesmiddelen Concerta en Strattera
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-436 Lieve Van Ermen (LDD) 10/7/2008
  fraude gepleegd door thuisverpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-441 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  Belgen betrokken bij fiscale fraude in Liechtenstein
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-452 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de controles op de veiligheid van geautomatiseerde schuifpoorten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
4-476 Philippe Monfils (MR) 9/10/2008
  het uitblijven van een ontvangstbewijs voor de vergunningaanvragen die overeenkomstig de bepalingen van de wapenwet zijn ingediend
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken