Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2009-2010

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

29 resultaten

4-1091 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  het vergoeden van de huisartsen voor het vaccineren tegen de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1119 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/10/2009
  een nationale richtlijn om de parkeerproblematiek van gezondheidswerkers op te lossen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag ingetrokken
4-1169 Dominique Tilmans (MR) 10/11/2009
  het project PIT (Paramedisch Interventieteam)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1193 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2009
  het Fonds Rode Kruis van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1291 Dominique Tilmans (MR) 3/12/2009
  de situatie van de brandweerdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-1360 Dirk Claes (CD&V) 7/1/2010
  het rookverbod in de horeca en de communicatie naar de horecaondernemers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1397 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het niet-terugbetalen aan de patiŽnt van kosten voor verstrekte hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5311
4-1400 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5640
4-1544 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6094
4-1546 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 3/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in de diensten en de beleidscellen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6157
4-1573 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  de kostprijs van het internet en de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1575 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/3/2010
  de gegevensbanken LOCO en CADNET
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6643
4-1576 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/3/2010
  het doorstorten van aanvullende personenbelasting naar de lokale overheden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6803
4-1580 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en in Gent
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1581 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de renovatie van de gevangenis van Sint-Gillis
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1582 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van de gesloten instelling van Everberg
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1583 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van het penitentiair schoolcentrum Hoogstraten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1584 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  de uitbreiding van de gevangenis van Leuven
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1586 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis te Haren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1587 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1588 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1589 Martine Taelman (Open Vld) 11/3/2010
  het bouwen van een nieuwe gevangenis te Merksplas
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1594 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  terugbetaling van logopedie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1653 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/3/2010
  de ontduiking van RSZ-bijdragen door het Fonds voor bestaanszekerheid van de Houthandel
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
4-1678 Richard Fournaux (MR) 30/3/2010
  het verrekenen van de gezondheidsindex in de berekening van de huurprijzen voor sociale woningen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1699 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  fraude met werkloosheidsuitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-1703 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de criminaliteit in de NMBS-stations
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-1705 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1706 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de terugbetaling van btw aan buitenlandse handelaren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken