Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2007-2008

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
4-1 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-148
4-2 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) minister van Mobiliteit  
  Verkeersovertredingen - GSM - Los schoeisel - Lezen achter het stuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-9
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-145
4-3 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  RIZIV - Administratieve fout - Terugbetaling Exubera (Inhaleerbare insuline - Herzieningsprocedure)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 10/12/2007
4-4 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-168
4-5 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Koppelverkoop - iPhone - Abonnement bij een telecommunicatiepartner
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 6/12/2007
4-6 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ondergrondse aardgasopslagplaats - Project in Poederlee - Advies van de CREG
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-7 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude  
  Wet van 7†mei†1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers - Illegale gokkantoren - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 20/11/2007
4-8 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-146
4-9 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Zorgkundigen - Registratie (Verzorgenden die een aanvraag voor registratie als zorgkundige indienen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-126
4-10 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Quinolonen - Gebruik - Verdeling over BelgiŽ (Overconsumptie van antibiotica)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-127
4-11 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Laboratoria klinische biologie - Accreditatie - Kwaliteitscontrole
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 10/12/2007
4-12 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Egypte - Beschadiging van een fossiel - Belgische diplomaten - Schadevergoeding (Historische site van de vallei der walvissen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1183
4-13 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Botswana - Deportaties van de San - Ontginning van diamanten (Bosjesmannen uit het Centraal-Kalahari Wildreservaat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1184
4-14 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Internationale Organisatie voor Migratie - Werking - Budgettaire technieken (Vervanging van de directeur-generaal - Techniek van het "discretionary income")
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1185
4-15 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Intergouvernementele Conferentie tot opstelling van een Grondwet voor Europa (IGC) - Ontwerp van hervormingsverdrag (Bescherming van persoonsgegevens - Rechtsgrondslag inzake minderheidstalen - Herziening Euratomverdrag)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-16 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verantwoordelijk politiefunctionaris - Incident in de zone Sclayn-Andenne - Follow-up (Opening van een gerechtelijk dossier ten laste van een commissaris)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 26/10/2007
4-17 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-18
4-18 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landsverdediging  
  Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 8/11/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-17
4-19 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wapenhandel - Internet - Strijd van de Federal Computer Crime Unit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 9/11/2007
  Rappel 17/7/2008
4-20 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Electrabel - Marktkracht - Prijsverhogingen - Eventuele tijdelijke maatregelen (Rapport van de CREG - Misbruik van machtspositie - Nieuw beschermingsmechanisme voor sociale tarieven)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-21 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Seingevers bij wielerwedstrijden - Aanpassing van het koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 15/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1186
4-22 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  Bilderbergconferentie - Deelname van prins Filip - Aftoetsing inbreng bij een regeringslid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 17/10/2007
  Antwoord 12/11/2007
4-23 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  SubsidiŽring - Programmaís van de Europese Unie - Energie en leefmilieu - Europese organisaties verbonden met Prins Laurent (Toezicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 17/10/2007
  Antwoord 12/11/2007
4-24 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Luchtvaartmaatschappijen - Vliegtuigtickets - Affichering van de all-inprijs - Wet van 14†juli†1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 ) 17/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-25 Christiane Vienne (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Frans-Belgisch raamakkoord over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking van 30†september†2005 - Ratificatie - Stand van zaken (Versterkte samenwerking)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/11/2007 ) 18/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-26
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1
4-26 Christiane Vienne (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Frans-Belgisch raamakkoord over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking van 30†september†2005 - Ratificatie - Stand van zaken (Versterkte samenwerking)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/11/2007 ) 18/10/2007
  Antwoord 10/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-25
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1
4-27 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Turkije - Toestemming van het Parlement - Invasie in Irak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/11/2007 ) 23/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-28 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Postogram - Duitse versie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-139
4-29 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Loketbeambten - Loonsverhoging - Examen (in het Duits)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-140
4-30 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Douane-entrepot van Eupen - Huurcontract - Structureel behoud van de activiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Antwoord 26/11/2007
4-31 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-8
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-261
4-32 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Datawarehouse - Vertraging van het project (Douane-aangiften en accijnzen - Amerikaanse eisen : terrorisme - Nadeel voor de Vlaamse maritieme sector)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-33 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-tarief - Spaarlampen - Verlaging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Antwoord 16/11/2007
4-34 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Notionele intrestaftrek - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-35 Dirk Claes (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationaal veiligheidsplan - Opstellen (van het plan 2008-2011)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-9
4-36 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-169
4-37 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  E313 - Ongevallen - Aantal processen-verbaal (Verkeersongevallen met lichamelijk letsel en met stoffelijke schade)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Antwoord 22/11/2007
4-38 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (in Vlaanderen, in WalloniŽ en in Brussel - Ziekteverzekering : kostprijs)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 25/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-128
4-39 JoŽlle Kapompolť (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Agrobrandstoffen - Afschaffen van de heffing - Ecologische en maatschappelijke impact (Opportuniteit van het verlenen van fiscale steun aan een product waarvan de ecologische en maatschappelijke impact wordt betwist - Nood aan een parlementair debat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 30/10/2007
  Antwoord 12/11/2007
4-40 Wouter Beke (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Departement Defensie - Budgettaire ontsporing - Curatele
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 30/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-41 Martine Taelman (Open Vld) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 30/10/2007
  Antwoord 10/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-42
4-42 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 30/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-41
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-174
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2655
4-43 Philippe Monfils (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 29/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-204
4-44 Wouter Beke (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Leopoldsburg - Vervangen van materieel - Ladderwagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 29/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-45 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Stookoliefonds - Deelname van de OCMWís - Stopzetting - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 29/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-46 Christiane Vienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 3/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-47
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-48
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-2
4-47 Christiane Vienne (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-46
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-48
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-2
4-48 Christiane Vienne (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 28/11/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-46
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-47
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-2
4-49 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijwillige brandweerlieden Ė Toegang tot het brevet van officier Ė Organisatie opleiding in het Duits
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-5
4-50 Berni Collas (MR) minister van Mobiliteit  
  Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-3
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-141
4-51 Berni Collas (MR) minister van Mobiliteit  
  Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-4
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-142
4-52 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Passiefhuizen - Erkende instellingen (Belastingvermindering - Erkenningsprocedure - Certificaat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Antwoord 16/11/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-7
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-82
4-53 Dirk Claes (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationaal veiligheidsplan - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 ) 31/10/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-6
4-54 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Chemisch Wapenverdrag Ė Toetsing Ė Verbod op farmacologische wapens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-55 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wapensystemen met verarmd uranium Ė Verbod Ė Ontwerpverdrag van de Verenigde Naties Ė Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1187
4-56 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 6/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-57 Filip Anthuenis (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 15†december†1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Ė Internationale verdragen Ė Bijzondere maatregelen (Gezinshereniging - Opzegging van bilaterale akkoorden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 8/11/2007
  Antwoord 13/11/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-19
4-58 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) minister van Mobiliteit  
  Verkeersovertreding door buitenlanders Ė Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 7/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-8
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-147
4-59 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn Ė Wervingsbeleid (Statistieken - Scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen - Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 7/11/2007
  Antwoord 5/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-11
4-60 Berni Collas (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Duitstalige Gemeenschap - Duitstalige studenten geneeskunde - Problemen met de numerus clausus - Gewaarborgd quotum artsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007 ) 7/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-14
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-32
4-61 Martine Taelman (Open Vld) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Deeltijds kunstonderwijs Ė Muziekpartituren Ė Reproductierechten (Reproductie van korte fragmenten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 8/11/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-62 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Lijn Turnhout-Antwerpen - Ontdubbeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 8/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-175
4-63 Els Schelfhout (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Apotheken Ė Wet van 25†september†1974 Ė Interpretatie en toepassing (Vestigingscommissie - Commissie van Beroep)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 12/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-64 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-149
4-65 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-150
4-66 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-67
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-151
4-67 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-66
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-152
4-68 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-69
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-153
4-69 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-68
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-154
4-70 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-71
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-155
4-71 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-70
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-156
4-72 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-73
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-157
4-73 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-72
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-158
4-74 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-75
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-159
4-75 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 ) 13/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-160
4-76 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Duur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-161
4-77 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Bariatrische ingrepen Ė Terugbetaling Ė BMI (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-78 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Tracť van de lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-143
4-79 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen Ė Griekenland Ė Laakbare praktijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 20/11/2007
  Antwoord 10/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-18
4-80 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Maagoperaties - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 21/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-129
4-81 Berni Collas (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Dringende medische hulp - Vrijwillige ambulanciers - Verbetering statuut - Ontwerp van koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 21/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-33
4-82 Berni Collas (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 ) 21/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-52
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-144
4-83 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Onderscheid tussen arbeider en bediende - Eenheidsstatuut - Nationale Arbeidsraad - Verslag van de bijzondere commissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-15
4-84 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Arbeidscontracten - Elektronische bewaring - Inscannen van papieren documenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Intrekking vraag 5/12/2007
4-85 Els Schelfhout (CD&V N-VA) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenstelsels Ė Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-17
4-86 Berni Collas (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Postdiensten - Vrijmaking - Zendingen van minder dan 50 gram - Universele dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-18
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-34
4-87 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landsverdediging  
  Belgische strijdkrachten in Afghanistan - Gevangenen - Behandeling - Regels die in de ISAF worden toegepast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Antwoord 4/12/2007
4-88 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-162
4-89 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Comitť van aankoop - Schattingsverslagen - Lange wachttijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-167
4-90 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Invaliditeit - Progressieve tewerkstelling - Uitkeringsaanvulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-130
4-91 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Treinen in gewijzigde samenstelling - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 ) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-176
4-92 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Levensbewijs - Gepensioneerden die in het buitenland verblijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 29/11/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-93 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 4/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-262
4-94 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Woningen - Dubbele beglazing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 4/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-95 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 4/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-264
4-96 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Apothekersassistenten - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 4/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-131
4-97 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Bepaling van de gezinslast - Formulier 225 - Onderscheid tussen beroepsinkomen en vervangingsinkomen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-132
4-98 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Antwoord 18/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-99
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-163
4-99 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-98
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-164
4-100 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-101
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-165
4-101 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008 ) 5/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-100
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-166
4-102 FranÁois Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-246
4-103 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Woon-werkverkeer - Fiscale aftrek - Beperking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-1188
4-104 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Europese Commissie - Mededeling betreffende alternatieve BTW-tarieven - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-105 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Vaccinaties - Dekkingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-133
4-106 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Kinesitherapeuten - Quota - Examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-134
4-107 Philippe Mahoux (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Situatie in het Midden-Oosten - Conferentie van Annapolis - Positie van de staat IsraŽl - Belgische initiatieven in de VN-Veiligheidsraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
4-108 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stad Komen-Waasten - Webstek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-263
4-109 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  RIZIV - Permanente audit - Cijfers van het eerste semester van 2007 - Vroedvrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-135
4-110 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Klinisch biologen Ė Quota
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-136
4-111 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Ziekenfondsen Ė Controle Ė Ziekenhuizen en apotheken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-137
4-112 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  RIZIV - Antibioticafeedback - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-138
4-113 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Progressieve invoering - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-170
4-114 Michel Delacroix (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Justitiepaleis van Brussel - Kerstversiering - Beslissing tot verwijdering - Instructies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
4-115 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Adoptie - Tegenwerking van homokoppels
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 24/12/2007
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-173
4-116 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-117
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-171
4-117 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 24/12/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-116
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-172
4-118 Sfia Bouarfa (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) Ė Disfuncties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 20/12/2007
  Antwoord 20/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-60
4-119 Olga Zrihen (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Baarmoederhalskanker Ė Vaccin Ė Terugbetaling Ė Leeftijd van begunstigden
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 ) 24/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-59
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-533
4-120 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen Ė Apotheken Ė Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
4-121 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Lichte vrachtauto - Nieuwe fiscale definitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 7/2/2008
4-122 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratie der Douane en Accijnzen - Duitstalige Gemeenschap - Herstructurering - Mogelijkheden voor het personeel en affectatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-509
4-123 Berni Collas (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Grensoverschrijdende politionele samenwerking Ė Bilateraal Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-578
4-124 Berni Collas (MR) minister van Landsverdediging  
  Eupen - Koning Boudewijnstadion - Verlichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 19/2/2008
4-125 Georges Dallemagne (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Publieke mandaten Ė Uitoefening via een rechtspersoon Ė Emolumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 11/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-73
4-126 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgkundigen - Registratie (Verzorgenden die een aanvraag voor registratie als zorgkundige indienen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-9
4-127 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Quinolonen - Gebruik - Verdeling over BelgiŽ (Overconsumptie van antibiotica)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-10
4-128 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal (in Vlaanderen, in WalloniŽ en in Brussel - Ziekteverzekering : kostprijs)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-38
4-129 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maagoperaties - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-80
4-130 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit - Progressieve tewerkstelling - Uitkeringsaanvulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 11/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-90
4-131 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apothekersassistenten - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 4/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-96
4-132 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bepaling van de gezinslast - Formulier 225 - Onderscheid tussen beroepsinkomen en vervangingsinkomen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-97
4-133 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaccinaties - Dekkingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-105
4-134 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Quota - Examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-106
4-135 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Cijfers van het eerste semester van 2007 - Vroedvrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-109
4-136 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Klinisch biologen Ė Quota
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 15/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-110
4-137 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenfondsen Ė Controle Ė Ziekenhuizen en apotheken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-111
4-138 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Antibioticafeedback - Regionale verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-112
4-139 Berni Collas (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postogram - Duitse versie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 8/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-28
4-140 Berni Collas (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Loketbeambten - Loonsverhoging - Examen (in het Duits)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-29
4-141 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Rijbewijs - Categorie G (Kostprijs - Jongeren in landelijke gebieden die slechts occasioneel landbouwvoertuigen besturen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-50
4-142 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Bus - Vervoer van kinderen - Maximumbezetting - Normen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-51
4-143 Berni Collas (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Tracť van de lijn 45A tussen Weywertz en Losheimergraben (BŁllingen) - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-78
4-144 Berni Collas (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Passiefhuizen - Belastingvermindering - Voorwaarden - Erkende instellingen die certificaten mogen uitreiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-82
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-705
4-145 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersovertredingen - GSM - Los schoeisel - Lezen achter het stuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2
4-146 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Rappel 15/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-8
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-579
4-147 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersovertreding door buitenlanders Ė Processen-verbaal (Verdragen tot uitwisseling van kentekengegevens - Statistische gegevens)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-58
4-148 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-659
4-149 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-64
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-660
4-150 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-65
4-151 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-152
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-66
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-661
4-152 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-151
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-67
4-153 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-154
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-68
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-662
4-154 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-153
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-69
4-155 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-156
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-70
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-663
4-156 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-155
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-71
4-157 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-158
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-72
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-664
4-158 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-157
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-73
4-159 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-160
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-665
4-160 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-159
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-75
4-161 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Duur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-76
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-666
4-162 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-88
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-667
4-163 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-164
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-98
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-668
4-164 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-163
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-99
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-580
4-165 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-166
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-100
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-669
4-166 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-165
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-101
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-581
4-167 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Comitť van aankoop - Schattingsverslagen - Lange wachttijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 23/1/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-89
4-168 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-582
4-169 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-36
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-583
4-170 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Progressieve invoering - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-113
4-171 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-172
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-116
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-584
4-172 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 6/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-171
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-117
4-173 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Adoptie - Tegenwerking van homokoppels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-115
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-670
4-174 Martine Taelman (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-42
4-175 Martine Taelman (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Lijn Turnhout-Antwerpen - Ontdubbeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-62
4-176 Martine Taelman (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinen in gewijzigde samenstelling - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 14/1/2008
  Antwoord 14/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-91
4-177 Sfia Bouarfa (PS) Eerste minister  
  Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-391
4-178 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Kerncentrales - Veiligheid - Landen van de vroegere USSR - Belgische hulp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
4-179 Josť Daras (Ecolo) minister van Justitie  
  Vzw FEDEMOT Ė Mogelijke stopzetting van de activiteiten Ė Niet-uitbetaling van de subsidie die in de overeenkomst van 27†juni†2007 was beloofd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-671
4-180 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Directe belastingen - Verzoeken tot onbeperkt uitstel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-510
4-181 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Uitkering - Bijdragen van bedrijven - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-182 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zwangerschapsafbrekingen - Terugbetaling door het RIZIV - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-183 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cochleaire implantaten - Evolutie (Doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-184 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Behandeling van vruchtbaarheidsproblemen - Geneesmiddelen voor de stimulatie van de eierstokken - Terugbetaling via de ziekenhuizen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-185 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Pensioenen - Verschillen - Geslacht - Regio
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-186
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-721
4-186 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Pensioenen - Verschillen - Geslacht - Regio
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-185
4-187 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Justitiepaleis - Kerstversiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-188 Alain Destexhe (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaatveranderingen Ė Verslag van 20†december†2007 van de commissie Leefmilieu van de Amerikaanse Senaat Ė Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
4-189 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Kerstversiering - Richtlijnen - Begrippen "soberheid" en "zichtbaarheid"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-190 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-392
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-393
4-191 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ZiekenhuisbacteriŽn - Verschillende soorten - Antibioticagebruik - Cijfermateriaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 19/2/2008
4-192 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-193
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-585
4-193 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-192
4-194 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stookolie - Diefstal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-195
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-586
4-195 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Stookolie - Diefstal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-194
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-672
4-196 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna - Rapport - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-197
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-638
4-197 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna - Rapport - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-196
4-198 Margriet Hermans (Open Vld) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Rusthuizen - Betalen van auteursrechten - SABAM
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
4-199 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Legervliegtuigen - Koninklijke vluchten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
4-200 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijke familie - Gebruik van hefschroefvliegtuigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Antwoord 18/2/2008
4-201 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinvertragingen - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-709
4-202 Margriet Hermans (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Dubbeldekse treinen - Geluidsoverlast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-37
4-203 Sfia Bouarfa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gasboilers - Koolstofmonoxide-emissie - Invoering van een technische controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
4-204 Philippe Monfils (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-43
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-587
4-205 JoŽlle Kapompolť (PS) minister van Werk  
  Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-651
4-206 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bariatrische ingrepen - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-207 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerkorpsen - Materiaal - Vernieuwing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-588
4-208 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Belgisch Leger - Vacatures voor 2008 - Rekruteringen per provincie en per garnizoen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 4/3/2008
4-209 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-589
4-210 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Jeugdcriminaliteit - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-673
4-211 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare instellingen van Sociale Zekerheid - Rekeningen door te zenden naar het Rekenhof - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-212 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur - Contractueel personeel - Lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
4-213 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-724
4-214 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-652
4-215 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractueel personeel - Lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-216 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Budget en boekhouding - Ernstige tekortkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-217 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Rekeningen - Overschrijdingen van kredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-218 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Gelden - Gebruik van een privť bankinstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-219 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-674
4-220 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-675
4-221 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wegenfonds - Ontbinding - Afsluiting van de inactieve orderekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 12/2/2008
4-222 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-511
4-223 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-224 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  POD Wetenschapsbeleid - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Doorzenden van rekeningen naar het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-225 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-676
4-226 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-677
4-227 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Rekenhof - Achterstallige rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-512
4-228 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale instellingen - FinanciŽle lasten - Schulden - Tussenkomst van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-513
4-229 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  FOD Mobiliteit en Vervoer - Statutaire personeelsleden - Wedde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-230 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Internationaal Perscentrum (IPC) - Rekeningen - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-231 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische diplomatieke posten - Nota met instructies - Regeringsvorming van het jaar 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-232 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractuele werknemers - Aanwerving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-233 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Reglementair kader - Gebreken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-234 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Personeelsbeleid - Overschrijding toegelaten personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-235 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Geografisch Instituut - Loonsverhogingen - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-236 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Personeelskosten - Manier van aanrekenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-237 Vera Dua (Groen!) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aankoop van een woning - Hypothecaire lening - Fiscale aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-514
4-238 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
4-239 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-240
4-240 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Justitie  
  Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-239
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-678
4-241 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-242
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-639
4-242 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-241
4-243 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Extractive Industry Transparency Initiative - Ontwikkelingssamenwerking - Verplichte voorwaarde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-244 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Rwanda - Gacaca-rechtbanken - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-245 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Artsen, tandartsen en kinesitherapeuten - Contingentering - Aantal geweigerde RIZIV-nummers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-246 FranÁois Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Brusselse parkings - Sluikhandel en smokkel - Poolse onderdanen - Controle door de dienst Douane en Accijnzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-102
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-515
4-247 Philippe Monfils (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Riziv - Gehoorapparaten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-248 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgprogramma voor de geriatrische patiŽnt - Referentieverpleegkundige - Koninklijk besluit van 29†januari†2007 - Notie van "opleiding" en "bijzondere ervaring in de geriatrische zorg"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-249 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Nationale en arrondissementele tapkamers - Inzet van blinden en slechtzienden - Evaluatie van de proefperiode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-590
4-250 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgen in het buitenland - Doden en gewonden - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
4-251 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding - Evolutie aantal scheidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 25/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-252 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-253 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Contractuele personeelsleden - Vaststelling van de lonen - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-254 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Sociale Zekerheid - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-255 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stelsel van overzeese sociale zekerheid - Aansluiting - Ontbreken van nationaliteitsvoorwaarde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-256 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Personeel - Indelen in niveau A en B - Vergissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-591
4-257 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-592
4-258 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Controles - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-725
4-259 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Boekhouding - Documenten - Tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-726
4-260 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidspersoneel - Bijzondere graden - Weddeschalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
4-261 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-31
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-679
4-262 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-93
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-593
4-263 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stad Komen-Waasten - Webstek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-108
4-264 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 20/2/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-95
4-265 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cumulregeling - Vervangingsinkomen - Werk als kunstenaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-266 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overlijden - Meldinsplicht door het gemeentebestuur - Naaste familie van de overledene
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-785
4-267 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-268
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-594
4-268 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 13/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-267
4-269 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Lernout & Hauspie - Proces - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-270 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-680
4-271 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Procedures - Inning van aan derden gefactureerde diensten - Verantwoording bestellingen en facturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-272 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Rekenhof - Tekortkomingen in de boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-273 Berni Collas (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) - Gelijkstelling met een intercommunale - Fiscale regime
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-516
4-274 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beveiliging tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars appartementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-275
4-275 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beveiliging tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars appartementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-274
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-595
4-276 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Uitlaten van honden - Verbod voor fietsers om al rijdend het dier aan de leiband te houden - "Springer"-systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-277 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bevallingsgegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-278 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Huisbezoeken - Aantallen in rust- en verzorgingstehuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-279 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-280 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Rusthuizen - Terugvordering van subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-281 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-596
4-282 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Personeel - Benoemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-283 Martine Taelman (Open Vld) minister van Werk  
  Dienstencheques - Verbod op gebruik door verenigingen - Aanpassing - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-653
4-284 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geÔntegreerd informaticasysteem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-681
4-285 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechterlijke orde - Werking - Bruikbaar statistisch materiaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-286 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtelijke achterstand - Wet van 21†april†2007 op de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Ontbreken van uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 ) 30/1/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-287 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Het medisch aanbod in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-69
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-534
4-288 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  De kansspelwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-63
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-682
4-289 Wouter Beke (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-290
4-290 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-289
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-535
4-291 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Opbouw geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-597
4-292 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 10†april†1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-598
4-293 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-599
4-294 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsagenten - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-600
4-295 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsagenten - Personen met andere taken - Visueel onderscheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-601
4-296 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Globaal medisch dossier
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-536
4-297 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychotrope stoffen - JustitiŽle case-manager (Drugsproblematiek)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 27/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-298
4-298 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Psychotrope stoffen - JustitiŽle case-manager (Drugsproblematiek)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-297
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-683
4-299 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Werkstraffen - Gemeentelijke of stedelijke coŲrdinator - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-684
4-300 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-517
4-301 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Esthetisch geneesheer - Titel - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-302 Philippe Mahoux (PS) minister van Werk  
  Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-654
4-303 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-685
4-304 Philippe Mahoux (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vrouwelijke genitale verminkingen - Strijd - Belgische partnerlanden directe bilaterale samenwerking - Specifiek actieprogramma
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
4-305 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Gratieverzoeken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-306 Margriet Hermans (Open Vld) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Loonkloof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-307 Marc Verwilghen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Wegenwerken - Ongevallen - Signalisatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
4-308 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Oud munitiedepot Vloethemveld - Kunstwerken - Bescherming - Klassering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
4-309 Alain Destexhe (MR) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-722
4-310 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) minister van Justitie  
  Rechtsplegingsvergoeding - Akkoordvonnissen - Hogere vergoeding bij niet-naleving van de afspraken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
4-311 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Politiekantoren - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-518
4-312 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postkantoren - Postpunten - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-313 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-710
4-314 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale openbare gebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-519
4-315 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-520
4-316 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-318
4-317 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-318
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-602
4-318 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-317
4-319 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 26/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-320
4-320 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-319
4-321 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Gegevensbestand diagnoses
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 11/3/2008
4-322 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Vermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-323 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ziekteverzuim van ambtenaren - Controles - Niet gerechtvaardigde afwezigheid - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-324 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stations - Veiligheidsacties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-325
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-603
4-325 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Stations - Veiligheidsacties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-324
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-686
4-326 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Taalinspectie - Taalinspecteurs (in het onderwijs)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-327 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Werkloosheid - Evolutie - Werknemers in beschutte werkplaatsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-655
4-328 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Onthaalouders - Werkloosheid - Uitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-656
4-329 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-687
4-330 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  DGOS - Sensibilisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 8/2/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-331 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Verkeer - Koud weer - Gevaarlijke situaties op de wegen - Vrachtwagens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-84
4-332 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Nummerplaten - Leesbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-340
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-82
4-333 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Farmaceutische verstrekkingen - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-537
4-334 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Dialyse - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-538
4-335 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Tandheelkundige verstrekkingen - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-539
4-336 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Geestelijke gezondheidszorg - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-540
4-337 Vera Dua (Groen!) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21†maart†2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscameraís - Uitvoeringsbesluiten - Houding steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-604
4-338 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  CO2-uitstoot - Compensatieprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-339 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinbegeleider - Vaststelling van tuberculose - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
4-340 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummerplaten - Leesbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-332
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-82
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-605
4-341 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Globale medische dossiers - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-541
4-342 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-343 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Kinderen onder de 12 jaar - Gratis verzorging - Promotie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-542
4-344 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Eerste semester 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-543
4-345 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Levering toestellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-544
4-346 Lieve Van Ermen (LDD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Aantallen - Regionale gegevens (per provincie e per transplantatiecentrum)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-545
4-347 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoeding ten gevolge van werken - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-348 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-62
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-688
4-349 Els Schelfhout (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-102
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-606
4-350 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-351
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-546
4-351 Philippe Mahoux (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-350
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-607
4-352 Sfia Bouarfa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-353
4-353 Sfia Bouarfa (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Antwoord 10/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-352
4-354 Dirk Claes (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-355
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-75
4-355 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-354
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-75
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-608
4-356 Dirk Claes (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Winterbanden - Verplicht gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-97
4-357 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-73
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-547
4-358 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Phenix-project (Informatisering van hoven en rechtbanken)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-85
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-689
4-359 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Bezoek aan Auschwitz - Vliegtuigpanne - Staat van het vliegend materieel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-98
4-360 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-76
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-711
4-361 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Lijn - Spartacusplan - Deelname van de NMBS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-107
4-362 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-92
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-548
4-363 Jacques Brotchi (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aantal geriatrische bedden - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-95
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-549
4-364 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Besmetting van patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-103
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-550
4-365 Freya Piryns (Groen!) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-633
4-366 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-367
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-91
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-634
4-367 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-366
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-91
4-368 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Economische migratie - Overleg - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-96
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-635
4-369 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-370
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
4-370 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 20/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-369
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
4-371 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-93
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-723
4-372 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte van parlementsleden - Controlecentrum Brussel 4 - Overschrijding van de territoriale bevoegdheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-521
4-373 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Comitť van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-374
4-374 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Comitť van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-373
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-609
4-375 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijk besluit van 23†maart†1998 betreffende het rijbewijs - Taalbepalingen - Strijdigheid met de Grondwet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
4-376 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-610
4-377 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kandidaat politieagenten - Vooropleiding voor specifieke doelgroepen (Allochtonen) - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-611
4-378 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-379
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-612
4-379 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-378
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-690
4-380 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-381
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-613
4-381 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-380
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-691
4-382 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale wetenschappelijke instellingen - In bruikleen gegeven kunstwerken - Kosten van het restaureren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-383 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-384 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Eiceldonoren - Tekort - Werving (Terugbetaling door het RIZIV)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-551
4-385 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomitť - Voorzitters en leden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-386
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-552
4-386 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomitť - Voorzitters en leden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-385
4-387 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 27†april†2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Manier van registreren van cijfermateriaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-692
4-388 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutische industrie - Omzetheffingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-128
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-553
4-389 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-390
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-109
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-650
4-390 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-389
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-109
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-712
4-391 Sfia Bouarfa (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-177
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-708
4-392 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-393
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-190
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-522
4-393 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-392
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-190
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-731
4-394 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-554
4-395 Isabelle Durant (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Autoslaaptreinen - Opnieuw in circulatie brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-713
4-396 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  De Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekennen van visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
4-397 FranÁois Roelants du Vivier (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal openbaar ambt - Gecertificeerde opleidingen - Valideringscommissie voor de diplomaís van de derde cyclus - Toekennings- en weigeringsvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-714
4-398 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 14/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-399
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-614
4-399 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 14/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-398
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-644
4-400 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-401
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-615
4-401 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) minister van Justitie  
  GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-400
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-693
4-402 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Le magazine Carrefour de la pťriphťrie)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-694
4-403 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen door buitenlanders - Inningen - Dagvaardingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
  Rappel 26/6/2008
4-404 Wouter Beke (CD&V N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Klimaatverandering - Voorlichtings- en vormingsevenementen - Toelagen - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-405 Helga Stevens (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Milieuvriendelijke voertuigen - Elektrische bromfietsen - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-529
4-406 Helga Stevens (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-577
4-407 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Sociale zekerheid - Directie-generaal Oorlogsslachtoffers - Actiedomeinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-555
4-408 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FenylketonuriepatiŽnten - Geneesmiddelen - Terugbetaling (Stofwisselingsziekte - Dieetvoeding voor medisch gebruik)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-556
4-409 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-508
4-410 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-523
4-411 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-530
4-412 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-732
4-413 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
4-414 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-640
4-415 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
4-416 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
4-417 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Antwoord 20/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
4-418 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
4-419 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
4-420 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
4-421 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422
4-422 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
4-423 Olga Zrihen (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mauritaanse onderdanen - Toeristisch verblijf in BelgiŽ - Verkrijgen van visum - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Antwoord 19/3/2008
4-424 Olga Zrihen (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Turkse onderdanen - Verwerving van de Belgische nationaliteit - Behoud van de militaire dienstverplichting in Turkije
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-636
4-425 Olga Zrihen (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Saudie-ArabiŽ - Veroordeling van een slachtoffer van verkrachting - Eerbied voor de mensenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-641
4-426 Olga Zrihen (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-427
4-427 Olga Zrihen (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-426
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-706
4-428 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-616
4-429 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-617
4-430 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-618
4-431 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-619
4-432 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale Organisatie voor Migratie - Terugkeerpremie - Integratievergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-637
4-433 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Eurovignet - Automaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-435
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-524
4-434 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Eurovignet - Automaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-435
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-531
4-435 Martine Taelman (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Eurovignet - Automaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-434
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-715
4-436 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV - Evolutie van de besmettingen - LeeftijdscategorieŽn - Preventiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-557
4-437 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezinsbijslag - Holebi - Cumulatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-558
4-438 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Misdrijven - Veelplegers - Definitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-439
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-620
4-439 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Misdrijven - Veelplegers - Definitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-438
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-695
4-440 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-696
4-441 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Parochieassistent - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-697
4-442 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Aanhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-698
4-443 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Databeveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-727
4-444 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Interne audit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-728
4-445 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Ontbreken van controles op betalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-729
4-446 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Vrijwilligers - Oproep van reservisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-621
4-447 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Omzettingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-132
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-622
4-448 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Aanwerving van personeel - Controle op het casino van Brussel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-525
4-449 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor chronische zieken en incontinentiemateriaal tijdens het eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-559
4-450 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor bandagisten en orthopedisch materiaal tijdens het eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-560
4-451 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Specifieke uitgaven voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor bejaarden (ROB) en centra voor dagverzorging (CDV) tijdens het eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-561
4-452 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zelfdodingen - Aantallen - Verdeling over de regioís
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-562
4-453 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Thuisverpleging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-563
4-454 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hepatitis C - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-564
4-455 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generische geneesmiddelen - Voorschrijfgedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-565
4-456 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Uitgaven voor revalidatie en herscholing met betrekking tot het eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-566
4-457 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale controle - Casinoís - Slots
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-526
4-458 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Opsporingsdiensten - Specifieke opleiding (Controles op casino's)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-527
4-459 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-702
4-460 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-703
4-461 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Term "openbare dienst" - Onterecht gebruik - Maatregelen FOD Personeel en Organisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-716
4-462 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienst Overzeese Sociale Zekerheid - Rekenhof - Aanbevelingen (Pensioenregeling - Berekeningswijze)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-464
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-567
4-463 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Dienst Overzeese Sociale Zekerheid - Rekenhof - Aanbevelingen (Pensioenregeling - Berekeningswijze)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-464
4-464 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Dienst Overzeese Sociale Zekerheid - Rekenhof - Aanbevelingen (Pensioenregeling - Berekeningswijze)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 ) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-463
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-657
4-465 Alain Destexhe (MR) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarders - Inningen - Brieven - Praktijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-699
4-466 Dominique Tilmans (MR) minister van Landsverdediging  
  Vliegveld van Jehonville - Opstijgen van zweefvliegtuigen - Installatie van een lier
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-154
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-704
4-467 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Zogenaamde "soevereine" staatsfondsen - Gedragscode - Voorstel van de Europese Commissie - Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Antwoord 17/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-150
4-468 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Woningen - Renovatie - Belastingenvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Antwoord 17/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-151
4-469 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Luxemburgse verkeersovertreders - Identificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-470
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-138
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-623
4-470 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Luxemburgse verkeersovertreders - Identificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-469
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-138
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-700
4-471 Berni Collas (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummer "112" - Belgische promotiecampagne - Onthaal in het Duits - Opleiding van onthaalbedienden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-139
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-624
4-472 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Selectieproeven - Lage slaagcijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-140
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-625
4-473 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  ďPolice-on-webĒ - Evaluatie - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-141
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-626
4-474 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Personeel - Rekrutering - Organisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-143
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-627
4-475 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  "Police-on-web" - Elektronische aangifte van kleine misdrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-152
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-628
4-476 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Personeelsleden die hun opdracht in het buitenland vervullen - Verzekeringsdekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-147
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-642
4-477 Dirk Claes (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Euro NCAP - Crashtests - Veiligheid (Pick-ups)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Antwoord 14/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-144
4-478 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-145
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-645
4-479 Philippe Mahoux (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Service de documentation en agronomie tropicale et dťveloppement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-149
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-646
4-480 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Keizersneden - Aantal - Stijging tussen 2005 en 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-178
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-568
4-481 Christiane Vienne (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Opdrachten - Aspect "Volksgezondheid"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Intrekking vraag 13/3/2008
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-179
Verwijzing naar een latere vraag : mondelinge vraag 4-208
4-482 Philippe Mahoux (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten -†Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-14
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-629
4-483 Christophe Collignon (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Terrein van La GraviŤre te Amay -†Overdracht van terreinen aan het Waalse Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-528
4-484 Alain Destexhe (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toestellen voor zelfcontrole bij antistollingstherapie - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-569
4-485 Alain Destexhe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Criminaliteit - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-630
4-486 Alain Destexhe (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN - Raad voor de Mensenrechten - Belgische positie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-643
4-487 Christophe Collignon (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Lijn 125 Luik-Namen - Capaciteit van de treinen - Piekuren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-717
4-488 Christophe Collignon (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Personen met beperkte mobiliteit - Toegang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-718
4-489 Sfia Bouarfa (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-730
4-490 Martine Taelman (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dubbele nationaliteit - Aantal inwoners - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-631
4-491 Martine Taelman (Open Vld) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Unesco - Wereldcultuurerfgoed - Belgische keuken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-647
4-492 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Verpleegdagprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-570
4-493 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Geneesheren - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-571
4-494 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Keizersneden - Aantallen - Verbeterde cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-572
4-495 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbraken - Specifieke evenementen - Aantallen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-632
4-496 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Beleidscellen - Medewerkers - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 ) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-719
4-497 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Vorderingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-498
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-573
4-498 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Asbestfonds - Vorderingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-497
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-658
4-499 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-500
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-574
4-500 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-499
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-648
4-501 Vera Dua (Groen!) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-649
4-502 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Rechtszaken - Ziekenhuispersoneel - Agressief gedrag van de patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-701
4-503 Marc Verwilghen (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Distributienet - Tarieven - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-707
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2637
4-504 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Managementfuncties - Verplichte functionele tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-720
4-505 Alain Destexhe (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Federale departementen - Onbetaalde facturen 2007 - Overdracht naar 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-532
4-506 Louis Ide (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische beeldvorming - Cijfers - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2