Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2008-2009

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

28 resultaten

4-496 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/10/2008
  de BTW-controle
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-671 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de jaarlijkse toelage aan de politiezones uit het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-698 Andrť Van Nieuwkerke (sp.a) 29/1/2009
  het beheer mede-eigendom
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-715 Philippe Mahoux (PS) 5/2/2009
  de aanwezigheid van medicinale residu's in het drinkwater
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-734 Helga Stevens (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Directie-Generaal voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-744 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de toegankelijkheid van de FOD Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-751 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  het aantal dienstwagens van de beleidscel en de opgelopen bekeuringen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-761 Martine Taelman (Open Vld) 19/2/2009
  de toegang van vreemdelingen tot vrijwilligerswerk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
4-809 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-835 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/3/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-841 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/3/2009
  de fout gedrukte Bingobiljetten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-848 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2009
  de controle op de financiŽle transacties bij voetbalploeg Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-849 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/4/2009
  het kadaster van de medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-851 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 15/4/2009
  de fondsen onder toezicht van de minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-913 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/5/2009
  het systematisch gebruik van Intercept als pathogeen inactivator voor bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-945 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2263
4-946 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2332
4-947 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2481
4-948 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2768
4-949 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2749
4-950 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2697
4-951 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 4/6/2009
  de studieopdrachten
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2568
4-971 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/6/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-973 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/6/2009
  de controle op diverse fondsen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2957
Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-2959
4-1052 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 22/9/2009
  de militaire samenwerking met Benin
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-1065 Alain Destexhe (MR) 24/9/2009
  de rellen in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-1071 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 1/10/2009
  de verhuis naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-1074 Nahima Lanjri (CD&V) 7/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken