Vragen om uitleg - Ingediend - 2007-2008

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

479 resultaten

4-1 Christiane Vienne (PS) 18/10/2007
  het Frans-Belgische akkoord van 30 september 2005 betreffende de gezondheidssamenwerking
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-25
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-26
4-2 Christiane Vienne (PS) 22/10/2007
  het akkoord tussen Belgi en Frankrijk betreffende het belastingstelsel van de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-46
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-47
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-48
4-3 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  het rijbewijs categorie G
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-50
4-4 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  de regels inzake de maximumbezetting van bussen
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-51
4-5 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  de organisatie van een opleiding die vrijwillige brandweerlieden toegang geeft tot het brevet van officier, in het Duits
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-49
4-6 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/10/2007
  de evaluatie van het nationaal veiligheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-53
4-7 Berni Collas (MR) 24/10/2007
  passiefhuizen
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-52
4-8 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/11/2007
  processen-verbaal na een verkeersovertreding door buitenlanders
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-58
4-9 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/11/2007
  het gevaar van het dragen van losse schoenen bij het besturen van een voertuig
  minister van Mobiliteit
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-2
4-10 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 5/11/2007
  de langdurige benadeling door het Sociaal Fonds voor de schoonmaaksector van werknemers die niet bij een vakbond zijn aangesloten
  minister van Werk
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-11 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 5/11/2007
  het wervingsbeleid op de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-59
4-12 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 5/11/2007
  de "export" van kinderen uit Tsjaad naar Frankrijk en Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-13 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 7/11/2007
  de toestand in Pakistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-14 Berni Collas (MR) 7/11/2007
  de problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-60
4-15 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/11/2007
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-83
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-23
4-16 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/11/2007
  het elektronisch bewaren van arbeidscontracten
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-17 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 19/11/2007
  studies over pensioenstelsels
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-85
4-18 Berni Collas (MR) 21/11/2007
  de liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-86
4-19 Filip Anthuenis (Open Vld) 21/11/2007
  de recente asielstatistieken van de Europese Commissie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-20 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de sancties in het kader van schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-35
4-21 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-35
4-22 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de financile leefbaarheid van de dagcentra voor palliatieve patinten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-23 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-15
4-24 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  het elektronische bewaren van arbeidscontracten
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
4-25 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vluchtelingen in medische behandeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-26 Martine Taelman (Open Vld) 5/12/2007
  het meten van de werklast van parketten en hoven van beroep
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-27 Nele Lijnen (Open Vld) 7/12/2007
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-42
4-28 Helga Stevens (CD&V N-VA) 11/12/2007
  het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-43
4-29 Martine Taelman (Open Vld) 12/12/2007
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-44
4-30 Anne-Marie Lizin (PS) 12/12/2007
  de ontvlechting van de energiemarkt
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-31 Berni Collas (MR) 13/12/2007
  de vertegenwoordiging van jongeren in de delegaties bij de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-45
4-32 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de problemen in het kader van de numerus clausus voor Duitstalige studenten in de geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-60
4-33 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de verbetering van het statuut van vrijwillige ambulanciers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-81
4-34 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de liberalisering van de postdiensten voor zendingen onder 50 gram
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-86
4-35 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-3
4-36 Berni Collas (MR) 7/1/2008
  het dalende aantal asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-37 Margriet Hermans (Open Vld) 9/1/2008
  geluidsoverlast veroorzaakt door dubbeldekstreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-202
4-38 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 9/1/2008
  een aanvullende eindejaarspremie door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij, sector pakhuizen en vismijnen
  minister van Werk
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-39 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 9/1/2008
  de afhouding van "administratiekosten" door het Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden van het bouwbedrijf
  minister van Werk
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-40 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/1/2008
  het gebruik van YouTube voor opsporingsberichten
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-41 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de innovatiepremie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-42 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2008
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-27
4-43 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/1/2008
  het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-28
4-44 Martine Taelman (Open Vld) 10/1/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-29
4-45 Berni Collas (MR) 10/1/2008
  de vertegenwoordiging van jongeren in de degelaties bij de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-31
4-46 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de screening van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-47 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 16/1/2008
  de terugbetaling van sommige middelen noodzakelijk in de verzorging van fenylketonuriepatinten (PKU)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-48 Martine Taelman (Open Vld) 16/1/2008
  de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-49 Wouter Beke (CD&V N-VA) 16/1/2008
  het sluiten van bepaalde postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-50 Jacques Brotchi (MR) 16/1/2008
  de vastgestelde criteria inzake bariatrische operaties
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-51 Christiane Vienne (PS) 16/1/2008
  de afschaffing van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-52 Dominique Tilmans (MR) 16/1/2008
  de werknota aangaande het ondernemingsplan 2008-2012 van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-53 Sfia Bouarfa (PS) 17/1/2008
  de twijfelachtige organisaties die zich bezighouden met de tewerkstelling van onderhoudspersoneel in hotels
  minister van Werk
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-54 Franois Roelants du Vivier (MR) 17/1/2008
  de stand van de werkzaamheden van de Interministerile Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-55 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/1/2008
  vrijwilligerswerk door buitenlanders
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-56 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/1/2008
  de gevaarlijke ziekenhuisbacterie USA300
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-57 Berni Collas (MR) 17/1/2008
  de tweetaligheidspremie voor het CALog-personeel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-58 Berni Collas (MR) 17/1/2008
  de mogelijkheden en de aanstelling van het Duitstalige personeel na de herstructurering van Douane en accijnzen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-59 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2008
  de uitvoeringsbesluiten in het kader van de euthanasiewet
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-60 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/1/2008
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-61 Louis Ide (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de terugbetaling van posaconazole (Noxafil)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-62 Marc Verwilghen (Open Vld) 24/1/2008
  de achterstand bij de strafuitvoeringsrechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-96
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-348
4-63 Martine Taelman (Open Vld) 24/1/2008
  de kansspelwetgeving
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-118
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-288
4-64 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het aantal wanbetalers in de verzekeringssector
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-65 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de mogelijke gevaren verbonden aan duidelijk zichtbare luchtfoto's op het internet van bepaalde militaire basissen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-66 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het rapport van het Rekenhof naar aanleiding van de uiteindelijke kostprijs van het gerechtsgebouw in Gent
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-108
4-67 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2008
  de Impulseo-premie voor de installatie van huisartsen in landelijke gebieden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-68 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/1/2008
  onregelmatigheden bij het afschrijven, slopen en verkopen van gebouwen van de Regie der Gebouwen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-69 Wouter Beke (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het medisch aanbod in Belgi
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-287
4-70 Sfia Bouarfa (PS) 24/1/2008
  de kwaliteit van de lucht in Belgi
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-71 Georges Dallemagne (cdH) 24/1/2008
  de bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-72 Lieve Van Ermen (LDD) 24/1/2008
  het aantal artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-73 Wouter Beke (CD&V N-VA) 29/1/2008
  het militair hospitaal
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-357
4-74 Freya Piryns (Groen!) 29/1/2008
  de oprichting van een gesloten centrum voor gezinnen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-365
4-75 Dirk Claes (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de betrouwbaarheid van de analoge flitspalen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-354
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-355
4-76 Dirk Claes (CD&V N-VA) 29/1/2008
  stiptheid bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-360
4-77 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/1/2008
  het taalgebruik tussen de diensten van het Rijksregister en de faciliteitengemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-78 Dominique Tilmans (MR) 29/1/2008
  de zone 30 rond de scholen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-79 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de ondertekende maar nog niet in werking getreden Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-80 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de problematiek van genterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-81
4-81 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de problematiek van genterneerden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-80
4-82 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  onleesbare nummerplaten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-332
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-340
4-83 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  de alarmfase in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-84 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/1/2008
  gevaarlijke situaties op de wegen bij koud weer
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-331
4-85 Martine Taelman (Open Vld) 30/1/2008
  het Phenix-project
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-358
4-86 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 31/1/2008
  draagmoeders
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-87 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2008
  identiteitsdiefstal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-88 Jolle Kapompol (PS) 31/1/2008
  het jaarverslag van Unicef
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-89 Christiane Vienne (PS) 31/1/2008
  de fiscale status van de grensarbeiders en de eventuele wijziging van het bilaterale belastingverdrag
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-90 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de omzetting van de Europese opvangrichtlijn 2003/9
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-369
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-370
4-91 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de omzetting van de Europese richtlijnen over asiel- en migratiebeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-366
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-367
4-92 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  draagmoederschap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-362
4-93 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  het stookoliefonds
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-371
4-94 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de richtlijnen inzake aids bij visumaanvragen door niet-EU-burgers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-95 Jacques Brotchi (MR) 31/1/2008
  het tekort aan geriatrische bedden in Belgi
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-363
4-96 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  economische migratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-368
4-97 Dirk Claes (CD&V N-VA) 31/1/2008
  winterbanden
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-356
4-98 Dirk Claes (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de vliegtuigpanne tijdens het bezoek aan Auschwitz
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-359
4-99 Philippe Monfils (MR) 31/1/2008
  de hervorming van het centrale wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-100 Philippe Monfils (MR) 31/1/2008
  de promotie van generaals
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-101 Lieve Van Ermen (LDD) 31/1/2008
  cannabis
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-102 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 31/1/2008
  het Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-349
4-103 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  besmetting door artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-364
4-104 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 31/1/2008
  de ontevredenheid over het ASTRID-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-105 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/2/2008
  de hepatitis-arts
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-106 Nele Lijnen (Open Vld) 5/2/2008
  de organisatie van de federale verkiezingen van 10 juni 2007
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4838
4-107 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/2/2008
  het Spartacusplan van De Lijn en de deelname van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-361
4-108 Nele Lijnen (Open Vld) 5/2/2008
  het vervolgen van bijzitters
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-109 Wouter Beke (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de stijging van de administratieve lasten voor de ondernemers
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-389
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-390
4-110 Jacques Brotchi (MR) 13/2/2008
  de terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-111 Berni Collas (MR) 13/2/2008
  de regels inzake de maximumbezetting van bussen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-112 Helga Stevens (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de minimale dienstverlening van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-113 Helga Stevens (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de situatie van personen met een fysieke en/of sensorile handicap in de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-114 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/2/2008
  verslaving aan videogames
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-115 Christiane Vienne (PS) 13/2/2008
  de gevolgen van de verschillende plannen voor de begeleiding van werklozen voor de OCMW's
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
4-116 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/2/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-117 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de grote hoeveelheden benzeen in frisdranken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-118 Sfia Bouarfa (PS) 14/2/2008
  het Belgische beleid inzake agrobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-119 Jacques Brotchi (MR) 14/2/2008
  de datum van inwerkingtreding van twee koninklijke besluiten in het kader van het Kankerregister
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-120 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de explosieve toestand in gesloten centra
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-121 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de onbetrouwbaarheid van alcoholtests die men zelf kan uitvoeren
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-122 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de inzet van loktrucks tegen diefstal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-123 Dirk Claes (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de "AUB postbode-actie" van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-124 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 14/2/2008
  asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-125 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de verkoop van alcohol aan minderjarigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-126 Berni Collas (MR) 14/2/2008
  de schietoefeningen in het kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-127 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 14/2/2008
  het handhaven van de beschermde zeegebieden en de verdere nodige stappen in het Noordzeebeleid
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-128 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de omzetheffingen in de farmaceutische industrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-388
4-129 Freya Piryns (Groen!) 20/2/2008
  het verkeersboetefonds
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-130 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 20/2/2008
  de uitvoeringsbesluiten van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-131 Marc Elsen (cdH) 21/2/2008
  de mobiliteit van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-132 Dirk Claes (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de omzetting van Europese richtlijnen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-447
4-133 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/2/2008
  het gordelgedrag van de Belg in de auto
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-134 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de "Mosquito"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-135 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de fraude met internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-136 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2008
  het pilootproject PIT (Paramedic Intervention Team)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-137 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 27/2/2008
  de weigering door een arts om een bloedproef af te nemen bij een dronken chauffeur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
4-138 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de identificatie van Luxemburgse verkeersovertreders
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-469
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-470
4-139 Berni Collas (MR) 28/2/2008
  de noodoproepen via het nummer 112
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-471
4-140 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de lage slaagcijfers bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-472
4-141 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de evaluatie en de uitbreiding van de applicatie "Police-on-web"
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-473
4-142 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 28/2/2008
  de weigering door een arts om een bloedproef af te nemen bij een dronken chauffeur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-143 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de personeelsproblematiek bij politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-474
4-144 Dirk Claes (CD&V N-VA) 28/2/2008
  crashtests uitgevoerd door Euro NCAP
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-477
4-145 Louis Ide (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de verhoging van de sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-478
4-146 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/2/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-175
4-147 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de verzekeringsdekking voor personeelsleden van de FOD Buitenlandse Zaken die hun opdracht vervullen in het buitenland
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-476
4-148 Dominique Tilmans (MR) 28/2/2008
  de berekening van differentile kinderbijslagen voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-149 Philippe Mahoux (PS) 28/2/2008
  de toekomst van SERDAT en de bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-479
4-150 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2008
  de zogenaamd "soevereine" staatsfondsen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-467
4-151 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/2/2008
  belastingvermindering na renovatie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-468
4-152 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de elektronische aangifte van kleine misdrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-475
4-153 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 5/3/2008
  aanwervingen in het kader van gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-154 Dominique Tilmans (MR) 5/3/2008
  de plaatsing van een windas op het vliegveld van Jhonville
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-466
4-155 Franois Roelants du Vivier (MR) 6/3/2008
  gedwongen huwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-156 Jean-Paul Procureur (cdH) 6/3/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-157 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de vervolging van bijzitters
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-158 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 6/3/2008
  zondagswinkelen aan de kust
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-159 Georges Dallemagne (cdH) 6/3/2008
  het gebruik van waterstof binnen het energieaanbod in Belgi
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-160 Georges Dallemagne (cdH) 6/3/2008
  de invoer van palmolie uit Colombia en de gevolgen hiervan voor de plaatselijke bevolking
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-161 Berni Collas (MR) 6/3/2008
  de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-162 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de terugkeer van asielzoekers en illegalen naar de DRC
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-163 Berni Collas (MR) 6/3/2008
  de normen die gelden voor het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-164 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 11/3/2008
  de mogelijke fraude bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-186
4-165 Guy Swennen (SP.A-SPIRIT) 11/3/2008
  de opvolging van de problematiek van oudervervreemding
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-187
4-166 Lieve Van Ermen (LDD) 12/3/2008
  de doorvoer van radioactief kobalt-60 aan onze havengrenzen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-188
4-167 Josy Dubi (Ecolo) 12/3/2008
  het feit dat Taiwan buiten het alarmsysteem van de Internationale Gezondheidsregeling wordt gehouden
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-189
4-168 Wouter Beke (CD&V N-VA) 12/3/2008
  de nood aan aalmoezeniers tijdens buitenlandse opdrachten
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-190
4-169 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 12/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-191
4-170 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2008
  eerwraak en gedwongen huwelijken
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-192
4-171 Berni Collas (MR) 13/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-193
4-172 Berni Collas (MR) 13/3/2008
  het inschakelen van niet-bedigde vertalers door hoven en rechtbanken
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-194
4-173 Helga Stevens (CD&V N-VA) 13/3/2008
  het Label Gelijkheid Diversiteit
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-195
4-174 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 13/3/2008
  de terugbetaling aan de leveranciers van de kortingen toegestaan ter uitvoering van de milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-196
4-175 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 13/3/2008
  de opdrachten van de Bijzondere Belastingsinspectie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-197
4-176 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 13/3/2008
  de private bewakingsondernemingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-198
4-177 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 13/3/2008
  het toenemend ziekteverzuim
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-199
4-178 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/3/2008
  de terugbetaling van gonadotrofines
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-200
4-179 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/3/2008
  de terugbetaling van IVF
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-201
4-180 Martine Taelman (Open Vld) 13/3/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-202
4-181 Martine Taelman (Open Vld) 13/3/2008
  het sluiten van meerdere kantoren van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-203
4-182 Wouter Beke (CD&V N-VA) 19/3/2008
  sociale fraude
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-204
4-183 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/3/2008
  de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-205
4-184 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 19/3/2008
  de brandblusoefeningen in het militair domein van Ryckeveldebos
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-206
4-185 Louis Ide (CD&V N-VA) 20/3/2008
  de richtlijn in verband met de vervolging van bijzitters
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-207
4-186 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 21/3/2008
  de mogelijke fraude bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-164
4-187 Guy Swennen (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de opvolging van de problematiek van oudervervreemding
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-165
4-188 Lieve Van Ermen (LDD) 21/3/2008
  de doorvoer van radioactief kobalt-60 aan onze havengrenzen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-166
4-189 Josy Dubi (Ecolo) 21/3/2008
  het feit dat Taiwan buiten het alarmsysteem van de Internationale Gezondheidsregeling wordt gehouden
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-167
4-190 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de nood aan aalmoezeniers tijdens buitenlandse opdrachten
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-168
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-804
4-191 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-169
4-192 Anne-Marie Lizin (PS) 21/3/2008
  eerwraak en gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-170
4-193 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor de inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-171
4-194 Berni Collas (MR) 21/3/2008
  het inschakelen van niet-bedigde vertalers door hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-172
4-195 Helga Stevens (CD&V N-VA) 21/3/2008
  het Label Gelijkheid Diversiteit
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-173
4-196 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de terugbetaling aan de leveranciers van de kortingen toegestaan ter uitvoering van de milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-174
4-197 Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de opdrachten van de Bijzondere Belastingsinspectie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-175
4-198 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de private bewakingsondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-176
4-199 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 21/3/2008
  het toenemend ziekteverzuim
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-177
4-200 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de terugbetaling van gonadotrofines
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-178
4-201 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de terugbetaling van IVF
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-179
4-202 Martine Taelman (Open Vld) 21/3/2008
  gevangenisstraffen in het land van herkomst
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-180
4-203 Martine Taelman (Open Vld) 21/3/2008
  het sluiten van meerdere kantoren van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-181
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-805
4-204 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/3/2008
  sociale fraude
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-182
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-800
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-801
4-205 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/3/2008
  de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-183
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-803
4-206 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de brandblusoefeningen in het militair domein van Ryckeveldebos
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-184
4-207 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de richtlijn in verband met de vervolging van bijzitters
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-185
4-208 Wouter Beke (CD&V N-VA) 1/4/2008
  de kwaliteitsverbetering van de zorgverstrekking van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-802
4-209 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/4/2008
  woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-210 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) 9/4/2008
  de overheveling van het X1-dossier naar Gent en de stand van zaken van het onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-211 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de terugbetaling van de verzorging en de ziekenhuiskosten van kinderen die aan kanker lijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-212 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  het inzetten van kantelbaktreinen (Pendolino) op de lijn Brussel-Luxemburg-Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-213 Dominique Tilmans (MR) 9/4/2008
  de aansprakelijkheid van een huisarts die zijn patint aan een PIT (Paramedical Intervention Team) toevertrouwt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-214 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de evaluatie van het verbod tot het weigeren van een aansluiting van chronisch zieken en personen met een handicap bij hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-215 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-216 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  het aanmaken van een inventaris van politiemensen met kennis van gebarentaal
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-217 Helga Stevens (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-218 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-219 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  ademanalysetoestellen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-220 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  verkeersveiligheid voor fietsers en veilige fietsen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-221 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  crashtests uitgevoerd door Euro NCAP
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-222 Dirk Claes (CD&V N-VA) 9/4/2008
  veiligheid in de Belgische voetbalstadions
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-223 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-224 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de vermeende commercile activiteiten van prins Laurent
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-236
4-225 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de administratieve vereenvoudiging voor de registratie van aannemers
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-226 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/4/2008
  Tibetaanse asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-227 Berni Collas (MR) 10/4/2008
  het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 betreffende het wederzijds consulteren inzake elektronische communicatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-228 Martine Taelman (Open Vld) 10/4/2008
  de beveiliging van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-825
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-826
4-229 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 10/4/2008
  de Europese richtlijn 96/53/EG en de problematiek van "frontstuurtrucks"
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-230 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 10/4/2008
  het actieplan inzake de strijd tegen diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-231 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-232 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de integratie van de genderdimensie in het kader van de begroting
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-882
4-233 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de Belgische solidariteit met Iraanse vrouwen in het algemeen en Parvin Ardalan in het bijzonder
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-880
4-234 Christophe Collignon (PS) 15/4/2008
  de invoering van een nachtdienst voor reizigers door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-881
4-235 Lieve Van Ermen (LDD) 16/4/2008
  het koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-236 Vera Dua (Groen!) 16/4/2008
  het nieuwe statuut voor huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-237 Anne-Marie Lizin (PS) 16/4/2008
  de vluchten boven kerncentrales
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-238 Sfia Bouarfa (PS) 17/4/2008
  het verschijnen van nieuwe armen in de Belgische middenklasse
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-239 Berni Collas (MR) 17/4/2008
  het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de bestuurders van voertuigen aangewend voor het vervoer van goederen of van reizigers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-240 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  een uniforme politieopleiding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-241 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het statuut van brandweermannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-242 Dirk Claes (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de gegevensbanken van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-243 Louis Ide (CD&V N-VA) 17/4/2008
  het nieuwe statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-879
4-244 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de evaluatie van de tewerkstellingsmaatregelen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-245 Helga Stevens (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de interministerile conferentie over drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-246 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de bedragen die adviseurs van belastingfraudeurs bij een veroordeling dienen terug te betalen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-247 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de toegang tot het internet door de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-248 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/4/2008
  de problematiek van illegalen in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-249 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de werkbonus
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-250 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 21/4/2008
  gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-251 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 23/4/2008
  de naleving van de taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-252 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de zwakke tewerkstellingscijfers van personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-253 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de aanvragen om inschrijving door de Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-254 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de drugstesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-255 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-256 Dirk Claes (CD&V N-VA) 24/4/2008
  verzekeringen voor betaalde sporters
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-257 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/4/2008
  de afwijkingen van het begrotingspad zoals dat in het stabiliteitspact werd vastgelegd
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-258 Yves Buysse (Vlaams Belang) 24/4/2008
  drugscontroles in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-259 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-257
4-260 Jean-Paul Procureur (cdH) 24/4/2008
  de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-240
4-261 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-262 Jacques Brotchi (MR) 24/4/2008
  ademhalingskinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-237
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-961
4-263 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  het hacken van computers door Chinese migranten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-264 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 24/4/2008
  zeepiraterij
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-265 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 24/4/2008
  obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-266 Berni Collas (MR) 24/4/2008
  de voorwaarden voor de toekenning van de titel van bedigd vertaler bij de hoven en de rechtbanken voor Duitstalige en buitenlandse kandidaten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-267 Martine Taelman (Open Vld) 24/4/2008
  computercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-930
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-931
4-268 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 28/4/2008
  de implementatie van de strategienota "Eerbied voor de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerking"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-959
4-269 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 28/4/2008
  de activiteiten van de PKK in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-270 Anne-Marie Lizin (PS) 29/4/2008
  de veiligheidscontrole van de vliegtuigen die boven het Belgisch grondgebied vliegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-960
4-271 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 29/4/2008
  het invoeren van een sticker met geldigheid van technische keuring voor voertuigen op de weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-272 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 30/4/2008
  over de toenemende inbraken in scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-273 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 30/4/2008
  over de energiebedrijven die de Eliataks nog hanteren
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-274 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de tewerkstelling van niet-EU-burgers in het kader van de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-275 Berni Collas (MR) 30/4/2008
  het ROMA-project van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-276 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  de opening van een vleugel van de gevangenis van Saint-Hubert voor de opvang van 35 minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-277 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het tekort aan artsen op spoedafdelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-278 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-279 Dominique Tilmans (MR) 30/4/2008
  het invoeren van het ecologisch voertuig REVA in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-280 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  vervoersmogelijkheden voor personen met beperkte mobiliteit en de rechten van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-281 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-282 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de foto voor identiteitsdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-283 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de ontsnapping van een internationaal gezochte misdadiger
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-284 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de cordinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-258
4-285 Louis Ide (CD&V N-VA) 5/5/2008
  het ontbreken van adequate zelfmoordcijfers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-286 Vanessa Matz (cdH) 7/5/2008
  de problematiek van het statuut van de zorgkundige
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-287 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de definiring van natuurverven en het aanmoedigen van het gebruik ervan
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-288 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-289 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  het toekennen van pleegverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-290 Helga Stevens (CD&V N-VA) 7/5/2008
  de moeilijkheden die chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatinten ondervinden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-291 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  inbraakbeveiliging voor zelfstandige ondernemers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-292 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de accijnzen op tabak
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-293 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de veiligheid van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-287
4-294 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de minnelijke schikking voor verkeersovertredingen door fietsers in de stad Leuven
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-295 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de erkenning van apothekersassistenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-296 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de aandacht van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor personen met een handicap
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1003
4-297 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  beschermingsmaatregelen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-298 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/5/2008
  alternatieven voor opsluiting van kinderen in gesloten centra
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-299 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de sluiting van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-300 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de politieoperaties in de streek rond Doornik in het kader van het gentegreerde actieplan en het preventieve optreden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-301 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/5/2008
  de vergoeding betreffende het kopiren voor eigen gebruik en de blanco informatiedragers
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1012
4-302 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 14/5/2008
  ballonkyphoplastie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-303 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 14/5/2008
  chemisch DNA
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-304 Berni Collas (MR) 14/5/2008
  de doorlopende vorming voor verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1010
4-305 Nele Lijnen (Open Vld) 14/5/2008
  de uitbreiding van het dienstenchequesysteem tot kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-306 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de vestigingswet voor apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-307 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de aftrek van de definitief belaste inkomsten in Belgi en de verenigbaarheid met de moeder-dochterrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-308 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de misleidende sites voor de verkoop van vliegtuigtickets
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-309 Anne Delvaux (cdH) 15/5/2008
  de tevredenheidsenqute en het actieplan "Kwaliteitsdienst"
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-310 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de financile ondersteuning van GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1011
4-311 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de mogelijke installatie van een zonnecentrale langs de E19
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-312 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de concurrentie op de markt voor laagcalorisch aardgas
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-313 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 15/5/2008
  de BTW-heffing op de certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-314 Dominique Tilmans (MR) 15/5/2008
  de toepassing van artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek op energiefacturen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-315 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/5/2008
  de accomodatie van het personeel van het Hof van Cassatie en over de aanwerving van een informaticus
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-316 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/5/2008
  de illegale vluchtelingen in het station van Oostende
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-317 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het invoeren van statiegeld op blikjes
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-318 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 21/5/2008
  het arrest van de Raad van State van 21 april 2008 over het vrijgeven van bestuursdocumenten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-319 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/5/2008
  de mogelijke vervalsing van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-320 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  Impulseo II
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-321 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het uitgangsexamen voor kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-322 Louis Ide (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-323 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de verkeerde belastingafrekeningen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-324 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de werking van de werkgroep "Het Reddend Gebaar"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-325 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  het gebruik van mobiele stemlokalen bij verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-326 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de terugbetaling van hoortoestellen door het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-327 Helga Stevens (CD&V N-VA) 22/5/2008
  het uitreiken van taalattesten door Selor met betrekking tot de Vlaamse en Frans-Belgische gebarentaal
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-328 Berni Collas (MR) 22/5/2008
  de gemeenschappelijke onderzoekscentrale van de Federale Republiek Duitsland, Belgi en Nederland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-329 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de terugbetaling door het RIZIV van Tysabri voor multiple- sclerosepatinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-330 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de positie van een Belgisch ambtenaar, directeur van het CGKR, als bestuurder van het Europees Bureau voor de Grondrechten, naar aanleiding van de vastgestelde wantoestanden aldaar
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-331 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de combinatie van ouderschapsverlof met palliatief verlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-332 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de resolutie betreffende obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-333 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/5/2008
  de leefomstandigheden in instellingen voor wezen en gehandicapte kinderen in Bulgarije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-334 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/5/2008
  de omzetting van Europese richtlijnen betreffende asiel- en migratiebeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1072
4-335 Jacques Brotchi (MR) 28/5/2008
  de contingentering van kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-336 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  synthetisch DNA
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-337 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  de bevoegdheidsoverschrijdingen van het controlecentrum Brussel 4
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-338 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/5/2008
  de criminaliteitsstatistieken op het niveau van de gemeenten en de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-339 Margriet Hermans (Open Vld) 28/5/2008
  het geneesmiddel Dantrium
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1070
4-340 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de basisallocatie 14 54 27 3524 voor de programma's "migratie en ontwikkeling"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1071
4-341 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de netwerkveiligheid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-342 Anne Delvaux (cdH) 29/5/2008
  het protontherapiesysteem voor de behandeling van kanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-343 Louis Ide (CD&V N-VA) 29/5/2008
  het financieel aanmoedigen van het voorschrijven op stofnaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-344 Louis Ide (CD&V N-VA) 29/5/2008
  het overleg met de gemeenschappen in het dossier betreffende de contingentering van de artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-345 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/5/2008
  de ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag in Den Haag op 17 juni 2008
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-330
4-346 Elke Tindemans (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de mensenrechten in Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-347 Lieve Van Ermen (LDD) 29/5/2008
  de strijd tegen hepatitis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-348 Anne-Marie Lizin (PS) 3/6/2008
  de hervorming van de civiele veiligheid rekening houdend met de taalgrens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-349 Vanessa Matz (cdH) 5/6/2008
  de Veiligheidsmonitor
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-350 Martine Taelman (Open Vld) 5/6/2008
  veelplegers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-351 Berni Collas (MR) 5/6/2008
  de portaalsite "belgium.be"
  eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-352 Dominique Tilmans (MR) 5/6/2008
  de weigering van de NMBS om een B-Dagtrip te organiseren naar aanleiding van het "Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre"
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-353 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de verkeersboetes
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-354 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken tegen de zogeheten "money mules"
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-355 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de btw-fraude op het Congolees consulaat-generaal in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-356 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de meeneembaarheid van de registratierechten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-357 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 5/6/2008
  de toetredingsonderhandelingen met Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-358 Anne Delvaux (cdH) 5/6/2008
  het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op kip uit de Verenigde Staten op te heffen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-359 Lieve Van Ermen (LDD) 5/6/2008
  de verbetering van het statuut van de levende nierdonor
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-360 Philippe Monfils (MR) 5/6/2008
  de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-361 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/6/2008
  de Belgiroute
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-362 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/6/2008
  pathogene inactivatie bij bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1200
4-363 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/6/2008
  het eenheidsstatuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-364 Philippe Monfils (MR) 11/6/2008
  het centrale wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1168
4-365 Dirk Claes (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de zogenaamde woekerpolissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-366 Helga Stevens (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de vervanging van toegankelijke postkantoren door ontoegankelijke PostPunten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1169
4-367 Helga Stevens (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de verbetering van de dienstverlening van de NMBS in het Meetjesland
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1170
4-368 Helga Stevens (CD&V N-VA) 12/6/2008
  het opstellen van een kadaster van de ondergrond
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-369 Marc Elsen (cdH) 12/6/2008
  de evaluatie van de politiehervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-370 Berni Collas (MR) 12/6/2008
  de "alcolocks" voor recidiverende automobilisten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-371 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  uiteenlopende statistische gegevens verstrekt bij schriftelijke vragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-372 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  het advies van de Raad van State met betrekking tot Impulseo II
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-373 Louis Ide (CD&V N-VA) 12/6/2008
  de terugbetaling van posaconazole
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-374 Berni Collas (MR) 12/6/2008
  de ombudsdienst voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-375 Wouter Beke (CD&V N-VA) 18/6/2008
  het autocontrolesysteem in de voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1201
4-376 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 18/6/2008
  de controles op de veiligheid van geautomatiseerde schuifpoorten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1202
4-377 Olga Zrihen (PS) 18/6/2008
  de sluiting van de Belgische consulaten te Bukavu en Lubumbashi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-378 Wouter Beke (CD&V N-VA) 18/6/2008
  de Commissie voor boekhoudkundige normen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1203
4-379 Lieve Van Ermen (LDD) 19/6/2008
  palliatieve zorg voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-380 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  fietsboetes
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-381 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de politiehervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-382 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de beschikbaarheid van interventietroepen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-375
4-383 Marc Elsen (cdH) 19/6/2008
  de evaluatie van de risico's van gecumuleerde straling van gsm-masten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-384 Dominique Tilmans (MR) 19/6/2008
  het statuut van bij een dienst aangesloten onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-385 Anne Delvaux (cdH) 19/6/2008
  het gebruik van de gsm
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-386 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de oplichting met bankkaarten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-387 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de fitnesscentra
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-388 Lieve Van Ermen (LDD) 19/6/2008
  de terugbetalingsmodaliteiten van Clopidogrel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-389 Dirk Claes (CD&V N-VA) 19/6/2008
  de klantvriendelijkheid van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-390 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 25/6/2008
  de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-391 Marc Elsen (cdH) 25/6/2008
  de belastingen ter compensatie van het ontbreken van reclame op de openbare omroepen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-392 Wouter Beke (CD&V N-VA) 25/6/2008
  de uitvoering van de wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1220
4-393 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 25/6/2008
  de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-394 Marc Elsen (cdH) 25/6/2008
  de vervanging van politieagentes met zwangerschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-395 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  het centraal wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-396 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  de nucleaire capaciteit in Belgi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-397 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 25/6/2008
  de belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-398 Martine Taelman (Open Vld) 25/6/2008
  de Sorry Pass
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1221
4-399 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de uitvoeringsbesluiten voor de erkenning van podologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1218
4-400 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de toename van het aantal meldingen van cyberhaat
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-401 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de kosten voor de bemiddeling van een immobilinkantoor
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-402 Berni Collas (MR) 26/6/2008
  de risicoanalyses in het kader van de hervorming van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-403 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de problematiek van eergerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1219
4-404 Dominique Tilmans (MR) 26/6/2008
  de oorlogsschade geleden door de Luxemburgse gemeenten ten gevolge van het Ardennen-offensief
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1204
4-405 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de zakgeldkaart voor minderjarigen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-406 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-407 Louis Ide (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de contingentering van kinesitherapeuten en de studie van de FOD Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1256
4-408 Louis Ide (CD&V N-VA) 3/7/2008
  het advies van de Raad van State in verband met Impulseo II
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1257
4-409 Lieve Van Ermen (LDD) 3/7/2008
  het gebrek aan plaats voor mentaal gehandicapte personen in gespecialiseerde instellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-410 Dominique Tilmans (MR) 3/7/2008
  de Europese Mars van Herdenking en Vriendschap
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-411 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de Dienst voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-412 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  het onderscheid tussen hetero- en holebikoppels bij het invullen van belastingaangifteformulieren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-413 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de uitbouw van het personenverkeer per trein in de Gentse Zeehaven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-414 Helga Stevens (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de ratificatie van het internationale Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-415 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/7/2008
  de mogelijkheid voor de federale politie om in beslag genomen voertuigen als dienstvoertuig te kunnen gebruiken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1258
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1259
4-416 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de asielaanvragen van het jaar 2007
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-417 Jean-Paul Procureur (cdH) 3/7/2008
  de kosten van het verblijf in een rusthuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-418 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  het fonds voor lekkende stookolietanks
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1260
4-419 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  hoge ziekenhuisfacturen als oorzaak van armoede en de informatie aan patinten betreffende de kosten voor ziekenhuisopname
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-411
4-420 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de militaire luchthavens en het aantal vluchten
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-427
4-421 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  het overleg in verband met militaire vluchten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-427
4-422 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de malaise bij de Belgische Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-423 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de controles van wagens met een radardetector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-424 Richard Fournaux (MR) 3/7/2008
  de transparantie en de communicatie binnen en buiten de NMBS en de enqute over het treinverkeer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-425 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-412
4-426 Lieve Van Ermen (LDD) 3/7/2008
  het onrechtmatig aanschaffen van geneesmiddelen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-427 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de Single European Sky-regelgeving
  minister van Landsverdediging
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-420
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-421
4-428 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de werking van het Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1889
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1890
4-429 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/7/2008
  het medisch-farmaceutisch overleg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1885
4-430 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/7/2008
  het toekennen van een werkloosheidsuitkering aan zelfstandigen na faillissement
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1897
4-431 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/7/2008
  de oprichting van de Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1886
4-432 Louis Ide (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de terugbetaling van de geneesmiddelen Concerta en Strattera
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-433 Philippe Monfils (MR) 10/7/2008
  de uitvoering van de wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1893
4-434 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de onveiligheid van de Belgische overwegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-435 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de verkoop van medicijnen via het internet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-436 Lieve Van Ermen (LDD) 10/7/2008
  fraude gepleegd door thuisverpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-437 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de onderhandelingen met de tabaksproducenten over de Rodin Stichting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-438 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  gevoelig beeldmateriaal op het internet
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-439 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  uitzendwerk bij de overheid
  eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-440 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-441 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 10/7/2008
  Belgen betrokken bij fiscale fraude in Liechtenstein
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-442 Berni Collas (MR) 10/7/2008
  de gevolgen van de liberalisering van de postdiensten voor het loopbaanbeheer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-443 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  een verlaagd BTW-tarief om de toegankelijkheid van openbare gebouwen te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1880
4-444 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de dienstencheques en de concurrentie met de reguliere arbeid in de provincie Limburg
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1896
4-445 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het Limburgse Spartacusplan
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1900
4-446 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het vastleggen van de bedragen van het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1891
4-447 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de uitvoeringsmaatregelen inzake de fiscale regeling van auteurs- en naburige rechten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1881
4-448 Andr Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 23/9/2008
  het beheer van mede-eigendommen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1898
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1899
4-449 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de opvangstructuur voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-450 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 23/9/2008
  het vaccin tegen het HPV-virus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-451 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het Stookoliefonds
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-452 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de controles op de veiligheid van geautomatiseerde schuifpoorten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
4-453 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de toebedeling van subsidies door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-454 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/9/2008
  de vernieuwing van het beheerscontract met de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-455 Wouter Beke (CD&V N-VA) 1/10/2008
  de snelheidscontrole op bromfietsen en de roltestbank
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1902
4-456 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 1/10/2008
  bedelarij en kinderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1892
4-457 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het gebruik van valse adressen door de verantwoordelijke uitgevers
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-458 Yves Buysse (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-459 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 8/10/2008
  het stopzetten van opsluiten van kinderen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1994
4-460 Marc Elsen (cdH) 8/10/2008
  de betalingstermijnen van de erelonen van de artsen die aangewezen zijn door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-461 Marc Elsen (cdH) 8/10/2008
  de numerus clausus en de opstelling van een artsenkadaster
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-462 Franois Roelants du Vivier (MR) 8/10/2008
  het wereldwijde tekort aan medische isotopen en de gevolgen voor de Belgische patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-463 Yves Buysse (Vlaams Belang) 8/10/2008
  niet-verzekerde voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-464 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-742
4-465 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-743
4-466 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  de gevangeniscapaciteit en de overdracht van niet-Belgische veroordeelden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-794
4-467 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-733
4-468 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  drugsgebruik bij gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-795
4-469 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  de evolutie van het aantal noodoproepen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-764
4-470 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-746
4-471 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de bestaande Ordes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-472 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de consultatie van artsenverenigingen omtrent e-Health
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-473 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  het uitgangsexamen voor kinesisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-474 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de uitbetaling van schadevergoedingen door het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-475 Louis Ide (CD&V N-VA) 8/10/2008
  de opleiding tot ziekenhuishyginist
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-476 Philippe Monfils (MR) 9/10/2008
  het uitblijven van een ontvangstbewijs voor de vergunningaanvragen die overeenkomstig de bepalingen van de wapenwet zijn ingediend
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-477 Philippe Monfils (MR) 9/10/2008
  het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot wapenbezit
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1894
4-478 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 9/10/2008
  de precieze voorwaarden voor de terugbetaling van Tysabri voor MS-patinten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-479 Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) 9/10/2008
  de presentiegelden aan raadsheren en rechters in sociale zaken en aan rechters in handelszaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)