Controle- en Informatiefunctie (Legislatuur 1995-1999)

Gegevens over de vragen zijn beschikbaar vanaf 7/7/1997.

Vragen om uitleg

  B.Z. 1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
Ingediend - - 17 187 75
Stemmingen over moties - - 8 13 1
Ingetrokken - - - 5 5
Besproken in de plenaire vergadering - - 9 167 69
Besproken in openbare commissievergadering - - 6 5 -

Parlementaire vragen

  B.Z. 1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
Schriftelijke vragen - - 1 1122 467
Mondelinge vragen - - - 343 198