Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 1998-1999

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
1-1366/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Oprichting van een "BBI-cel" voor de behandeling van klachten tegen de belastingen gevestigd door de Bijzondere Belastingsinspectie.
  Verzending vraag naar Minister 13/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1367/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wervingsexamen adjunct-adviseur bij de dienst Vreemdelingenzaken. - Diplomavereisten.
  Verzending vraag naar Minister 13/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1368/1 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Sociale Zaken  
  Algoneurodystrofie. - Erkenning door het RIZIV.
  Verzending vraag naar Minister 13/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1369/1 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Visserij - Samenvoeging visvergunningen.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1370/1 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Visserij - Hervorming quotasysteem.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 1/12/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1371/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Financiλn  
  De aanwezigheid van grote sommen baar geld in grote registratiekantoren.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1372/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Medisch toezicht in bedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1373/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De toepassing van de wet de arbeidsherverdeling in de openbare sector op de Kamers voor Ambachten en Neringen.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1374/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De levering van minderwaardig meel via de voedselbanken door de EEG.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1375/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De economische samenwerking met Turkije.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1376/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  De nieuwe procedure voor de uitreiking van paspoorten.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1377/1 Bert Anciaux (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Het voorbehouden van loges in het Paleis voor Schone Kunsten voor politici.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Antwoord 30/10/1998
  Beslissing niet publicatie 30/10/1998
1-1377/2 Bert Anciaux (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Het voorbehouden van loges in het Paleis voor Schone Kunsten voor politici.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
1-1378/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De strafrechtelijke procedure - Begrip"oude feiten" - Omvang appreciatiebevoegdheid strafrechter.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1379/1 Fons Vergote (VLD) minister van Financiλn  
  De benoeming in een vacante betrekking van auditeur-generaal bij de BBI.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1380/1 Fons Vergote (VLD) minister van Financiλn  
  De reisvergoeding voor dienstreizen van ambtenaren van fiscale administraties.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1381/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het niet-bedelen van informatiebladen in brievenbussen voorzien van een zelfklever "geen reclame aub".
  Verzending vraag naar Minister 19/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1382/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Schadeloosstelling van Belgen die in het buitenland slachtoffer zijn van oorlog of opstanden.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 21/1/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1383/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Ingewikkelde tarifering bij Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1384/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambtshalve aanpassing van huisnummers en/of straatnamen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1385/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  De provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijvingen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1385/2 Ludwig Caluwι (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijvingen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Antwoord 30/10/1998
  Beslissing niet publicatie 30/10/1998
1-1385/3 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  De provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijvingen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1386/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  De openingsuren van nieuwe antennes van het ministerie van Verkeerswezen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 8/2/1999
1-1386/2 Ludwig Caluwι (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De openingsuren van nieuwe antennes van het ministerie van Verkeerswezen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Antwoord 30/10/1998
  Beslissing niet publicatie 30/10/1998
1-1386/3 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  De openingsuren van nieuwe antennes van het ministerie van Verkeerswezen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1387/1 Andrι Bourgeois (CVP) minister van Financiλn  
  Een overeenkomst tussen Belgiλ en Spanje inzake dubbele belasting.
  Verzending vraag naar Minister 22/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
1-1388/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Openbaarheid van bestuur. - Toepasbaarheid op de Provinciale Registratie voor aannemers.
  Verzending vraag naar Minister 22/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1389/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Een verlaging van het BTW-tarief in de horecasector.
  Verzending vraag naar Minister 22/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1390/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vacante betrekkingen bij de Europese Drug Eenheid. - Kennisgave aan het rijkswachtpersoneel.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1391/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Sportclubs opgericht in de vorm van een vzw - BTW.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1392/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  BTW. - Lector tewerkgesteld in een handelsvennootschap.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1393/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  Richtlijnen over aansluitinggevende treinen.
  Verzending vraag naar Minister 26/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 8/2/1999
1-1394/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  De herstellingsplaatsen van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 26/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1395/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het invoeren van geheime commissielonen als bedrijfslast.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1395/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Financiλn  
  Het invoeren van geheime commissielonen als bedrijfslast.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1396/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale uitwisseling van informatie tussen politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1397/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale oefeningen in het kader van de antiterroristische gemengde groep (AGG).
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1398/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Akkoord van Schengen. - Stand van zaken en evaluatie.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1398/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Akkoord van Schengen. - Stand van zaken en evaluatie.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1399/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overtreding van de antiracismewet of discriminerend gedrag. - Tuchtonderzoeken tegen rijkswachters.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1400/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  Onbemande camera's. - Plaatsing en rendement in termen van boetebedragen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 9/2/1999
1-1400/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Onbemande camera's. - Plaatsing en rendement in termen van boetebedragen.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1401/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De toekenning van het niveau 2+ aan sommige functies binnen de federale wetenschappelijke instellingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1402/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Uitspraken van sommige magistraten (Hervorming van justitie).
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1403/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Facturatie Belgacom voor mislukte oproeppogingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1404/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Werkzoekende gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1405/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Terugbetaling van de kosten van sociale bijstand.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1406/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Afzien van invoering ten laste van een onderhoudsplichtige.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1407/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het Schengen-informatie systeem.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1407/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Het Schengen-informatie systeem.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1408/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Evaluatieverslagen van verbindingsofficieren.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 23/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1409/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het opslaan van gegevens door de rijkswacht.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1410/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De computerbestanden van de militaire veiligheidsdienst SGR/ADIV.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1411/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Het computersysteem "Polis" van de rijkswacht om de gerechtelijke gegevens te beheren.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1412/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  De computerbestanden van de Staatsveiligheid.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1413/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Belastingontduiking door vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1414/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  De toegankelijkheid van overheidsinformatie. - Electronische bestanden.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1415/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De milleniumproblematiek.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1416/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De problemen verbonden aan de omzetting naar de euro voor het bedrijfsleven.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1416/2 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De problemen verbonden aan de omzetting naar de euro voor het bedrijfsleven.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1417/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Verklaringen van de Minister met betrekking tot een vernieuwde institutionele Europese structuur.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1418/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ondervraging van slachtoffers van seksuele delicten en waarheidsgetrouwe weergave van de PV's van de politionele diensten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1419/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aankoopdienst van het leger. - Taalindeling.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1420/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het geneesmiddel GHB (Drug). - Toenemend en verkeerd gebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1421/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  De behandeling van rolstoelpatiλnten door Sabena.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1422/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Ondervraging van slachtoffers van seksuele delicten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1423/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  De techniek van gerechtelijke onderzoeken naar zwaarwichtige en georganiseerde criminaliteit.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1424/1 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Onbemande camera's - Toepassing wetgeving.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1425/1 Vera Dua (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De crisis in de varkenssector.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1426/1 Francis Poty (PS) minister van Financiλn  
  Controledienst Brussel 4. - Belastingaangiften van de parlementsleden.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1427/1 Francis Poty (PS) minister van Financiλn  
  Controledienst Brussel 4. - Belastingaangiften van de parlementsleden. - Aanstelling van personeelsleden.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1428/1 Jacques D'Hooghe (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De anciλnniteitstoeslag aan oudere werklozen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1429/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS - De kaart "kosteloze begeleider" - Toekenningscriteria.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1430/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Doktersvennootschappen (Art. 32 WIB 92).
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1431/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchtvervoer. - Identiteitscontrole aan de grenzen van de EEG.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1432/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Beslissing niet publicatie 1/12/1998
1-1432/2 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1433/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Lijst van landen waarvan de burgers een visum moeten vragen om in de EU binnen te komen.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1434/1 Leo Goovaerts (VLD) minister van Financiλn  
  Fiscale categorie "bedrijfsleider". - Implicaties voor artsen (Art. 32 WIB 92).
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1435/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS. - Het helpen door het personeel bij het in-, over- en uitladen van rol- en kinderwagens.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1436/1 Nadia Merchiers (SP) minister van Justitie  
  De "Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad vzw Gent".
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1437/1 Jean-Marie Happart (PS) Eerste Minister  
  Verhoogde investeringsaftrek ten gunste van het hergebruik in het kader van de ecotaksenwet.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Beslissing niet publicatie 1/12/1998
1-1437/2 Jean-Marie Happart (PS) minister van Financiλn  
  Verhoogde investeringsaftrek ten gunste van het hergebruik in het kader van de ecotaksenwet.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1438/1 Jean-Marie Happart (PS) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbeslagneming van vogels door de rijkswacht.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1439/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Viering van het 200-jarig bestaan van de Raad van State van Frankrijk en van 50 jaar Belgische Raad van State.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Voorlopig antwoord 26/1/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1440/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkeerterreinen en ingangen van supermarkten en andere bedrijven. - Publieke plaatsen vs. privι-terreinen. - Consequenties voor actievoerders.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 22/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1441/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Instituut voor Veterinaire Keuring. - Keurkringen en hun personeelsbezetting.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1441/2 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Instituut voor Veterinaire Keuring. - Keurkringen en hun personeelsbezetting.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Beslissing niet publicatie 1/12/1998
1-1442/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Publiek karakter van de toiletten van horecazaken.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1443/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Werving van bijkomende treinbestuurders.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1444/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Plaatsing van asbakken aan de ingang van stations.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1445/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Conventie tegen het ronselen van huurlingen. - Voorontwerp van goedkeuring.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1446/1 Bert Anciaux (VU) minister van Financiλn  
  De plannen voor het invoeren van een roerende voorheffing op de liquidatiebonus van een vennootschap in vereffening.- Geneesherenvennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1447/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Alimentatieplichtigen. - Berekeningswijze voor de terugvordering van verblijfkosten in een rusthuis.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1448/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Verbod op reclame voor zorgverstrekkers. - Bejaardentehuizen en RVT.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1449/1 Leo Goovaerts (VLD) minister van Justitie  
  Euro. - Overgangsperiode. - Munteenheid waarin gerechtelijke akten worden uitgedrukt.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1449/2 Leo Goovaerts (VLD) minister van Financiλn  
  Euro. - Overgangsperiode. - Munteenheid waarin gerechtelijke akten worden uitgedrukt.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1450/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Financiλn  
  Het winstverdelingsplan 1999 van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1451/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Alimentatieplichtigen. - Bewoners van Franse nationaliteit.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1452/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Militaire luchthaven van Bierset. - Concessie.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 17/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1453/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Militaire luchthaven van Bierset. - Domaniale toelating voor nachtelijk gebruik voor handelsdoeleinden.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1454/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Moratorium op apotheken.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Intrekking vraag 27/11/1998
1-1455/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  Aankoop van voertuigen door niet-ingezetenen (Inschrijving).
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1456/1 Jean-Marie Happart (PS) minister van Justitie  
  Financering van de procedures van inbeslagneming van vogels.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1457/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Misbruik van de nieuwe sociale-zekerheidskaart, de zogenaamde SIS-kaart.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1458/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Forfaitaire beroepskosten voor artsen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1459/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Belasting op de beroepsinkomsten van de werknemers van bijkantoren van Belgische vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1460/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Dienstwagen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1461/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  BTW. - Laboratoriumonderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 17/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1462/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  BTW. - Kinderoppas in crθches.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1463/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Euro en BTW (Afronding).
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1464/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  BTW. - Diensten op het vlak van handelsarbitrage.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1465/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  BTW. - Wederverkoop van gebruikte goederen door belastingplichtigen zonder recht op aftrek.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1466/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  BTW-aftrek door banken.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1467/1 Leo Delcroix (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Boekhoudkundige behandeling van gecertificeerde aandelen.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1468/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsinspectie. - Opvragen gegevens bij nutsbedrijven - vervallenverklaring politiek mandaat - geschillen in verband met verblijfstoestand.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1469/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Invoering van een CO²-energietaks.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1470/1 Patrick Hostekint (SP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De berekening van het brugpensioen overeenkomstig de CAO nr. 17 (Arbeiders).
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1471/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Fiscale behandeling van distributie- en dienstencentra (transfer pricing).
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1472/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Certifiλring van aandelen - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1473/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Onregelmatig opgerichte vennootschap onder firma.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1474/1 Erika Thijs (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Erkenning van Epidermolysis Bullosa door het RIZIV.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1475/1 Erika Thijs (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Praktische gevolgen van het huidige financieringssysteem voor rusthuizen.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1476/1 Erika Thijs (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Intern onderzoek door de Europese Commissie betreffende het gebruik van Europese hulpfondsen in oorlogsgebieden(Congo).
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1477/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Beperking van het gebruik van een postchequerekening door vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1478/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inschrijving in de bevolkingsregisters van een persoon die in een kamer of appartement woont, ter beschikking gesteld door een OCMW.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1479/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van diverse actiepunten. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1480/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procedure van erkenning als vluchteling. - Inzage dossier.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Intrekking vraag 27/11/1998
1-1481/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalregeling inzake asielaanvragen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1482/1 Marc Olivier (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging actiepunt "opvangcentra voor drugsgebruikers". - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1483/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  "Actieplan Toxicomanie-drugs". - Opvolging van de actiepunten met betrekking tot de Volksgezondheid. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1484/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van de actiepunten inzake verzorging van drugsgebruikers en oprichting van opvangcentra. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1485/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van diverse actiepunten. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1486/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging actiepunt "drugsgebruik en verkeersveiligheid". - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1487/1 Jurgen Ceder (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Congres Vlaams Blok van 7 november 1998. - Verzoekschrift ingediend door de burgemeester van Brussel bij de Raad van State. - Procedure tot schorsing van de beslissing van de gouverneur.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1488/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Statuut van de buitenlandse kamers van koophandel in Belgiλ.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1489/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Statuut van de Belgische kamers van koophandel in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1490/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewestelijk comitι voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen in de mijnen van het Nederlandse taalgebied. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1491/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Vast Mijnschadecomitι. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1492/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Bestuurscomitι van de Annalen der Mijnen. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1493/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Geologische raad. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1494/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Viering van het 200-jarig bestaan van de Raad van State van Frankrijk en van 50 jaar Belgische Raad van State.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1495/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalwetgeving. - Toepassing bij intercommunales.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1496/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodlanding van een Nigeriaans vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende. - Veiligheid omwonenden.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Doorverwijzing vraag 9/2/1999
1-1496/2 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Noodlanding van een Nigeriaans vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende. - Veiligheid omwonenden.
  Verzending vraag naar Minister 9/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1497/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Stakingsrecht voor militairen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1498/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Uitbreiding van de politieke rechten voor militairen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1499/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Handelsactiviteiten op het militaire vliegveld van Bierset.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1500/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Apotheken in Belgiλ. - Eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1501/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Verantwoordelijke voor de voorlichting in farmaceutische ondernemingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1502/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Hoge Raad voor hygiλne in de mijnen. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 5/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1503/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Commissie van advies voor de stoomtuigen. - Doel. - Werking.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1504/1 Jan Loones (VU) minister van Sociale Zaken  
  Verruimde terugbetaling van het astma-middel Serevent.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1505/1 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Controle op de verkoop van ondermaatse vis.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1506/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Handelsactiviteiten op het militaire vliegveld van Bierset.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1507/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Toegang van de griffies tot het Rijksregister. - Richtlijn terzake.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1508/1 Jan Loones (VU) minister van Financiλn  
  Natuurherstelplan "Yzermonding" te Nieuwpoort (Plan Zeehond). - Overdracht oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaams Gewest.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1509/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Invoering van een "Europese roerende voorheffing". - Standpunt van de regering.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1510/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Fiscaal statuut van de "vastgoedbevak".
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1511/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Schadevergoeding ten gevolge van een ongeval. - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1512/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Verstrekking van informatie over geneesmiddelen en verkoop van geneesmiddelen via Internet.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1513/1 Francis Poty (PS) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Uitoenening van een openbaar mandaat en recht op het brugpensioen.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1514/1 Patrick Hostekint (SP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Sociaal statuut der zelfstandigen. - Commissie van vrijstelling van bijdragen. - Beroep of herziening van de beslissing.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1515/1 Chris Vandenbroeke (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Ouderschapsverlof. - Uitvoeringsmaatregelen. - Stand van zaken.- Onderwijzend personeel.
  Verzending vraag naar Minister 2/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1516/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Mislukte aardappeloogst. - Maatregelen ten voordele van de getroffen landbouwers.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1517/1 Jean-Marie Happart (PS) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Herdenking van de wapenstilstand. - Plechtigheden van 11 november 1998.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1518/1 Jean-Marie Happart (PS) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Bezitten, verhandelen en kweken van vogels. - Regelgeving.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1519/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS. - Problemen met het treinverkeer.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1520/1 Fons Vergote (VLD) minister van Justitie  
  Gerechtelijke aanpak van de spectaculaire groei van kansspelen op het Internet.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1521/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Controle van de BTW-identificatienummers van buitenlandse belastingplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1522/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Mogelijkheid om provisies aan te leggen voor personen die baten genieten in de zin van art. 27 WIB.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1523/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Wet-Franchimont. - Behandeling door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het beroep ingesteld door de verdachte tegen een beslissing van de onderzoeksrechter.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1524/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De gevolgen van de politiehervorming op de Oostendse spoorwegpolitie.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1525/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitιs in ziekenhuizen. - Openbaarmaking van het huishoudelijk reglement.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1525/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitιs in ziekenhuizen. - Openbaarmaking van het huishoudelijk reglement.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1526/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitιs in ziekenhuizen. - Raadpleging van de comitιs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1526/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitιs in ziekenhuizen. - Raadpleging van de comitιs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1527/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethsiche comitιs in ziekenhuizen. - Samenstelling van de comitιs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1527/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethsiche comitιs in ziekenhuizen. - Samenstelling van de comitιs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1528/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitιs in ziekenhuizen. - Jaarverslagen.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1528/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitιs in ziekenhuizen. - Jaarverslagen.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1529/1 Vera Dua (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Verbod op het gebruik van antibiotica in veevoeders.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1530/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Grieven van het personeel.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1531/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Luchthaven Oostende - Luchtonwaardige vliegtuigen - Maatregelen ter bevordering van de veiligheid.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1532/1 Jan Loones (VU) minister van Financiλn  
  Taks op de verzekeringscontracten - Vrijstelling ten gunste van de binnenvaart.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 8/2/1999
1-1533/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het taalgebruik op de overschrijvingsformulieren bij Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1534/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het gebruik van Engelse woorden in de briefwisseling van Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1535/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische en Europese hulp aan landen die oorlog voeren in Congo.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1535/2 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgische en Europese hulp aan landen die oorlog voeren in Congo.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1536/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Rol van de Bijzondere Belastingsinspectie bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad.
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1537/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Toepassing van de wetten op het gerechtelijk akkoord en het faillissement: weigering van sommige instellingen om de verschoonbaarheid van de schuldenaar te aanvaarden (Schuldvordering RSZ).
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1538/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De controle op nachtclubportiers.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1538/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  De controle op nachtclubportiers.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1539/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Gebruik van placenta in de industrie (Farmaceutische nijverheid en cosmetica-industrie).
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1540/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Faillissementswet - Memorie van de curator.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Voorlopig antwoord 9/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1541/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stemplicht - Niet naleving - Sancties.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1541/2 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Justitie  
  Stemplicht - Niet naleving - Sancties.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1542/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Vervolging.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1543/1 Robert Hotyat (PS) minister van Financiλn  
  BTW - Verdeling van de ontvangsten.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1544/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Financiλn  
  Nationale Loterij - Winstverdelingsplan - Strijd tegen armoede.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Beslissing niet publicatie 22/2/1999
  Aanvullend antwoord 9/3/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1545/1 Johan Weyts (CVP) minister van Financiλn  
  Successierechten - Familiale ondernemingen - Aandeelhouderssyndicaten.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1546/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Volledige terugbetaling van de kostprijs van een abonnement op het openbaar vervoer voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid - Overbezetting van de treinen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1547/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Volledige terugbetaling van de kostprijs van een abonnement op het openbaar vervoer voor de personeelsleden van de federale overheid - Overbezetting van de treinen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1548/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Misbruiken bij takelbedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1548/2 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Misbruiken bij takelbedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1549/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Financiλn  
  Ministerie van Financiλn - Personeelsformatie - Taalindeling.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1550/1 Marc Olivier (CVP) minister van Financiλn  
  Fiscale aftrekbaarheid van giften aan missionarissen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1550/2 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fiscale aftrekbaarheid van giften aan missionarissen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1551/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Lozing van olie vanop de luchtmachtbasis te Koksijde in het oppervlaktewater.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1552/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Collaboratie en repressie - Sequesterdossiers - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1553/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Richtlijnen inzake het al dan niet bestraffen van naaktlopen op strand.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1554/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het gebruik van antibiotica - Voorschrijfgedrag - Onderzoek naar nieuwe antibiotica.
  Verzending vraag naar Minister 11/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1555/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Raad van de Orde van geneesheren - Informatieverplichting van de Raad t.o.v. de klager.
  Verzending vraag naar Minister 11/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 11/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1556/1 Marc Olivier (CVP) Eerste Minister  
  Milleniumprobleem - Voorzorgsmaatregelen - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1557/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Opvang asielzoekers.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1558/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Pensioenen voor werknemers - Regularisatie van de studieperioden - Overgangsregeling - Vermelding van de regularisatiebijdrage op het pensioenrekeninguittreksel.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1559/1 Jan Loones (VU) minister van Financiλn  
  De eurolidstaten en de euro : eigen symbolen en talen.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1560/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1560/2 Jan Loones (VU) minister van Sociale Zaken  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1560/3 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw - Taalgebruik documenten.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Intrekking vraag 20/1/1999
1-1561/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Evaluatiecomitι van het begeleidingsplan voor werklozen.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1562/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Sociale Maribel II - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1563/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Justitie  
  De informatie-uitwisseling tussen banken en gerechtsdeurwaarden (derdenbeslag).
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Voorlopig antwoord 31/5/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1563/2 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  De informatie-uitwisseling tussen banken en gerechtsdeurwaarden (derdenbeslag).
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Antwoord 23/2/1999
  Beslissing niet publicatie 23/2/1999
1-1564/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Fiscale behandeling van intresten geοnd door Belgische bedrijven. - Inning van roerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1565/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Fiscale behandeling van Belgische dividenden ontvangen door Belgische Bevek of Bevak - Inning van roerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1566/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Fiscale behandeling van tussentijdse inkomsten uit kapitalisatiebons en zerobonds. - Inning van roerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1567/1 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1568/1 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) minister van Financiλn  
  De fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1569/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Het referentieadres voor daklozen en het gebruik van anonieme tips bij het al dan niet toekennen van steun aan hulpbehoevenden.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1570/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Autokeuringscentra.
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1571/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Vergoeding van experts in strafzaken (Gelijkwaardigheid van de diploma's universitair/niet universitair hoger onderwijs).
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1572/1 Pierre Hazette (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  BTW-tarief van toepassing op het laden van suikerbieten.
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1573/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Wet op de jeugdbescherming - Maatregelen ter bescherming van de minderjarigen - Voogdij over kinderbijslag - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 26/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1574/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Wet op de jeugdbescherming - Plaatsing van minderjarigen.
  Verzending vraag naar Minister 26/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1575/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Financiλn  
  Fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1576/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Brochure goederenvervoer Europa-Zwitserland.
  Verzending vraag naar Minister 28/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1577/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag tussen Belgiλ en Chili over de sociale zekerheid - Bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 1/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1578/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Optreden van de toezichthoudende overheid in het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Gemeenten en OCMW).
  Verzending vraag naar Minister 1/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1579/1 Michel Foret (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Pensioenminima : toepassing wet van 26 juni 1992 (Gewaarborgd minimumbedrag in de vorm van een supplement - Aftrek van de pensioeninkomsten van de echtgenoot).
  Verzending vraag naar Minister 2/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1580/1 Martine Dardenne (Ecolo) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Afvalverbranding.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1581/1 Marc Olivier (CVP) Eerste Minister  
  Ontwikkeling van de "e-commerce" - Betaalmiddelen.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Beslissing niet publicatie 22/2/1999
1-1581/2 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Ontwikkeling van de "e-commerce" - Betaalmiddelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 1/6/1999
  Beslissing niet publicatie 1/6/1999
1-1582/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Inheemse volkeren in Zuid- en Midden-Amerika.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1583/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Armoedebeleid - Steunpunt ter bestrijding van de armoede - Beheerscomitι.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1584/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Promoten van zonne-energie.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1585/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Medisch gebruik van cannabis (Kankerpatiλnten en MS-patiλnten).
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1586/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De naleving van de wettelijke verplichtingen inzake arbeids- en sociale zekerheidswetgeving van door de Europese Commissie aangestelde bureaus voor Technische Bijstand.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Beslissing niet publicatie 9/3/1999
1-1587/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Communautaire aanrekening bij het internationaal reizigersrvervoer bij de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1588/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Leveringen van rollend reizigersmateriaal bij de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1589/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Personeelsformatie bij het Hof van Cassatie.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1590/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Voorrang van rechtsmacht voor beroepsrechters.
  Verzending vraag naar Minister 5/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1591/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Taalgebruik van De Post in Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1592/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Scheeftrekking van de taalverhouding in de aankoopdienst van het leger.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1593/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Ambulante activiteiten - Voorafgaande machtiging.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1594/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aangifte van diefstal - Standaardformulier.
  Verzending vraag naar Minister 8/2/1999
  Doorverwijzing vraag 23/3/1999
1-1594/2 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Justitie  
  Aangifte van diefstal - Standaardformulier.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1595/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Overheidssector - Ontwikkelingswerk in plaats van legerdienst - Anciλnniteit pensioenberekening.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1596/1 Chris Vandenbroeke (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Dood van Dag Hammerskjφld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties - Mogelijke betrokkenheid van het Belgische non ferrobedrijf Union Miniθre.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1597/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap).
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1598/1 Philippe Charlier (PSC) minister van Sociale Zaken  
  Loopbaanonderbreking - Vermindering van sociale bijdragen in geval van vervanging.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1599/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Toepassing van de wetten op het gerechtelijk akkoord en het faillissement : weigering van sommige instellingen om de verschoonbaarheid van de schuldenaar te aanvaarden.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
1-1600/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1600/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 25/5/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1600/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1600/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1600/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1600/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1600/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financiλn  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1601/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken  
  Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Beheer van tehuizen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1602/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Notarisambt - Benoeming van vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Aanvullend antwoord 18/6/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1603/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1603/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1603/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1603/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1603/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financiλn  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 18/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1604/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1604/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1604/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1604/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 4/5/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1604/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1604/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1604/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financiλn  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1605/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarderambt - Benoeming van vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 20/4/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1606/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1606/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financiλn  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1606/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1607/1 Patrick Hostekint (SP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Mozambique - Bilaterale schuld tegenover Belgiλ.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1608/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS - Afschaffing publieke spoorwegoverwegen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1609/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Volgrecht verschuldigd op schilderijen.
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Doorverwijzing vraag 20/4/1999
1-1609/2 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Volgrecht verschuldigd op schilderijen.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
1-1611/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Vrouwelijke Belgische vertegenwoordigers in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1612/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke examens - Deelname van vrouwen in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1613/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke loopbaan - Aanwezigheid van vrouwen in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1614/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Schenking van aandelen - Verlaagd tarief - Uitvoeringsmaatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1615/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Kapitaalvermindering - Aanzuivering verliezen - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1616/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Liquidatiebonus - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1617/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Horecasector - Maatregelen ten voordele van arbeidsintensieve diensten.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1618/1 Paula Sιmer (SP) minister van Financiλn  
  Levensverzekering - Verschillende fiscale behandeling van mannen en vrouwen - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1619/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Ambtenarenzaken  
  Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1619/2 Jacques Devolder (VLD) minister van Justitie  
  Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1620/1 Robert Urbain (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Commissie - EU-ASEAN-uitwisselingsprogramma voor managers - Balans.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1621/1 Robert Urbain (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Commissie - ECIP-programma - Balans.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1622/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Sociaal statuut der zelfstandigen - Studentenjob - Vrijstelling van bijdragen.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1623/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Justitie  
  Hof van Cassatie - Strafvordering - Inschrijving algemene rol.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1624/1 Leo Delcroix (CVP) minister van Financiλn  
  Hypotheekbewaarders - Tuchtonderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1625/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Krijgsmacht - Herziening statuut officieren van het medisch technisch korps.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1626/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Heling - Preventiemaatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1627/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Verkeerssignalisatie op ronde punten.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1628/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacom - Inlichtingendiensten - Taalkader - Advies van de Vaste Commissie van Taaltoezicht.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1629/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Verkoop van gronden - Aanwending opbrengsten - Financiering van het station van Luik.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1630/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Personeelsformatie - Verdeling van het werk.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1631/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De Post - Controle- en toezichtspersoneel - Afschaffing van de nachttoelage.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1632/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet van 15 december 1980 - Uitvoeringsmaatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Intrekking vraag 20/3/1999
1-1633/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Financiλn  
  Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden - Gespreide aanslag - Termijn voor herbelegging in onroerend goed.
  Verzending vraag naar Minister 8/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1634/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen - Remgeld 60-plussers.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1635/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van geneesmiddelen - Besluitvorming - Behandeling van migraine - Antigriep-vaccin.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1636/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet van 15 december 1980 - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 24/6/1999
1-1637/1 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kinesitherapie - Erkenning van het statuut - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1638/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Uitlaatgassen - Europese normen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1639/1 Jan Loones (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kinesitherapie - Nomenclatuur - Vergoedingstarieven.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Doorverwijzing vraag 25/5/1999
1-1640/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Ademtest - Ademanalysetest - Procedure.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1641/1 Martine Dardenne (Ecolo) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vetmesten van eenden en ganzen.
  Verzending vraag naar Minister 16/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 30/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1642/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Verkeersonveilige situatie te Lauwe.
  Verzending vraag naar Minister 16/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1643/1 Patrick Hostekint (SP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beroepsbrandweerlieden - Buitengewone prestaties - Bezoldiging.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1644/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Gemeenten en rijbewijs met strafpunten - Centraal bestand.