Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - 1998-1999

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

1 resultaat

1-618 Jan Loones (VU) 24/2/1999
  de uitlevering van PKK-leider calan en de internationale monitoring bij verkiezingen in Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-249)
  Gewone motie door Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 4/3/1999 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, gestemd op 4/3/1999 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 11/3/1999