Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - 1996-1997

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

9 resultaten

1-337 Armand De Decker (PRL-FDF) 7/7/1997
  de voorgenomen uitbreiding van de NAVO na de top van Madrid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1997 (handelingen 1-140)
1-344 Claude Desmedt (PRL-FDF) 2/10/1997
  het beleid van de Minister van Justitie inzake de benoemingen bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-348 Paul Hatry (PRL-FDF) 2/10/1997
  de tegenstrijdige berichten omtrent de personeelssterkte in de overheidsdiensten en het te voeren beleid
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-350 Armand De Decker (PRL-FDF) 6/10/1997
  de gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-352 Francy Van der Wildt (SP) 8/10/1997
  de risicobeperking en veiligheidsmaatregelen bij exploitatie van pretpark- en kermisattracties, evenals speelpleintoestellen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-357 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 9/10/1997
  de renovatie en het asbestvrij maken van het Berlaymontgebouw
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-359 Hugo Vandenberghe (CVP) 10/10/1997
  de werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-360 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 10/10/1997
  de organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-361 Jolle Milquet (PSC) 9/10/1997
  het gebruik der talen in de rechtbank van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Jolle Milquet, Magdeleine Willame-Boonen, Michel Foret, Alain Destexhe, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Jolle Milquet, Fred Erdman, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997