Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - 1996-1997

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

8 resultaten

1-344 Claude Desmedt (PRL-FDF) 2/10/1997
  het beleid van de Minister van Justitie inzake de benoemingen bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-345 Bert Anciaux (VU) 2/10/1997
  de betrokkenheid van de fiscale administratie, in het bijzonder de BBI, bij het boycotten van fiscale fraudedossiers waaronder de Beaulieu zaak
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-113)
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 22/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 6/11/1997
1-346 Martine Dardenne (Ecolo) 2/10/1997
  het ontwerp van Europese richtlijn met betrekking tot de juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen, en in het bijzonder over het probleem van het octrooi op levende wezens
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 15/10/1997 (commissiehandelingen 1-111)
  Met redenen omklede motie door Martine Dardenne, gestemd op 15/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Guy Moens, gestemd op 15/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-350 Armand De Decker (PRL-FDF) 6/10/1997
  de gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-358 Wim Verreycken (VL. BLOK) 9/10/1997
  de Nationale Loterij
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-113)
  Met redenen omklede motie door Wim Verreycken, gestemd op 4/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 6/11/1997
1-359 Hugo Vandenberghe (CVP) 10/10/1997
  de werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-360 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 10/10/1997
  de organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, Jolle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-361 Jolle Milquet (PSC) 9/10/1997
  het gebruik der talen in de rechtbank van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Jolle Milquet, Magdeleine Willame-Boonen, Michel Foret, Alain Destexhe, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Jolle Milquet, Fred Erdman, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997