Vragen om uitleg - Ingetrokken - 1998-1999

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

5 resultaten

1-585 Pierre Jonckheer (Ecolo) 2/12/1998
  de onderhandelingen over "Agenda 2000" en de standpunten die de Belgische regering daarbij inneemt
  Eerste Minister
  vraag ingetrokken
1-625 Anne-Marie Lizin (PS) 25/3/1999
  de rol die de NAVO en de OVSE in Kosovo spelen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  vraag ingetrokken
1-628 Bert Anciaux (VU) 1/4/1999
  de resultaten van een handelsmissie naar Turkije in 1997
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  vraag ingetrokken
1-629 Pierre Jonckheer (Ecolo) 1/4/1999
  de 50ste verjaardag van de NAVO
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-633 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  de toestand in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken