Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - 1997-1998

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

13 resultaten

1-362 Leo Goovaerts (VLD) 15/10/1997
  de moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-136)
  Gewone motie door Nadia Merchiers, Jolle Milquet, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 13/11/1997
1-368 Eddy Boutmans (Agalev) 15/10/1997
  de rechtshulp
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-136)
  Gewone motie door Nadia Merchiers, Jolle Milquet, gestemd op 7/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 7/11/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 13/11/1997
1-373 Jan Loones (VU) 21/10/1997
  de federalisering van de rechtshulp en van de justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-136)
  Gewone motie door Nadia Merchiers, Jolle Milquet, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 13/11/1997
1-379 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 31/10/1997
  de moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders.
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-136)
  Gewone motie door Nadia Merchiers, Jolle Milquet, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 7/11/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 13/11/1997
1-416 Jean-Marie Happart (PS) 7/1/1998
  de omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse Minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied
  Eerste Minister
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, Jurgen Ceder, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie door Magdeleine Willame-Boonen, Guy Charlier, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 22/1/1998
1-421 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 13/1/1998
  de toepassing van de faciliteitenregeling
  Eerste Minister
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, Jurgen Ceder, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie door Magdeleine Willame-Boonen, Guy Charlier, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 22/1/1998
1-425 Jan Loones (VU) 14/1/1998
  de berging van laagradioactief kernafval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
  Met redenen omklede motie door Jacques D'Hooghe, Anne-Marie Lizin, Lydia Maximus, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Martine Dardenne, Fons Vergote, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 29/1/1998
1-429 Martine Dardenne (Ecolo) 19/1/1998
  laagradioactief afval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
  Met redenen omklede motie door Jacques D'Hooghe, Anne-Marie Lizin, Lydia Maximus, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Martine Dardenne, Fons Vergote, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 29/1/1998
1-442 Pierre Jonckheer (Ecolo) 10/2/1998
  de stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-166)
  Met redenen omklede motie door Pierre Jonckheer, Eddy Boutmans, Marc Olivier, Philippe Mahoux, Fred Erdman, Hugo Coveliers, Paul Hatry, Magdeleine Willame-Boonen, Martine Dardenne, Claude Desmedt, gestemd op 19/2/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 5/3/1998
1-452 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/2/1998
  de IJzeren Rijn
  minister van Vervoer
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-168)
  Met redenen omklede motie door Wim Verreycken, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Guy Moens, Hugo Vandenberghe, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 12/3/1998
1-453 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 18/2/1998
  het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Bert Anciaux, Chris Vandenbroeke, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Hugo Vandenberghe, Roger Lallemand, Philippe Mahoux, Guy Moens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 12/3/1998
1-455 Jan Loones (VU) 25/2/1998
  het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Bert Anciaux, Chris Vandenbroeke, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Hugo Vandenberghe, Roger Lallemand, Philippe Mahoux, Guy Moens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 12/3/1998
1-491 Stephan Goris (VLD) 25/3/1998
  zijn mogelijkheid tot positieve injunctie in het dossier van majoor Maggen
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/3/1998 (handelingen 1-177)
  Met redenen omklede motie door Hugo Coveliers, Stephan Goris, Claude Desmedt, gestemd op 31/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Roger Lallemand, Fred Erdman, gestemd op 31/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 2/4/1998