Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 1996-1997

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
1-1610/1 Ludwig Caluw (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Ministerieel besluit van 13 maart 1986 - Maximumhuurprijzen - Verhuring van films voor commercile vertoning.
  Verzending vraag naar Minister 3/10/1997
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999