Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 1997-1998

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
1-500/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Sociologische enquκte bij de Belgische zeevissers
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-501/1 Chris Vandenbroeke (VU) minister van Sociale Zaken  
  Taalonevenwicht bij het Fonds voor Beroepsziekten.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-502/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-502/2 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Beslissing niet publicatie 6/1/1998
1-502/3 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Erkende vluchtelingen. - Erkenningstoestand rijbewjs.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-503/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Zeevissers. - Sociaal statuut.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-504/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Zwartwerk en bruto binnenlands product.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-505/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Inhouding van een solidariteitsbijdrage bij gepensioneerden sinds 1.1.1995. - Terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-506/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Nieuwe fiscale situatie van jobstudenten. - Toekomstige maatregelen. - Prognose inkomsten.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1997
  Voorlopig antwoord 17/11/1997
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-507/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Rechtspositie van 'skeelers' in het wegverkeer.
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-508/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Wijziging van de Belgacom-tarieven
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-509/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Erkende beveiligingsondernemingen.- Verschillende lijsten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Belgisch Verbond der Verzekeringsondernemingen
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-510/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Uitvoervergunningen van wapens en munitie.- Bedragen en samenstelling
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-510/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Uitvoervergunningen van wapens en munitie.- Bedragen en samenstelling
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-511/1 Robert Urbain (PS) minister van Sociale Zaken  
  Voetbalclubs. - Achterstallige stortingen van RSZ-bijdragen.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Voorlopig antwoord 25/11/1997
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-512/1 Erika Thijs (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Snellere erkenningsprocedure voor geneesmiddelen.- Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-513/1 Ludwig Caluwι (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  KB van 23 september 1991.- Sensibiliseringscampagne met betrekking tot het gebruik van fietsenrekken
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-514/1 Chris Vandenbroeke (VU) Eerste Minister  
  Feest van de Franse gemeenschap te Brussel.- Sponsoring door openbare maatschappijen.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Antwoord 22/10/1997
  Beslissing niet publicatie 23/10/1997
1-514/2 Chris Vandenbroeke (VU) minister van Vervoer  
  Feest van de Franse gemeenschap te Brussel.- Sponsoring door openbare maatschappijen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-515/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  KB van 23 september 1991. - Sensibiliseringscampagne met betrekking tot het gebruik van fietsenrekken.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-516/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Schending van de privacy in werksituaties.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-517/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Strategie waarbij medewerking van rijkswachters wordt aangeboden voor een gunsttarief aan de gemeenten.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-518/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Stopzetten activiteiten vzw De Taxifiets te Gent wegens onaangepast sociaal tewerstellingsstatuut.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-519/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Vrijstellingsnummer milieutaks.- Voorwaarden.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-520/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Militaire bijstand van de Verenigde Staten aan Rwanda. - Schending van de mensenrechten.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-521/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitbouw gemeentepolitie.- Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-522/1 Chris Vandenbroeke (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Thuisverzorging.- Parkeerfaciliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Beslissing niet publicatie 9/12/1997
1-522/2 Chris Vandenbroeke (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Thuisverzorging.- Parkeerfaciliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Beslissing niet publicatie 19/1/1998
1-522/3 Chris Vandenbroeke (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Thuisverzorging.- Parkeerfaciliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-523/1 Chris Vandenbroeke (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Financiering van gewesten en gemeenschappen.- Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-524/1 Chris Vandenbroeke (VU) minister van Vervoer  
  Thuisverzorging.- Logo gratis parkeren.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 9/2/1999
1-525/1 Chris Vandenbroeke (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-526/1 Chris Vandenbroeke (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vlaams trekpaard.- Erkenning.- Subsidiλring.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Antwoord 24/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-527/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen.- Erkenning in Belgiλ.
  Verzending vraag naar Minister 24/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-528/1 Marc Olivier (CVP) minister van Landsverdediging  
  Afschaffing legerdienst.- Oproeping onder de wapens, tijdelijke ambtsontheffing en duur van de militaire verplichtingen.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-529/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Arrondissement Kortrijk, Roeselare en Tielt.- Plaatsen waar zich veel verkeersongevallen voordoen (de zogenaamde "zwarte punten").
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-530/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Verbruikerskrediet. - Bescherming tegen wanbetalers.- Oprichting van een specifiek toezichtsorgaan.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-531/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.- Register van bestanden. - Inzage.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-532/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie en rijkswacht van Antwerpen.- Taakverdeling omschreven in veiligheidsprotocollen.- Draagwijdte en gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-533/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Bestaansminimumtrekkers en werklozen bij verplaatsingen voor sollicitaties.- Toekenning van een verminderd tarief.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-534/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Gebruik van DNA-onderzoek voor de opheldering van misdrijven.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-535/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Betreft bescherming adreslabels op reiskoffers op de luchthaven van Zaventem.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 21/11/1997
  Beslissing niet publicatie 21/11/1997
1-535/2 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Betreft bescherming adreslabels op reiskoffers op de luchthaven van Zaventem.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-536/1 Vera Dua (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Zelzate.- Conclusies onderzoek melkstalen.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 2/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-537/1 Johan Weyts (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale discriminatie van gehuwden t.o.v. samenwonenden.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-538/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Nieuwe fiscale situatie van jobstudenten.- Invloed op zwart werk.- Toekomst.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 21/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-539/1 Philippe Charlier (PSC) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Landbouw. - Verdeling van de begrotingsmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-540/1 Martine Dardenne (Ecolo) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Aanvullende belasting op voertuigen op LPG
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-541/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof. - Omzetting van de richtlijn in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-542/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Veroordeling van de "Bananen-verordening" van de Europese unie. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 24/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-543/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Reiscontractenwet.- Toepassing KB van 13 juni 1997
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-544/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  Lichte bestelwagens. - Vervoer van ADR-producten. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-545/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Zending van Belgische grondwetspecialisten naar Bosnie-Herzegovina.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-546/1 Leo Delcroix (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Tegenstelbaarheid aan de fiscus van de overdracht van een handelszaak in geval van fiscale schulden. - Gerechtsdeurwaarder-vereffenaar.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 16/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-547/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Toezicht op politie- en inlichtingendiensten. - Misdrijven gepleegd door politiemensen. - Kopij van vonnissen en arresten. - Wettelijke verplichting van de procureurs- en de auditeurs-generaal.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 28/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-548/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet op het politieambt. - Vaststelling van politiemisdrijven. - Klachten bij het Comitι P.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-549/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale administratie. - Politieke benoemingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-550/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Vertegenwoordiging van de fiscale administratie in de raad van bestuur van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-551/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Houding van de gewestelijke directeur van de BBI-Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-552/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Cumulatieverbod voor fiscale ambtenaren die hun medewerking verlenen aan fiscale seminaries of cursussen geven in fiscale hogescholen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-553/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Landsverdediging  
  Verhuizing van de NAVO.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-554/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inenting van politieagenten en rijkswachters tegen hepatitis B.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-555/1 Jacques D'Hooghe (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale administratie. - Vormingspremie. - Contractuelen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-556/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-557/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Verbod tot fiscale publicaties. - Dubbelzinnige houding van de adjunct-administrateur-generaal van de administratie van de fiscale zaken.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-558/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Intimidatiepraktijken binnen de fiscale administratie.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-559/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Deontologische code van het Professioneel Instituut van de Immobiliλnmakelaars van Belgiλ. - Vertraging bij de goedkeuring.- Syndicus.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-560/1 Eddy Boutmans (Agalev) Eerste Minister  
  Oudere geautomatiseerde systemen. - Overgang naar het jaar 2000. - Inschatting problemen en kosten openbare dienst.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 19/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-560/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Ambtenarenzaken  
  Oudere geautomatiseerde systemen. - Overgang naar het jaar 2000. - Inschatting problemen en kosten openbare dienst.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-561/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Subsidie aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. - Bedrag subsidies uit loterijwinsten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 1-815
1-562/1 Stephan Goris (VLD) minister van Justitie  
  Nieuwe wetgeving op het gerechtelijk akkoord en het faillissement. - Voorwaarden inwerkingtreding.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-563/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Internet. - Strafrechterlijke gedragingen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-564/1 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
1-565/1 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Administratiekosten van de ziekenfondsen. - Betekenis van de term " bijkomende opdrachten".
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Rappel 30/1/1998
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-566/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Decoratie van Belgen door Rwandese autoriteiten.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-567/1 Bert Anciaux (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassade te Turkije. - Houding t.o.v.de Koerdische situatie.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-568/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrale van Chooz (Frankrijk). - Informatieplicht en veiligheidsmaatregelen t.a.v. de Belgische bevolking.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-569/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Omzetverlies van de kleinhandel in de regio Zuid-West-Vlaanderen ingevolge de concurrentie van de grootwarenhuizen in de Franse grensstreek.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-570/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid van de administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-571/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Kindermishandeling. - Medisch beroepsgeheim versus meldingsplicht.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-572/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Regie der Gebouwen. - Projecten in de arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-572/2 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen. - Projecten in de arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Antwoord 26/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-573/1 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Kenia. - Munitiefabriek van Eldoret.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-574/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Belastingfraude. - Vervolgingen. - Verjaring.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-575/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Sociale fraude. - Vervolgingsbeleid door de parketten.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-576/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Klantvriendelijk parkeerbeleid van de NMBS. - Station Kortrijk.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Aanvullend antwoord 11/2/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-577/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Fraude bij de distributie van brandstoffen. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-578/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke sancties tegen rechtspersonen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
1-579/1 Hugo Coveliers (VLD) minister van Justitie  
  Gerechtelijke politie. - Pc's : vervanging en tekort.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-580/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Normen van brandveiligheid. - Bevoegdheidsverdeling. - Geblokeerde bouwdossiers.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-581/1 Josι Daras (Ecolo) minister van Justitie  
  Geknoei met gevaarlijk afval. - Zaak-Falkenberg.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-582/1 Josι Daras (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken  
  Federale stedebouwkundige projecten. - Recht op en wijze van inspraak van de burgers. - Begeleidingscomitιs.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-583/1 Josι Daras (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken  
  Luik. - Uitbreiding van het justitiepaleis.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-584/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Vegetariλrs. - Instructies in huizen van bewaring en gevangenissen;
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-585/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Experiment met elektronisch huisarrest. - Conclusies.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-586/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Internet. - Fiscale stimuli.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-587/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Casino's. - Belastingopbrengsten. - Toegelaten kansspelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-588/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aanwerving van RMT-statutairen als kwartierchef en als klerk in het penitentiair complex te Brugge.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-589/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Contractuelen binnen het penitentiair complex te Brugge. - Uitzonderlijk statuut van de RMT-contractuelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-590/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Wervingsproblemen in het leger
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-591/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Raad voor de Mededinging. - Ontslag. - Werking.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-592/1 Jan Loones (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Gent. - Nieuw gerechtsgebouw.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 27/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-593/1 Jan Loones (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Fietshelm. - Resultaten studie. - Sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-594/1 Patrick Hostekint (SP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  BTW op woon-werkverplaatsingen van BTW-belastingplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-595/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Controle der Belastingen. - Overbelasting kantoren. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 28/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-596/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Personenbelasting. - Aftrek kapitaal en intrest van hypothecaire lening. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-597/1 Bert Anciaux (VU) minister van Sociale Zaken  
  Franstalige vakantieloonfiches voor Nederlandstalige belastingplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-598/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Deels Franstalige taxatiegegevens voor Nederlandstalige belastingplichtigen. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-599/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Problematiek van de ontmanteling van kerncentrales.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-600/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Vzw "Bruxelles Franηais". - Steun van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-601/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landsverdediging  
  Militaire clubs.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-602/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Onroerende voorheffing. - Gehandicapten. - Vermindering.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-603/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) Eerste Minister  
  Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-604/1 Leo Goovaerts (VLD) minister van Justitie  
  Gerechtelijke achterstand door tegenstrijdige beslissingen.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 29/6/1998
1-605/1 Leo Goovaerts (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Gerechtelijke procedure. - Vraag om inlichtingen aan de voorzitter van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-606/1 Leo Delcroix (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Derdenbeslag : derden-houders medeschuldenaars van een belastingschuld. - Art. 164, § 5, KB WIB ongrondwettelijk verklaard door het Arbitragehof. - Wetgevend initiatief.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-607/1 Leo Delcroix (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Kostprijs van het afschrift van een bestuursdocument. - KB van 30 augustus 1996.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-608/1 Leo Delcroix (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Investeringsaftrek. - Overdracht van vaste activa. - Terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan een bestuurder of zaakvoerder.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-609/1 Andrιe Delcourt-Pκtre (PSC) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer. - Aankoop van beschermende helmen.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-610/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Waardebepaling van goederen. - Registratie. - Boete.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-611/1 Fred Erdman (SP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Opzoeking eigendom van een pand. - Vergoeding voor de ontvangers van Registratie en Domeinen.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Rappel 12/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-612/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Bijzonder Fonds tot Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Betaling begrafeniskosten. - Publicatie van uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-613/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Rellen te Schaarbeek op 9.11.1997. - Aanmoediging tot geweld door de PVDA.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-614/1 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten. - Kinderopvang.- Projecten per gemeenschap.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-615/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Dienst voor tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Informatiesysteem Handitel.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-616/1 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Bestaansminimumtrekkers. - Geografische verdeling.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-617/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toepassing taalwetgeving. - Hulpcentrum 100.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-618/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aflevering van getuigschrift van verblijf-woonst. - Verplichte inschrijving met "terugwerkende kracht" in het bevolkingsregister.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Rappel 17/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-619/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor de gemeente een vergoeding kan aanrekenen. - Interpretatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-620/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 24.12.1996. - Regeling voor de vestiging en invordering van lokale belastingen. - Interpretatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-621/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Opzoeking eigendom van een pand. - Vergoeding voor de ontvangers van Registratie en Domeinen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-622/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Europese Commissie. - New Computerised Transit Sysytem. - Niet deelname van Belgiλ.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-623/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Haven van Antwerpen. - Douane. - Personeelstekort.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-624/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Vervoer  
  Overladen vrachtwagens. - Controles. - Samenwerking gewesten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-625/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Brusselse rechtbanken. - Benoeming in het verleden van eentalige kandidaten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-626/1 Andrιe Delcourt-Pκtre (PSC) minister van Justitie  
  Taalgebruik in gerechtszaken. - Vertalers.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-627/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Bezetting van de douanediensten in de zeehavens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-628/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Vrijstelling van het Eurovignet voor havenvoertuigen die zich beperken tot transferten binnen de haven.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-629/1 Fons Vergote (VLD) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  De dubbelzinnigheid van de overheid inzake inkomsten uit gokspelen. - Opdracht van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-630/1 Fons Vergote (VLD) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Terugbetaling van het remgeld.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-631/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schengen Informatiesysteem. - Statuten gebruikers. - Statuut van supergebruiker.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-631/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Schengen Informatiesysteem. - Statuten gebruikers. - Statuut van supergebruiker.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-632/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen. - Werkgroepen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-632/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen. - Werkgroepen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Beslissing niet publicatie 19/1/1998
1-633/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Jaarverslag van het Comitι P. - Transparantie en interpretatie van de informatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-634/1 Fons Vergote (VLD) minister van Justitie  
  Internet. - Virtuele casino's en illegale gokactiviteiten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-635/1 Fons Vergote (VLD) minister van Justitie  
  Piramidespelen. - Vooruitgang in het onderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-636/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkswachters. - Bescherming van het privι-leven. - Overzicht tuchtbeslissingen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-637/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Moeilijkheden bij de schakel tussen zachte en harde informatie. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Doorverwijzing vraag 18/9/1998
1-638/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  EU-project "Transfrontier Shipment of Waste in Europe". - Controles van afvaltransporten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-639/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Schengen Informatie Systeem. - Toegang tot de informatie door verbindingsofficieren van derde landen. - Proefprojecten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-640/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkswacht. - Vereiste milieuvergunningen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-641/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Problemen bij de interne uitwisseling van informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-642/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Transparantie en interpretatie van informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-643/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Ontduiking successierechten. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-644/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Bekendmaking van sociale gegevens met een persoonlijk karakter. -Toegang.- Betekenis van de term "organismen"
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-645/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Financiλle bijdragen van Belgiλ aan de conventies van Ramsar en Bonn. - Gewestijke bevoegdheden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-645/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Financiλle bijdragen van Belgiλ aan de conventies van Ramsar en Bonn. - Gewestijke bevoegdheden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-646/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Zachte informatie. - Uitwisseling van gegevens.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-646/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Zachte informatie. - Uitwisseling van gegevens.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Antwoord 30/12/1997
  Beslissing niet publicatie 30/12/1997
1-647/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Verdrag van Schengen. - Toepassing art. 102.1 in Belgiλ en Duitsland.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-647/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verdrag van Schengen. - Toepassing art. 102.1 in Belgiλ en Duitsland.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-648/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit van Schengen. - Vaststellingen. - Voorstellen tot maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-648/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit van Schengen. - Vaststellingen. - Voorstellen tot maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-649/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit. - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten. - Leden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-649/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit. - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten. - Leden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-650/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Systeem Polis. - Inhoud van de bestanden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-651/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Onderscheid tussen zachte en harde informatie. - Parallelle dossiers. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-652/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Systeem Polis. - Toegang tot de informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-653/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Bezoekrecht van gescheiden ouders. - Niet-naleving. - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-654/1 Armand De Decker (PRL-FDF) minister van Justitie  
  "Wapencommissie". - Vertegenwoordigers van de civiele maatschappij.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-655/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-655/2 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 8/1/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-655/3 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-655/4 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-656/1 Fred Erdman (SP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Douanediensten in het Antwerpse havengebied. - Werking. - New Computerised Transit System.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Rappel 12/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-657/1 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Dieren op markten en in dierentuinen. - Bescherming en welzijn.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-658/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Feest van de jeugdbeweging VNJ. - Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV).
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-659/1 Johan Weyts (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Keuring van het IVK in de vismijnen. - Budgettering.
  Verzending vraag naar Minister 2/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-660/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-660/2 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-660/3 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-661/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronisch stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-662/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recht op kinderbijslag voor verdwenen kinderen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-663/1 Fred Erdman (SP) minister van Justitie  
  Protestwet van 10 juni 1997. - Interpretatie.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-664/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-665/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Regionale redactiecomitιs. - Werking. - Belangenvermenging.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-666/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : areca catechu.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-668/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : tabak.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-669/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : zuurzak.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-670/1 Jan Loones (VU) minister van Justitie  
  Wetsontwerp kansspelen en kansspelinrichtingen. - Vraag voor een casino aan de Westkust.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-671/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Belgische ondernemingen. - Administratieve vereenvoudiging.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-672/1 Andrι Bourgeois (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Statuut van de PWA-verantwoordelijke.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-673/1 Fred Erdman (SP) minister van Justitie  
  Naturalisaties. - Problematiek uittreksels geboorteakte. - Akte van bekendheid.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Rappel 12/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 5/10/1998
  Verzending vraag naar Minister 5/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-674/1 Bert Anciaux (VU) Eerste Minister  
  Taalkaders bij de kanselarij van de eerste minister en de diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (KB 20 oktober 1997).
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-675/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Reglement van De Post. - Diefstal postassignaties.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-676/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Pinksterplan van 5 juni 1990. - Ethische code voor de politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-677/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Erkende controleorganismen. - Onafhankelijkheid.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-678/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Dierentuinencommissie. - Resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 20/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-679/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - HST-werken in Vlaams Brabant. - Niet benutten van fondsen voor archeologisch onderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-680/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de moord op Andrι Cools.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-681/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Jeugdbeschermingswet. - Ontwerp "Cornelis".
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-682/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gevangenissen. - Artsen.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-683/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Overdracht van strafvervolging. - Overdracht van strafrechterlijke vervolging tegen vreemdelingen. - Verdragen.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-684/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden in voorlopige hechtenis. - Dragen van eigen kleren.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-685/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De Post. - Taxipost.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-686/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalhoffelijkheidsakkoord. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-687/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsverkiezingen. - Bezwaarprocedure. - Installatie nieuwe leden gemeenteraad en OCMW-raad.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-688/1 Leo Delcroix (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Vereenvoudigd derdenbeslag. - Procedure.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-689/1 Leo Delcroix (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Levensverzekeringscontracten. - Fiscaal statuut van de betaalde premies.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Voorlopig antwoord 26/1/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-690/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aanvullende pensioenen in de eengemaakte markt. - Groenboek van de EG-Commissie. - Ontbreken van Belgiλ in sommige tabellen.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Rappel 16/2/1998
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-691/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  Brand in het seinhuis van Brussel-Noord (december 1995). - Derde vraag.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-692/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Motorrijders. - Verbod aan driewielige motorfietsen ("Trikes") om op autosnelweg te rijden.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-693/1 Lydia Maximus (SP) minister van Justitie  
  Jaarverslag 1966 van de Nationale Hormonencel. - Inzicht op de uitvoering van straffen. - Verbeurdverklaringen. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-694/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Onderzoek naar racisme binnen de krijgsmacht.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-695/1 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Nieuwe werkkledij landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-696/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Zwartwerk en bruto binnenlands product
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-697/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De Post. - Afzonderlijke kleedruimte voor vrouwelijk personeel.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-698/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen. - Afwijkingen op KB 8 oktober 1981.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-699/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schade veroorzaakt door ambtenaren bij het uitoefenen van hun functie. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-699/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Schade veroorzaakt door ambtenaren bij het uitoefenen van hun functie. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 16/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-700/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Immobiliλnvennootschappen. - Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Beslissing niet publicatie 12/2/1998
1-700/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Immobiliλnvennootschappen. - Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-701/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Afwijzing van een naturalisatieaanvraag. - Terugbetaling van de helft van het registratierecht.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-701/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Afwijzing van een naturalisatieaanvraag. - Terugbetaling van de helft van het registratierecht.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-702/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  RSVZ. - Dienst "speciale rechten". - Interne organisatie.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-703/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gerechtelijke politie. - Algemene richtlijnen voor het vervullen van opdrachten.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-704/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Immigratie. - Identiteitscontroles. - Voorschriften. uitgevaardigd door administratieve overheden.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-705/1 Chris Vandenbroeke (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Opbrengst eurovignetten. - Grensovergangen.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-706/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Personen met een handicap. - Wegwerken van feitelijke discriminaties.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-707/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-707/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/3 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-707/4 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Beslissing niet publicatie 29/12/1997
1-707/5 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Wetenschapsbeleid  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-707/6 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Aanvullend antwoord 13/2/1998
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/7 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-707/8 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-707/9 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/10 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Aanvullend antwoord 10/3/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-707/11 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Vervoer  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Aanvullend antwoord 26/1/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-707/12 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-707/13 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Ambtenarenzaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
1-707/14 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-707/15 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/16 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/17 Eddy Boutmans (Agalev) Eerste Minister  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-708/1 Jacques Devolder (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom. - Ongelijke verdeling van de tariefzones. - Gevolgen voor Brugge.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-709/1 Bert Anciaux (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-709/2 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-709/3 Bert Anciaux (VU) minister van Financiλn  
  Circulaire van 29.7.1996. - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-710/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Circulaire van 29.7.1996 - (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal). - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-711/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Betalen van boetes opgelopen in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-711/2 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Betalen van boetes opgelopen in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-712/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Wervingsexamen afgekondigd door de Ministeries. - Laattijdige mededeling in de buitendiensten.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-713/1 Jan Loones (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Organisatie van de taalinspectie langs de grens tussen het Franse en het Duitse taalgebied inzake onderwijs.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-714/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Afschaffing van de beroepskaart voor vreemdelingen die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-715/1 Bert Anciaux (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Moderniseringswerken lijn NMBS Antwerpen-Brussel. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-716/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden. - Reglement bezit van toestellen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-717/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Alternatieve straffen. - Organisatie.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-718/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Informatie i.v.m. bevorderingsexamens. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-719/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Nood aan een efficiλnte internationale strijd tegen fiscale fraude.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-720/1 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Werkloosheidsuitkeringen. - Uitsluitingen.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Rappel 30/1/1998
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-721/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom. - Anglofilie. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-722/1 Ludwig Caluwι (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Euro. - Chartaal geld. - Bepaling van de duur van de overgangsperiode.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-723/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Administratie van Fiscale Zaken . - Benoeming van kandidaten voor leidinggevende functies.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-724/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Benoeming van kandidaten voor leidinggevende functies.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-725/1 Lydia Maximus (SP) minister van Vervoer  
  Verminderingskaarten voor het openbaar vervoer voor personen die tijdens de twee wereldoorlogen diensten hebben bewezen aan het land.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-726/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de Bende van Nijvel. - Moord op een informant.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-727/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de "Bende van Nijvel". - Teruggave van in beslag genomen wapens.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-728/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Hoge Europese ambtenaren. - Taksvrije benzine op Belgisch grondgebied.
  Verzending vraag naar Minister 19/12/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-730/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Nationaal Comitι voor de Energie. - Personeelsbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-731/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Gespecialiseerde functies bij het BIPT. - Benoemingsvoorwaarden.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-732/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalkennis in een federale gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Rappel 30/4/1998
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-733/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Verkoop van onroerende goederen door notarissen zonder toepassing van de BTW op de commissie.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 17/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-733/2 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Verkoop van onroerende goederen door notarissen zonder toepassing van de BTW op de commissie.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-734/1 Bert Anciaux (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Noodzaak van een verbod om basiszenders voor mobiele telefonie op gebouwen te plaatsen waar continu mensen wonen en slapen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-735/1 Jacques Devolder (VLD) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Reclame en verkoop van geneesmiddelen op Internet.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-736/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Uitsluiting van de rusthuizen uit de privι-sector uit het sociale en het commerciλle luik van Maribel.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-737/1 Bert Anciaux (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-738/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Verdwijning van door het gerecht in beslag genomen videobanden.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-739/1 Bert Anciaux (VU) minister van Landsverdediging  
  Invloed van de radars in Brakel en Esentho op de gezondheid van ongeveer 20.000 militairen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-740/1 Bert Anciaux (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Onwettigheid KB van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-741/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom Directory Services. - Reclamecampagnes. - Taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-742/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Taalgebruik van Belgacom bij reclame voor een gratis 0800-nummer.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-743/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het (geannuleerde) vervoer van Nederlands kernafval door ons land.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-744/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Doorvoer van nucleaire transporten door West-Vlaanderen.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-745/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Protestacties. - Taalactiekomitι.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-746/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-746/2 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-747/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Terugbetaling van kijkoperaties.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 8/4/1998
  Beslissing niet publicatie 8/4/1998
1-747/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van kijkoperaties.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-748/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Vrijwilligers. - Diensten aan sponsors. - Sociaalrechtelijke controle.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 16/2/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-749/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recht op verhoogde tegemoetkoming (111/111). - Gevolgen van KB van 16 april 1997.(In aanmerking nemen van inkomsten uit vervreemdingen).
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-750/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Militaire luchtverkeersleiders in de burgersector. - Niet erkenning brevet.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Aanvullend antwoord 20/4/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-750/2 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Militaire luchtverkeersleiders in de burgersector. - Niet erkenning brevet.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-751/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden. - Informatie over bezoekers.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-752/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  TV-uitzending "Oproep 2020". - Betekenis van de discretiebelofte.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-753/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Luchtmacht. - Kostprijs van de verplaatsingen. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-754/1 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nederlands project "Allochtoon ondernemerschap". - Toepassing in Belgiλ.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-755/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Sociaal zwakkeren - Invloed van de huurwetgeving.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Beslissing niet publicatie 16/2/1998
1-756/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Bijkomende intrestaftrek (Hypothecaire lening) (Art. 104 WIB).
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-757/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Werving van advertenties.- Het zich uitgeven voor medewerker van een ministerie e.d.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-758/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 52 van de Jeugdbeschermingswet. - Verbod van vrij verkeer met betrekking tot bepaalde personen in geval van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-759/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 60 Jeugdbeschermingswet. - Herziening van maatregelen van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-760/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 37 Jeugdbeschermingswet. - Verlenging van maatregelen van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-761/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) Eerste Minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismesbestrijding. - Burgerlijke partijstelling.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-762/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Conformiteit van bankreglementen met de wetgeving op de handelspraktijken. - Conclusies onderzoek Test-Aankoop.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-763/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Verkoop RMT-schepen.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-764/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  RMT-archieven
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-765/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Vereffening RMT-eigendomrecht.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-766/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Verklaringen van een rijkswachtofficier over de Bende van Nijvel.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-767/1 Bert Anciaux (VU) minister van Justitie  
  Het onderzoek van het Comitι P betreffende de Bende-overval op het bedrijf Wittock-Van Landeghem.
  Verzending vraag naar Minister 9/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-768/1 Door Buelens (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het bezoek van Noordierse politieofficieren aan de rijkswacht.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-769/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verbod foto's van politieagenten te nemen tijdens een openbare manifestatie.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-769/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Verbod foto's van politieagenten te nemen tijdens een openbare manifestatie.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-770/1 Jacques D'Hooghe (CVP) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  De onjuiste berekeningswijze van de bonificatie voor voorafbetalingen in de personenbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-771/1 Ludwig Caluwι (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Vermindering van het pensioenbedrag wegens vervroegde ingangsdatum van het rustpensioen. - Afschaffing.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-772/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Lening van staat tot staat aan China.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 2/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-773/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Slachtingen "op verplaatsing".
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-773/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Slachtingen "op verplaatsing".
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-774/1 Roeland Raes (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Postzendingen naar gedetineerden.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-775/1 Michel Foret (PRL-FDF) minister van Landsverdediging  
  Deelname aan het programma "African Crisis Response Initiative" (Technisch-militaire samenwerking gericht op peace-keeping).
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-776/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid van de administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-777/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-777/2 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-777/3 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Verkoop van misdaadstimulerende videospelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-778/1 Jan Loones (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsleden. - Inzagerecht dossiers in behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-779/1 Philippe Mahoux (PS) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Belasting op de bedrijfsinkomsten van dierenartsen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-780/1 Guy Verhofstadt (VLD) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  BTW-controle. - Voorleggen van een kopie van de jaarrekeningen.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-781/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  De subsidiλringsbeleid van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-782/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  PVC-speelgoed.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-783/1 Jan Loones (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. nieuwe uniformen bij de landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-783/2 Jan Loones (VU) minister van Landsverdediging  
  Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. nieuwe uniformen bij de landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-784/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid Belgische administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-785/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Daling aantal werknemers bij Holyman-Sally (rederij).
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-786/1 Jan Loones (VU) minister van Vervoer  
  Richtlijn 92/14 EEG. - Daling vrachtvervoer Luchthaven Oostende.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-787/1 Fred Erdman (SP) minister van Justitie  
  Voorschriften die betrekking hebben op de opdleiding en de werving van magistraten.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Rappel 12/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-788/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. - Toegang tot het strafrechtelijk dossier.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Rappel 27/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 16/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-789/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Parkeerkaart aan mindervaliden. - Toekenning en beoordelingscriteria.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-790/1 Erika Thijs (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Aannemers. - Procedure bij aanbestedingen.-) Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-791/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schaduwen van kinderen door privι-detectives in opdracht van de ouders.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-791/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Schaduwen van kinderen door privι-detectives in opdracht van de ouders.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-792/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van een hypothecaire volmacht.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-793/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  De recente lening van de Nationale Bank via het IMF aan Zuid-Korea.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-794/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Gezondheidsrisico's van gokken. - Produkten van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-795/1 Bert Anciaux (VU) vice-eerste minister en minister van Financiλn en Buitenlandse Handel  
  Slijterijen van gegiste dranken. - KB 3 april 1953. - Vermindering van de openingsbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-796/1 Jan Loones (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Strandvondsten. - Potvissen en vinvissen. - Interventienetwerk.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-796/2 Jan Loones (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Strandvondsten. - Potvissen en vinvissen. - Interventienetwerk.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
1-797/1 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Seminarie georganiseerd door Free Clinic (Druggebruik).
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord :