Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 1996-1997

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

6 resultaten

1-345 Bert Anciaux (VU) 2/10/1997
  de betrokkenheid van de fiscale administratie, in het bijzonder de BBI, bij het boycotten van fiscale fraudedossiers waaronder de Beaulieu zaak
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-113)
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 22/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 6/11/1997
1-346 Martine Dardenne (Ecolo) 2/10/1997
  het ontwerp van Europese richtlijn met betrekking tot de juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen, en in het bijzonder over het probleem van het octrooi op levende wezens
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 15/10/1997 (commissiehandelingen 1-111)
  Met redenen omklede motie door Martine Dardenne, gestemd op 15/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Guy Moens, gestemd op 15/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-349 Michle Bribosia-Picard (PSC) 6/10/1997
  de vergoeding van werkneemsters tijdens de zwangerschap of tijdens de lactatie bij preventieve overplaatsing
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 12/11/1997 (commissiehandelingen 1-115)
1-354 Anne-Marie Lizin (PS) 8/10/1997
  de voorbereiding van de Europese Werkgelegenheidstop in november 1997
  Eerste Minister
  beantwoord op 19/11/1997 (commissiehandelingen 1-116)
1-356 Anne-Marie Lizin (PS) 9/10/1997
  TELERAD, het systeem voor het meten van de radioactiviteit op het Belgisch grondgebied
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-112)
1-358 Wim Verreycken (VL. BLOK) 9/10/1997
  de Nationale Loterij
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-113)
  Met redenen omklede motie door Wim Verreycken, gestemd op 4/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 6/11/1997