Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - 1998-1999

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

69 resultaten

1-559 Paula Smer (SP) 13/10/1998
  kanker veroorzaakt door Hawk-luchtafweer
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 27/10/1998 (handelingen 1-215)
1-560 Anne-Marie Lizin (PS) 21/10/1998
  het overleg tussen de federale Staat en de gewesten over de manipulatie bij het toewijzen van de personen- en vennootschapsbelasting ten nadele van de gemeenten
  minister van Financin
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-561 Paul Hatry (PRL-FDF) 15/10/1998
  het niet-naleven van de internationale verplichtingen die Belgi ten aanzien van de Europese Unie is aangegaan in het kader van de Europese richtsnoeren voor de werkgelegenheid
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 18/11/1998 (handelingen 1-220)
1-562 Bert Anciaux (VU) 15/10/1998
  de gespannen relatie met de staf van de Rijkswacht en de verhoudingen binnen de Rijkswacht zelf
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/10/1998 (handelingen 1-215)
1-563 Bert Anciaux (VU) 15/10/1998
  de veiligheid op en rond de luchthaven van Zaventem
  minister van Vervoer
  beantwoord op 27/10/1998 (handelingen 1-215)
1-564 Erika Thijs (CVP) 22/10/1998
  de vergoeding van de reiskosten bij de revalidatie van gehandicapten
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-565 Philippe Mahoux (PS) 22/10/1998
  de bilaterale overeenkomsten ter bevordering en bescherming van de investeringen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-566 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 22/10/1998
  de Europese richtlijnen die Belgi verplichten de niet-Belgische burgers van de Europese Unie in kennis te stellen van hun rechten met betrekking tot de Europese en de gemeenteraadsverkiezingen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/10/1998 (handelingen 1-215)
1-567 Wim Verreycken (VL. BLOK) 27/10/1998
  de ontduiking van het spreidingsplan voor kandidaat-vluchtelingen door meerdere OCMW's
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-568 Patrick Hostekint (SP) 27/10/1998
  de particuliere slachtingen en de illegale vleeshandel in ons land
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-569 Anne-Marie Lizin (PS) 29/10/1998
  het rapport van de Europese Rekenkamer over budgetten bestemd voor de nucleaire veiligheid in de Oost-Europese landen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-570 Francis Poty (PS) 28/10/1998
  de Belgische automobilisten die met een Luxemburgse kentekenplaat rijden
  minister van Financin
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-571 Philippe Charlier (PSC) 30/10/1998
  de Belgische automobilisten die met een Luxemburgse kentekenplaat rijden
  minister van Financin
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-572 Jacques Santkin (PS) 9/11/1998
  de toepassing van de maatregelen die in Belgi zijn genomen ter bestrijding van klimaatveranderingen
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-573 Anne-Marie Lizin (PS) 10/11/1998
  het congres van het Vlaams Blok van 7 november 1998 te Brussel
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-574 Anne-Marie Lizin (PS) 10/11/1998
  Kosovo - was de ADIV op de hoogte ?
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-575 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/11/1998
  niet-therapeutische experimenten op wilsonbekwame patinten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-576 Philippe Charlier (PSC) 16/11/1998
  het bepalen van objectieve criteria voor de erkenning van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad en het geval van de Nationale Confederatie van het kaderpersoneel
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-577 Jacques Devolder (VLD) 16/11/1998
  de gevaren van de millenniumbug voor buitenlandse nucleaire defensiesystemen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-578 Patrick Hostekint (SP) 17/11/1998
  de recente verklaringen van de staatssecretaris met betrekking tot de relaties tussen Belgi en de regio van de Grote Meren
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-226)
1-579 Martine Dardenne (Ecolo) 24/11/1998
  de opvolging van de conferentie van Rio
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-580 Jeannine Leduc (VLD) 25/11/1998
  het verslag van de amerikaanse kamer van koophandel
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-581 Hugo Coveliers (VLD) 25/11/1998
  het uitblijven van dringende hervormingen in de adoptiewetgeving
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-582 Jan Loones (VU) 25/11/1998
  de doorstorting aan de gemeenten van de gemeentelijke aanvullende personenbelasting
  minister van Financin
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-583 Pierre Jonckheer (Ecolo) 30/11/1998
  het standpunt van de regering over de verplichting voor de landen van het Andespact om de sociale en milieunormen van de Europese Unie betreffende het Algemeen Preferentiestelsel (APS) na te leven
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-584 Jacques Devolder (VLD) 1/12/1998
  de patinten die getroffen zijn door Epidermolysis Bullosa Dystrophica inversa
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-234)
1-586 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 3/12/1998
  de vacante betrekkingen waarvoor er geen kandidaten zijn
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-587 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 4/12/1998
  De Post en het Vlaams Blok
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-588 Paul Hatry (PRL-FDF) 8/12/1998
  het uitblijven van deontologische regels in de richtlijnen die de minister overweegt voor het Instituut van vastgoedmakelaars
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-589 Armand De Decker (PRL-FDF) 10/12/1998
  de gevolgen van de Frans-Britse top in Saint-Malo over het buitenlands- en veiligheidsbeleid in de Europese Unie en over de rol van de West-Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-590 Anne-Marie Lizin (PS) 14/12/1998
  de elektriciteiteitssector en de toekomstperspectieven
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-591 Anne-Marie Lizin (PS) 15/12/1998
  de beslissing om 18 onbemande "Hunter"-vliegtuigen van Isralisch-Amerikaanse makelij te kopen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-592 Anne-Marie Lizin (PS) 15/12/1998
  het inschakelen van gehandicapten in het normale arbeidsproces
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-593 Vera Dua (Agalev) 7/1/1999
  het invoeren van een sociaal statuut voor prostituees
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 13/1/1999 (handelingen 1-236)
1-594 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/12/1998
  de toestand van de weeskinderen in de voormalige Oostbloklanden en in het bijzonder in Rusland
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-595 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/12/1998
  de toestand van de kinderen in de wereld in 1999
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-596 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 14/1/1999
  de huidige toestand in Zuid-Soedan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-597 Pierre Hazette (PRL-FDF) 14/1/1999
  de maatregelen om de geluidshinder en de luchtvervuiling in de nabijheid van de luchthavens terug te dringen en over de druk uitgeoefend door Belgocontrole om de oefenvluchten op sommige regionale luchthavens te hervatten
  minister van Vervoer
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-598 Patrick Hostekint (SP) 14/1/1999
  de resultaten van zijn recent bezoek aan Cuba
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-599 Ludwig Caluw (CVP) 14/1/1999
  de gemeentebelastingen en de burgers van de Europese Unie
  minister van Financin
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-600 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/1999
  de toestand in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-601 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/1999
  de toestand in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-602 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/1999
  de toestand in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-603 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 20/1/1999
  zijn bezoek aan Cuba
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-605 Erika Thijs (CVP) 21/1/1999
  presentiegelden bij verkiezingen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-606 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) 25/1/1999
  de problematiek van de niet-inning van de vennootschapsbijdrage
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-607 Philippe Charlier (PSC) 26/1/1999
  de Belgische ingezetenen die met een Luxemburgse kentekenplaat rijden
  minister van Vervoer
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-608 Patrick Hostekint (SP) 28/1/1999
  het gewaarborgd minimummaandinkomen in de beschutte werkplaatsen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-609 Jacques Devolder (VLD) 2/2/1999
  de nieuwe interconnectietarieven en de hoge uurprijs voor Internet
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-610 Martine Dardenne (Ecolo) 2/2/1999
  het open vluchtelingencentrum van Florennes
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-244)
1-611 Hugo Coveliers (VLD) 2/2/1999
  de malaise bij het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-612 Jean-Franois Istasse (PS) 3/2/1999
  de aanhouding te Verviers van twee buitenlanders zonder papieren
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-613 Anne-Marie Lizin (PS) 3/2/1999
  zijn ontmoeting met de Franse Minister van Landsverdediging op 15 januari 1999
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-614 Francis Poty (PS) 3/2/1999
  de valutering op spaarrekeningen en spaarboekjes waarvan de rente onder bepaalde voorwaarden van belasting is vrijgesteld
  minister van Financin
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-615 Philippe Charlier (PSC) 4/2/1999
  de verschillende bewijzen inzake de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-616 Leo Goovaerts (VLD) 12/2/1999
  de situatie binnen de horeca-sector
  minister van Financin
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-617 Jeannine Leduc (VLD) 18/2/1999
  het instellen van het verbod op de handel in peren
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-618 Jan Loones (VU) 24/2/1999
  de uitlevering van PKK-leider calan en de internationale monitoring bij verkiezingen in Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-249)
  Gewone motie door Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 4/3/1999 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, gestemd op 4/3/1999 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 11/3/1999
1-619 Jacques Santkin (PS) 25/2/1999
  de toepassing van het princiep van verhoudingsgewijze vermindering van de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten zijn vrijgesteld
  minister van Financin
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-249)
1-620 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/3/1999
  de gevolgen van de gewijzigde houding van de regering ten aanzien van de Europese verordening betreffende de invoer van bananen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 28/4/1999 (handelingen 1-267)
1-621 Eddy Boutmans (Agalev) 16/3/1999
  de eenheidsrechtbank of eenheidsloket
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-257)
1-622 Chris Vandenbroeke (VU) 16/3/1999
  de benedenmaatse financiering van het Algemeen Rijksarchief en de eventuele toewijzing van het archiefbeheer aan de gemeenschappen
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-623 Sabine de Bethune (CVP) 18/3/1999
  de mogelijke betrokkenheid van een Belgische firma bij de voorbereiding van een coup in Congo-Brazzaville
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-257)
1-624 Martine Dardenne (Ecolo) 18/3/1999
  Agenda 2000 en duurzame landbouw
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-626 Patrick Hostekint (SP) 25/3/1999
  de universitaire samenwerking met ontwikkelingslanden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)
1-627 Jan Loones (VU) 30/3/1999
  de zeereservaten en de pleziervaart
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-630 Jean-Franois Istasse (PS) 20/4/1999
  de keuringsrechten en de controlerechten die door het Instituut voor veterinaire keuring worden geheven
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)
1-631 Claude Desmedt (PRL-FDF) 21/4/1999
  de houding van de regering in verband met haar wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/1999 (handelingen 1-265)
1-632 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  het opheffen van het embargo tegen Burundi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-268)