Auteurs- en sprekersregister betreffende "Kaçar Meryem" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001 (Gelijke kansen in de politiehervorming - Gelijke kansenbeleid binnen de zogenaamde "Copernicusplan", moderniseringsplan voor de openbare besturen - Werken in het vrouwenhuis "Amazone" - Herintreedsters en herintreders) (2-268)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Kestelijn-Sierens, Willame-Boonen en Kaçar
2-268/1
p. 1-48 2-268/1 p. 1-48 (PDF)
De Belgische bijdrage aan het Internationaal Strafgerechtshof (Ter beschikking stellen van financiële middelen en magistraten - Goedkeuring en toepassing van het Statuut van het Hof - Actieplan van de UE) (2-812)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 50-51 2-210 p. 50-51 (PDF)
De aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid (Afrika) (2-272)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-81
p. 65-71 2-81 p. 65-71 (PDF)
De aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid (Afrika) (2-273)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-81
p. 65-71 2-81 p. 65-71 (PDF)
De aanvraag tot vestiging van gezinsleden van een onderdaan van de Europese Unie of van een Belg met een onwettige binnenkomst en verblijf (Nieuwe interpretatie van het gemeenschapsrecht door het Europees Hof van Justitie - Voorafgaande uitspraken van de Raad van State waarbij de vestiging geweigerd werd - Schadevergoeding) (2-892)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 30-33 2-241 p. 30-33 (PDF)
De akties van UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) - Stand van zaken (2-1487)      
  Verslag van de dames de Bethune en Kaçar
2-1487/1
p. 1-13 2-1487/1 p. 1-13 (PDF)
De arbeidsvergunning van buitenlandse onderdanen die gemachtigd zijn tot een verblijf voor onbeperkte tijd (Illegalen die een regularisatieaanvraag indienden) (2-129)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-27
p. 10-11 2-27 p. 10-11 (PDF)
De behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-578)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De bestraffing van herhaalde zware verkeersovertredingen (2-741)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-157
p. 8-11 2-157 p. 8-11 (PDF)
De complementaire werking van de rijkswacht en de immigratieambtenaren (in de risicoluchthavens) (2-273)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-49
p. 8-10 2-49 p. 8-10 (PDF)
De controle van de vzw's (Vzw's als gevaarlijk of verdacht gecatalogeerd - Migrantenverenigingen) (2-409)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 19-20 2-83 p. 19-20 (PDF)
De dodelijke vlucht van een Albanese vluchteling in het centrum 127bis (2-353)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
De evaluatie van de migratieambtenaren (Effect op de migratiestromen naar België) (2-778)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 43-45 2-204 p. 43-45 (PDF)
De gezondheidszorg voor illegalen (Toestand in de gesloten centra - Opname in ziekenhuizen - Wenselijkheid een ziekenafdeling uit te bouwen in één van deze centra - Verwijdering zieke illegalen) (2-794)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 30-32 2-209 p. 30-32 (PDF)
De hoge werkloosheid bij allochtone jongeren (2-672)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-132
p. 5-7 2-132 p. 5-7 (PDF)
De impact van AIDS op de vrouw (2-1202)      
  Verslag van de dames de Bethune en Kaçar
2-1202/1
p. 1-46 2-1202/1 p. 1-46 (PDF)
De invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De kandidatuur van Turkije voor het lidmaatschap van de Europese Unie (Eerbiediging van de mensenrechten en van de rechten van de minderheden, vooral van het Koerdische volk - Bezetting van Cyprus) (2-83)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 42-46 2-29 p. 42-46 (PDF)
De kandidatuur van Turkije voor het lidmaatschap van de Europese Unie (Eerbiediging van de mensenrechten en van de rechten van de minderheden, vooral van het Koerdische volk - Bezetting van Cyprus)(2-42)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 42-46 2-29 p. 42-46 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in België (2-152)      
  Amendement nr 1 van mevr. Kaçar
2-152/3
p. 1-2 2-152/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De mensenrechten en de vrouwenrechten in Irak en Afghanistan en de strijd tegen de doodstraf (Strijd tegen de doodstraf in de Verenigde Staten - Embargopolitiek t.o.v. Irak) (2-257)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 52-57 2-94 p. 52-57 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied (Repatriëring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (Repatriëring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (Repatriëring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De onmenselijke uitwijzingsoperaties van asielzoekers (Reactie op de uitwijzing van 21 asielzoekers - Gevolgen van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 5 februari 2002 inzake Conka versus Koninkrijk België) (2-1044)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-216
p. 14-17 2-216 p. 14-17 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Armoedeproblematiek bij vrouwen, fonds voor het alimentatiekrediet, toegankelijkheid van de gezondheidssector, werkloosheid bij de vrouwen) (2-252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De opvang en de uitwijzing van de niet-begeleide minderjarigen (Repatriëring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1098)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De opvang van de slachtoffers van geweld binnen het gezin door de politiediensten (2-669)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 23-27 2-179 p. 23-27 (PDF)
De ordehandhaving tijdens de Top van Laken (Top die het Belgisch Voorzitterschap van de EU zal afsluiten) (2-634)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 86-88 2-164 p. 86-88 (PDF)
De paspoorten- en visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De racistische misdaden die in Schaarbeek zijn gepleegd (Schietpartij op 8 mei 2002 - Gerechtelijke achtergrond - Onderzoek naar het optreden van de politie) (2-974)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 9-16 2-204 p. 9-16 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en Sürya) (2-365)      
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De regularisatieoperatie van de mensen zonder papieren (Achterstand in de afhandeling van de dossiers - Ontbreken van een beleidsplan) (2-220)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-70
p. 21-28 2-70 p. 21-28 (PDF)
De repatriëring van asielzoekers, en meer bepaald de gevallen waarbij enkel het gezinshoofd wordt gerepatrieerd (2-578)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
2-108
p. 15-17 2-108 p. 15-17 (PDF)
De schietpartij in Schaarbeek op 8 mei 2002 waarbij een Marokkaans koppel werd vermoord (Gerechtelijke achtergrond - Onderzoek naar het optreden van de politie) (2-981)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 9-16 2-204 p. 9-16 (PDF)
De situatie van de vrouw in Saoedi-Arabië (2-1142)      
  Verslag van de dames Lizin en Kaçar
2-1142/1
p. 1-21 2-1142/1 p. 1-21 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De vermelding van België met betrekking tot "deportaties" en "gedwongen repatriëringen" in het jaarrapport van Amnesty International (2-628)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 20-21 2-119 p. 20-21 (PDF)
De verwijderingen van de Roma-zigeuners (2-168)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 61-65 2-59 p. 61-65 (PDF)
De visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieën van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit voor de wet van 2 februari 2001) (2-755)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-194
p. 72-73 2-194 p. 72-73 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieën van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit) (2-766)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-201
p. 54-55 2-201 p. 54-55 (PDF)
De weekendongevallen (2-135)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-47
p. 60-63 2-47 p. 60-63 (PDF)
De wijze waarop de zaken van asielzoekers worden behandeld voor de raadkamer (Uitzetting tijdens de behandeling van de zaak voor de raadkamer) (2-635)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 88-90 2-164 p. 88-90 (PDF)
Derde Conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (IIIe CCEC), Madrid, 26-27 november 1999 (2-155)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-155/1
p. 1-12 2-155/1 p. 1-12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Kaçar, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Een versoepeling van de visaverplichtingen voor familieleden van in België verblijvende burgers van Turkse origine die de aardbeving overleefd hebben (2-5)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 41-42 2-6 p. 41-42 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (2-412)      
  Bespreking
2-99
p. 13-21 2-99 p. 13-21 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   "Gender mainstreaming"
2-43
p. 32-33 2-43 p. 32-33 (PDF)
   Combinatie gezinsleven-arbeid
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
   Gelijkheid man-vrouw : rol van de Staat
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
   Individualisering van de rechten op sociale zekerheid
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
   Invoering in de Grondwet van het waarborgen van het recht op gelijkheid tussen vrouwen en mannen
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
   Kinderopvang
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in België
2-43
p. 32-33 2-43 p. 32-33 (PDF)
  2-43
p. 34 2-43 p. 34 (PDF)
   Paritaire democratie
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
   Positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
2-43
p. 32-33 2-43 p. 32-33 (PDF)
   Vaderschapsverlof
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
   Vrouwelijke asielzoekers
2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen" op te heffen (2-318)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-318/2
p. 1-3 2-318/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-38
p. 18-19 2-38 p. 18-19 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 18 van de heer Lozie en mevrouw Kaçar
2-465/3
p. 5 2-465/3 p. 5 (PDF)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Bevoegdheid van de eerste minister - Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de openstaande functie van adjunct-directeur onder de hoofding van het ministerie van Tewerkstelling - Vereisten waaraan de kandidaten dienen te voldoen - Tweetaligheid) (2-679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-180
p. 28-33 2-180 p. 28-33 (PDF)
Het beleid inzake de armoede bij vrouwen (2-253)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kaçar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
Het geweld binnen het gezin (Preventie van het geweld in de gezinnen - Opvang van en hulp aan slachtoffers - Financiële hulp - Coordinatie op het terrein - Richtlijn aan parketten - Politieoptreden) (2-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het geweld tussen partners (Gezinnen samengesteld door mensen van hetzelfde geslacht - Uitvoering wet van 24 november 1997 - Aantal klachten en veroordelingen - Geweld door de besnijdenis gepleegd op vrouwen van islamitische cultuur) (2-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het overlijden van een Albanese vluchteling in het gesloten asielcentrum te Steenokkerzeel op donderdag 12 oktober 2000 na een ontsnappingspoging (2-352)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
Het overlijden van een persoon die was opgesloten in het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel na een ontsnappingspoging (2-351)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubié aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
Over de repatriëring van asielzoekers, en meer bepaald die van Albanezen (Repatriëring van het volledige gezin - Vrijwillige terugkeer) (2-612)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kaçar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 14-16 2-114 p. 14-16 (PDF)
Pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten      
  2-75
p. 27 2-75 p. 27 (PDF)
  2-75
p. 29-30 2-75 p. 29-30 (PDF)
Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen (2-1199)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van het Kind" uitgebracht door de dames Kaçar en Laloy
2-1199/1
p. 1-142 2-1199/1 p. 1-142 (PDF)
  Verslag van de dames Kaçar en Laloy
2-1199/2
p. 1-2 2-1199/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-272
p. 35-47 2-272 p. 35-47 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Rechten van slachtoffers (2-1275)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van slachtoffers" uitgebracht door de dames Kaçar en Vanlerberghe
2-1275/1
p. 1-129 2-1275/1 p. 1-129 (PDF)
Verkiezingscampagne voor de vrouwen      
  2-75
p. 19-20 2-75 p. 19-20 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
2-229
p. 24 2-229 p. 24 (PDF)
Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Debat
2-126
p. 4-38 2-126 p. 4-38 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (2-1189)      
  Voorstel van de dames Kaçar en Nagy
2-1189/1
p. 1-3 2-1189/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld (2-1420)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar c.s.
2-1420/1
p. 1-4 2-1420/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nood aan verbetering van het verblijfsstatuut van allochtone partners die in het kader van gezinshereniging naar België zijn gekomen en hier nog geen jaar verblijven (2-1624)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar
2-1624/1
p. 1-12 2-1624/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de lidstaten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie (2-901)      
  Bespreking
2-164
p. 34-40 2-164 p. 34-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Internationale Conventie inzake bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden en de uitroeping van 18 december tot dag van de migrant (2-1309)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar
2-1309/1
p. 1-3 2-1309/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria (2-1335)      
  Voorstel van de heer Galand en de dames Pehlivan, Laloy, Nagy, Kaçar, de T'Serclaes en Nyssens
2-1335/1
p. 1-5 2-1335/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de politieke rechten van vrouwen en de invoering van het wereldwijd vrouwenstemrecht (2-1310)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar
2-1310/1
p. 1-3 2-1310/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het opheffen van de opschorting van de reïntegratiepremie voor Slovaken (2-1265)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar en de heer Dubié
2-1265/1
p. 1-3 2-1265/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over Azerbeidjan (Schikking van het conflict tussen Azerbeidjan en Armenië) (2-1217)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar c.s.
2-1217/1
p. 1-3 2-1217/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over verkeersveiligheid op de weg van en naar de school (o.a. schoolvervoerplannen) (2-450)      
  Voorstel van de heer Malcorps en mevrouw Kaçar
2-450/1
p. 1-6 2-450/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit - Bescherming van de personen die optreden als getuigen - Gedeeltelijke anonimiteit en volledige anonimiteit) (2-876)      
  Algemene bespreking
2-177
p. 4-19 2-177 p. 4-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Andere onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst en inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties) (2-1260)      
  Algemene bespreking
2-250
p. 4-27 2-250 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Amendement nr 16 van de heer Hordies en mevrouw Kaçar
2-422/2
p. 9-10 2-422/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 14 van mevrouw Kaçar
2-422/2
p. 7-8 2-422/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 42 tot 47 van mevrouw Kaçar
2-422/6
p. 1-3 2-422/6 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-422/7
p. 1-95 2-422/7 p. 1-95 (PDF)
  2-422/12
p. 1-3 2-422/12 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-80
p. 4-16 2-80 p. 4-16 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-94
p. 30-32 2-94 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Voorwaarden en maatregelen van gewone en bijzondere bescherming voor personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen - Procedure - Getuigenbeschermingscommissie) (2-1135)      
  Amendementen nrs 1 tot 15 van mevrouw Kaçar
2-1135/2
p. 1-6 2-1135/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Wettelijke basis voor bepaalde statutaire aspecten : syndicaal statuut, statuut i.g.v. optie voor het behoud van het oorspronkelijk statuut, rechtspositie van het vroegere personeel van de gemeentelijke politiekorpsen, statuut van de personeelsleden van de gemeentelijke politiekorpsen, rechtspositie van de vroegere gerechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke politie, van het vroegere personeel van de rijkswacht, administratieve loopbaan en gezags- en taakuitoefening, verlofregeling [ziekteverlof, loopbaanonderbreking, politiek verlof], rechtsbescherming, arbeidsongevallenregeling, vrijwaringen inzake de administratieve en geldelijke rechtspositie, afvloeiingsmaatregelen, beziging van militairen buiten de krijgsmacht) (2-597)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Kaçar
2-597/2
p. 3 2-597/2 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Koffieovereenkomst van 1994, opgemaakt te Londen op 30 maart 1994 (2-382)      
  Algemene bespreking
2-40
p. 28 2-40 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie (Strijd tegen de fiscale fraude) (2-1410)      
  Verslag van mevrouw Kaçar en de heer Istasse
2-1410/3
p. 1-6 2-1410/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 10-11 2-272 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Omzetting van het artikel in een bepaling van algemene toepassing teneinde te voorkomen dat de inhoud ervan moet worden aangepast wanneer België toetreedt tot een verdrag inzake internationaal strafrecht waarin verplichtingen betreffende de rechtsmacht zijn opgenomen) (2-765)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-765/2
p. 1-4 2-765/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-137
p. 37 2-137 p. 37 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Amendement nr 14 van mevrouw Kaçar
2-392/2
p. 9 2-392/2 p. 9 (PDF)
  Verslag van de heer Istasse en mevrouw Kaçar
2-392/3
p. 1-82 2-392/3 p. 1-82 (PDF)
  2-392/9
p. 1-4 2-392/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-62
p. 4-17 2-62 p. 4-17 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Van Quickenborne, mevrouw Kaçar, mevrouw Nyssens, de heer Istasse en de heer Van den Brande
2-63
p. 42-44 2-63 p. 42-44 (PDF)
  2-63
p. 68 2-63 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken (2-778)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-778/7
p. 1-40 2-778/7 p. 1-40 (PDF)
  Algemene bespreking
2-167
p. 7-13 2-167 p. 7-13 (PDF)
Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek (2-1326)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-1326/3
p. 1-16 2-1326/3 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Verslag van de heer Istasse en mevrouw Kaçar
2-1258/3
p. 1-23 2-1258/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Opheffing van de wet van 7 mei 1999) (2-1019)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-1019/2
p. 1-3 2-1019/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-179
p. 8 2-179 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhoging weddesupplement voor de substituut-procureurs des Koings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden) (2-702)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-702/3
p. 1-5 2-702/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-121
p. 8-9 2-121 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Verslag van mevrouw Kaçar en de heer Istasse
2-309/2
p. 1-2 2-309/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendement nr 172 van mevrouw Kaçar
2-283/9
p. 7 2-283/9 p. 7 (PDF)
  Subamendementen nrs 247 tot 279 van de heer Hordies en mevrouw Kaçar
2-283/13
p. 63-75 2-283/13 p. 63-75 (PDF)
  Amendement nr 308 van de heer Hordies en mevrouw Kaçar
2-283/14
p. 4 2-283/14 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 323 van mevrouw Kaçar
2-283/15
p. 5 2-283/15 p. 5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-283/22
p. 1-12 2-283/22 p. 1-12 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren D'Hooghe, Hordies en Van Quickenborne en van de dames Kaçar, Taelman en Nyssens
2-125
p. 45-49 2-125 p. 45-49 (PDF)
  2-125
p. 91-92 2-125 p. 91-92 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-187
p. 5-13 2-187 p. 5-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (2-1087)      
  Amendementen nrs 43 tot 49 van de dames Kaçar en Taelman
2-1087/4
p. 10-12 2-1087/4 p. 10-12 (PDF)
  Amendementen nrs 57 tot 60 van de dames Kaçar en Taelman
2-1087/5
p. 3-4 2-1087/5 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 64 tot 77 van mevrouw Kaçar
2-1087/5
p. 6-10 2-1087/5 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Verslag van mevrouw Kaçar en de heer Istasse
2-308/3
p. 1-48 2-308/3 p. 1-48 (PDF)
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen (2-733)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-733/2
p. 1-3 2-733/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-121
p. 10-11 2-121 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis ten gevolge van de nieuwe structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen) (Wijzigingen tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Conférence des barreaux francophones et germanophones" en de Vereniging van Vlaamse balies) (2-620)      
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (2-970)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 33-36 2-182 p. 33-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van titel III van het tweede deel van boek III van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis) (Herstructurering tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Conférence des barreaux francophones et germanophone" en de Vereniging van Vlaamse balies - Bijzondere regeling betreffende de advocaten bij het Hof van Cassatie - Oprichting van een overlegorgaan : de Federale Raad van de Balies) (2-619)      
  Amendement nr 74 van mevrouw Kaçar
2-619/3
p. 13-14 2-619/3 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 58 en 59, 65, 71, 73, 91 en 93 van de heer Van Quickenborne en mevrouw Kaçar
2-619/3
p. 6-7 2-619/3 p. 6-7 (PDF)
  2-619/3
p. 9 2-619/3 p. 9 (PDF)
  2-619/3
p. 11-12 2-619/3 p. 11-12 (PDF)
  2-619/3
p. 13 2-619/3 p. 13 (PDF)
  2-619/3
p. 18-19 2-619/3 p. 18-19 (PDF)
  2-619/3
p. 19 2-619/3 p. 19 (PDF)
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen (Hervorming van de voogdij [artt. 389 tot 475 Burgerlijk Wetboek en artt. 1232 tot 1237 Gerechtelijk Wetboek] : Behoud ouderlijk gezag bij overlijden van één ouder - Afschaffing familieraad - Uitbreiding taak vrederechter - Benoeming van de voogd - Recht de voogdij te weigeren - Modernisering van het bestuur - Toeziende voogd - Aandacht voor persoon van de minderjarige) (Zie ook doc. Senaat 2-510) (2-509)      
  Amendementen nrs 89 en 90 van mevrouw Kaçar
2-509/5
p. 4-5 2-509/5 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-89
p. 29-35 2-89 p. 29-35 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiënt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (2-385)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-385/3
p. 1-19 2-385/3 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiënten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (2-548)      
  Verslag van de dames De Schamphelaere en Kaçar en van de heer Moureaux
2-548/6
p. 1-84 2-548/6 p. 1-84 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (Vorderingsrecht) (2-626)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeëindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendement nr 201 van mevrouw Kaçar c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/18
p. 2-3 2-1158/18 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 27-35 2-288 p. 27-35 (PDF)
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiënt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendementen nrs 18 tot 29 van mevrouw Kaçar
2-12/7
p. 1-7 2-12/7 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 117 en 138 van mevrouw Kaçar c.s.
2-12/11
p. 3 2-12/11 p. 3 (PDF)
  2-12/11
p. 13 2-12/11 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 119 en 120 van de heer Galand en mevrouw Kaçar
2-12/11
p. 4 2-12/11 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 168 van mevrouw Kaçar
2-12/14
p. 1 2-12/14 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-12/15
p. 1-223 2-12/15 p. 1-223 (PDF)
  2-12/15
p. 225-252 2-12/15 p. 225-252 (PDF)
  Verslag van de heer Istasse en mevrouw Kaçar
2-12/22
p. 1-20 2-12/22 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
2-167
p. 18-37 2-167 p. 18-37 (PDF)
  2-168
p. 40-67 2-168 p. 40-67 (PDF)
  2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (2-256)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Lindekens en Kaçar
2-256/2
p. 1-4 2-256/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 22 van de dames de Bethune en Kaçar
2-256/3
p. 6 2-256/3 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 114 en 124 van mevrouw Kaçar
2-256/9
p. 7-8 2-256/9 p. 7-8 (PDF)
  2-256/9
p. 14 2-256/9 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 127 van mevrouw Kaçar
2-256/10
p. 1 2-256/10 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van advocaten voor minderjarigen) (2-256)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1237)      
  Voorstel van de heren Cornil, Dallemagne, Destexhe, Dubié en Maertens en van mevrouw Kaçar
2-1237/1
p. 1-5 2-1237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 242bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje (waarin weergave van de plichten die voortvloeien uit de afstamming en de bepalingen m.b.t. het ouderlijk gezag) (2-1042)      
  Voorstel van de heer Galand en mevrouw Kaçar
2-1042/1
p. 1-3 2-1042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-1173/3
p. 1-82 2-1173/3 p. 1-82 (PDF)
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 335, § 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (Opheffing van de bepaling dat de echtgenote van de biologische vader van een kind dient in te stemmen met de toekenning van de naam van de vader aan het overspelig kind a patre) (2-1303)      
  Voorstel van de dames Kaçar en Nagy
2-1303/1
p. 1-3 2-1303/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van kinderrechtencommissaris (Toezicht op de naleving van de kinderrechten - Instelling van een federale kinderrechtencommissaris : taak; benoeming door de Senaat; jaarlijks verslag) (2-567)      
  Voorstel van de dames Kaçar en Lindekens
2-567/1
p. 1-12 2-567/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie (2-541)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar en de heer Lozie
2-541/1
p. 1-8 2-541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (Verlenging van de termijn om beroep in te stellen tegen een beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij) (2-693)      
  Voorstel van mevrouw Kaçar c.s.
2-693/1
p. 1-2 2-693/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-203
p. 28-29 2-203 p. 28-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Recht van elke partij bij de strafprocedure om haar verklaringen af te leggen in de taal van haar keuze mits een beroep op de medewerking van een beëdigd vertaler) (2-1529)      
  Voorstel van de heer Galand en mevrouw Kaçar
2-1529/1
p. 1-2 2-1529/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (2-621)      
  Verslag van mevrouw Kaçar
2-621/5
p. 1-13 2-621/5 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding (Echtscheiding gegrond op het begrip duurzame ontwrichting - Gevolgen voor de kinderen - Procedure - Levensonderhoud) (2-1076)      
  Voorstel van de dames Kaçar en Nagy
2-1076/1
p. 1-33 2-1076/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (2-1253)      
  Voorstel van de dames Kaçar en Nagy
2-1253/1
p. 1-3 2-1253/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (2-554)      
  Amendement nr 43 van de dames de Bethune en Kaçar
2-554/4
p. 10 2-554/4 p. 10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999