S. 2-155 Dossierfiche                  

Derde Conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (IIIe CCEC), Madrid, 26-27 november 1999
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Europese Unie
Europees Parlement
positie van de vrouw
politieke participatie
Europese verdragen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-155/1 2-155/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 13/7/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/1999   Indiening Doc. 2-155/1 2-155/1 (PDF)
10/11/1999   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
10/11/1999   Verzending naar commissie
10/11/1999   Inschrijving op agenda
10/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar
10/11/1999   Voorbereiding van de conferentie
10/11/1999   Bespreking
Bespreking van een ontwerp van verklaring
5/4/2000   Inschrijving op agenda
5/4/2000   Uitgesteld
5/7/2000   Inschrijving op agenda
5/7/2000   Lezing van het verslag
13/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
13/7/2000   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 10/11/1999, 13/7/2000