S. 2-268 Dossierfiche                  

Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001
AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
regeringsbeleid
AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
gelijke behandeling
administratieve hervorming
slachtoffer
geweld
belastingbeleid
positie van de vrouw
politieke participatie
kinderoppas
bewustmaking van de burgers
wetenschappelijk onderzoek
vrouwenbeweging
werkgelegenheidsbeleid
arbeidstijdverkorting
herintreding
politiek asiel
politie
militair personeel
ongewenste intimiteiten
aanstellingsexamen
aanwerving
gezinsbeleid
impactonderzoek
asielzoeker
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-268/1 2-268/1 (PDF) Verslag namens het AdviescomitÚ 26/4/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2000   Indiening Doc. 2-268/1 2-268/1 (PDF)
12/12/2000   Verzending naar commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
  Commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
12/12/2000   Verzending naar commissie
12/12/2000   Inschrijving op agenda
12/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar, Mimi Kestelijn-Sierens, Magdeleine Willame-Boonen
12/12/2000   Hoorzitting met de heer Fernand Koekelberg, vertegenwoordiger van de heer A. Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
9/1/2001   Inschrijving op agenda
9/1/2001   Gedachtewisseling
met mevrouw Baudine, vertegenwoordiger van de heer L. Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
9/1/2001   Gedachtewisseling
met de heer Eeman, vertegenwoordiger van de heer R. Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
9/1/2001   Gedachtewisseling
met mevrouw Riss, vertegenwoordiger van mevrouw L. Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Uitgesteld
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Bespreking
bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
13/3/2001   Inschrijving op agenda
13/3/2001   Bespreking
bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
20/3/2001   Inschrijving op agenda
20/3/2001   Einde van de bespreking
24/4/2001   Inschrijving op agenda
24/4/2001   Lezing van het verslag
26/4/2001   Inschrijving op agenda
26/4/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
26/4/2001   Einde van de behandeling
26/4/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŰindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
Behandeling beŰindigd 12/12/2000, 9/1/2001, 13/2/2001, 20/2/2001, 13/3/2001, 26/4/2001