Auteurs- en sprekersregister betreffende "de T' Serclaes Nathalie" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Slapende wachtdienst" - Wachtdienst die valt onder het paritair comitť voor de gezondheidsdiensten - Nachtwerk - Rechtsonzekerheid (PC 305; o.a. rusthuizen) (2-852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1217 2-26 p. 1217 (PDF)
De achterstand bij het Hof van beroep van Brussel (Toestand bij de hoven en rechtbanken te Brussel - Oprichting van een commissie - Plaatsvervangende raadsheren) (2-4)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 45-47 2-6 p. 45-47 (PDF)
De afschaffing van de mogelijkheid om minderjarigen tijdelijk op te sluiten in een gevangenis (Opheffing artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming - Voorontwerp) (2-656)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 16-18 2-128 p. 16-18 (PDF)
De beleidsmaatregelen die ervoor kunnen zorgen dat meer vrouwen zich aanmelden voor de toekomstige geÔntegreerde politie (2-116)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 56-60 2-39 p. 56-60 (PDF)
De bijstand van overheidswege aan slachtoffers van geweld (2-255)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-83
p. 44-47 2-83 p. 44-47 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De genderdimensie bij de asielprocedure (2-765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-198
p. 10-13 2-198 p. 10-13 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De gevolgen van de maatregelen in de kinesitherapie voor de begeleiding van zwangere vrouwen (Terugbetaling van perinatale kinesitherapie) (2-899)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-188
p. 8-9 2-188 p. 8-9 (PDF)
De gevolgen van het plan ter bestrijding van racisme en andere vormen van discriminatie voor de bevoegdheden van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen (Discriminatie van vrouwen - Overheveling van de armoedecel naar de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie) (2-189)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 6-9 2-37 p. 6-9 (PDF)
De hervorming van de wet van 1965 op de jeugdbescherming (Wet van 8 april 1965 - Ontwerpen van de regering - Samenwerking met de gemeenschappen) (2-798)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 58-62 2-208 p. 58-62 (PDF)
De installatie van de nationale commissie voor de rechten van het kind (2-984)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 19-20 2-206 p. 19-20 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen (Uitvoeringsbesluiten programmawet van 24 december 2002 - Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord) (2-1261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 12-14 2-273 p. 12-14 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen (Uitvoeringsbesluiten programmawet van 24 december 2002 - Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord) (2-1262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 12-14 2-273 p. 12-14 (PDF)
De kosteloze begeleiding van uitzonderlijk vervoer door de provinciale verkeerseenheden van de rijkswacht (2-77)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-32
p. 42-50 2-32 p. 42-50 (PDF)
De maatregelen die genomen werden voor het verhoor van minderjarigen, slachtoffers van seksuele agressie (Gevolgen van de politiehervorming - Opleiding van gespecialiseerde equipes - Deelname van de magistratuur) (2-748)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-193
p. 58-62 2-193 p. 58-62 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/1
p. 1-166 2-152/1 p. 1-166 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/2
p. 1-92 2-152/2 p. 1-92 (PDF)
  Verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/4
p. 1-5 2-152/4 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De naleving van de wet betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de aanwervingen via Selor (Personeelsbeleid en gelijkekansenbeleid in het kader van de modernisering van de administratie) (2-501)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-94
p. 22-25 2-94 p. 22-25 (PDF)
De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De ongewenste intimiteiten bij het leger (2-222)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-72
p. 29-39 2-72 p. 29-39 (PDF)
De oprichting van nationale instellingen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen in de landen van de Europese Unie (2-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-132
p. 36-41 2-132 p. 36-41 (PDF)
De opvang en de uitwijzing van de niet-begeleide minderjarigen (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1098)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De problematiek van de "herintreedsters" (Toegang tot de banenplannen - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Toegang tot de loopbaanonderbreking - Vierdagenweek) (2-747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-199
p. 45-48 2-199 p. 45-48 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De rijkswachtbegeleiding bij uitzonderlijk vervoer (2-85)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-32
p. 42-50 2-32 p. 42-50 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-90)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-96)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De terugbetaling door de ziekteverzekering van de kosten welke ouders van kinderen die aan kanker lijden, moeten dragen (Hongerstaking van mevrouw Manandise, voorzitster van de vzw "Jour aprŤs jour") (2-604)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-112
p. 6-8 2-112 p. 6-8 (PDF)
De wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband (Rechten inzake alimentatiegeld, geweld tegen vrouwen en probleem van de mensenhandel, rol van de vrouw in de ontwikkeling) (2-251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 7-10 2-75 p. 7-10 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Allesomvattend en geÔntegreerd federaal beleidsplan inzake de rechten van het kind
2-14
p. 15-16 2-14 p. 15-16 (PDF)
   Het tweede Belgisch rapport over de uitvoering van het UNO-verdrag over de rechten van het kind
2-14
p. 15-16 2-14 p. 15-16 (PDF)
   Uitbuiting en geweld tegen kinderen
2-14
p. 16-18 2-14 p. 16-18 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw de T' Serclaes, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen" op te heffen (2-318)      
  Voorstel van mevrouw T'Serclaes c.s.
2-318/1
p. 1-2 2-318/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-38
p. 18-19 2-38 p. 18-19 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken) (2-697)      
  Amendement nr 4 van mevrouw de T'Serclaes
2-697/3
p. 1-2 2-697/3 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-657/2
p. 4 2-657/2 p. 4 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 12 van mevrouw de T'Serclaes
2-465/3
p. 2 2-465/3 p. 2 (PDF)
   Verslag van de dames Van Riet en de T'Serclaes
2-465/4
p. 1-127 2-465/4 p. 1-127 (PDF)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Van Riet
2-483/2
p. 1 2-483/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes
2-21/1
p. 1-4 2-21/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw de T 'Serclaes
2-21/2
p. 2 2-21/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw de T' Serclaes c.s.
2-21/3
p. 1-2 2-21/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-25
p. 22-39 2-25 p. 22-39 (PDF)
Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (Actieplan tegen die organisaties) (2-496)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-124
p. 49-51 2-124 p. 49-51 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het lot dat het wetsontwerp over de toekenning van een voogd aan niet-begeleide minderjarigen beschoren is (Asielzoekers - Voogdijregeling - Toegang tot het grondgebied en opvang van niet-begeleide minderjarigen) (2-1119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 14-16 2-241 p. 14-16 (PDF)
Het ongewenst seksueel gedrag bij het leger (2-226)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-72
p. 29-39 2-72 p. 29-39 (PDF)
Het psychopathologisch deskundigenonderzoek en de toepassing van probatiemaatregelen bij seksuele delinquentie van minderjarigen (Begeleiding en behandeling van daders van sexueel misbruik - Franse Gemeenschap - Betaling van de deskundigenonderzoeken van de Unitť de Psychopathologie Lťgale [UPPL]) (2-919)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 37-38 2-251 p. 37-38 (PDF)
Het toenemend aantal groepsverkrachtingen door jongeren (2-649)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-125
p. 33-35 2-125 p. 33-35 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Amendementen nrs 24 tot 26 van mevrouw de T'Serclaes
2-897/3
p. 1-4 2-897/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-236
p. 10-27 2-236 p. 10-27 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-1390/5
p. 1-38 2-1390/5 p. 1-38 (PDF)
   Gebruik inbeslaggenomen voertuigen door de politie
2-1390/5
p. 2 2-1390/5 p. 2 (PDF)
  2-1390/5
p. 5 2-1390/5 p. 5 (PDF)
  2-1390/5
p. 7 2-1390/5 p. 7 (PDF)
  2-1390/5
p. 9 2-1390/5 p. 9 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-1390/5
p. 7 2-1390/5 p. 7 (PDF)
  2-1390/5
p. 8 2-1390/5 p. 8 (PDF)
   Publicatieprocedure in het Belgisch Staatsblad (Vervanging van de uitgave op papier door een elektronische versie op Internet)
2-1390/5
p. 3 2-1390/5 p. 3 (PDF)
  2-1390/5
p. 6 2-1390/5 p. 6 (PDF)
  2-1390/5
p. 7 2-1390/5 p. 7 (PDF)
  2-1390/5
p. 7-8 2-1390/5 p. 7-8 (PDF)
  2-1390/5
p. 8 2-1390/5 p. 8 (PDF)
  2-1390/5
p. 10 2-1390/5 p. 10 (PDF)
   Toongeld (Bijzondere opsporings- en onderzoeksmethoden)
2-1390/5
p. 2-3 2-1390/5 p. 2-3 (PDF)
   Verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurprijsaanpassing, invordering van achterstallige huurgelden of uithuiszetting : artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek
2-1390/5
p. 1-2 2-1390/5 p. 1-2 (PDF)
  2-1390/5
p. 4-5 2-1390/5 p. 4-5 (PDF)
  2-1390/5
p. 6 2-1390/5 p. 6 (PDF)
  2-1390/5
p. 6 2-1390/5 p. 6 (PDF)
  2-1390/5
p. 8-9 2-1390/5 p. 8-9 (PDF)
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2-1390/5
p. 3-4 2-1390/5 p. 3-4 (PDF)
  2-1390/5
p. 5 2-1390/5 p. 5 (PDF)
  2-1390/5
p. 6-7 2-1390/5 p. 6-7 (PDF)
  2-1390/5
p. 7 2-1390/5 p. 7 (PDF)
  2-1390/5
p. 10-11 2-1390/5 p. 10-11 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Plan van de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid om de taken van het Centrum voor Gelijkheid van kansen uit te breiden tot vormen van discriminatie waarvan vrouwen het slachtoffer zijn (2-154)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-30
p. 9 2-30 p. 9 (PDF)
Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen (2-1199)      
  Bespreking
2-272
p. 35-47 2-272 p. 35-47 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Renteloze schulden (Jaarrekening van de ondernemingen - Fiscale regeling voor het disconto van renteloze schulden of abnormaal laag rentende schulden) (2-892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1270-1271 2-27 p. 1270-1271 (PDF)
  Bul. 2-34
p. 1645-1646 2-34 p. 1645-1646 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2407-2408 2-46 p. 2407-2408 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1999-2000)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Gelijktijdige vergaderingen van de plenaire vergadering en het Bureau van de Senaat)
2-28
p. 29-30 2-28 p. 29-30 (PDF)
Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Debat
2-126
p. 4-38 2-126 p. 4-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria (2-1335)      
  Voorstel van de heer Galand en de dames Pehlivan, Laloy, Nagy, KaÁar, de T'Serclaes en Nyssens
2-1335/1
p. 1-5 2-1335/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wachtdiensten (PC 305) - Nachtwerk - Arbeidsduur (o.a. rusthuizen) (2-495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-13
p. 575 2-13 p. 575 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 636 2-14 p. 636 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Amendementen nrs 33 en 40 tot 41 van mevrouw de T'Serclaes
2-422/5
p. 5 2-422/5 p. 5 (PDF)
  2-422/5
p. 13-14 2-422/5 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 61 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Istasse
2-422/6
p. 12 2-422/6 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Amendement nr 15 van mevrouw de T'Serclaes
2-280/2
p. 13 2-280/2 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 73 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Dubiť
2-280/4
p. 13-14 2-280/4 p. 13-14 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-280/5
p. 1-128 2-280/5 p. 1-128 (PDF)
  2-280/5
p. 129-155 2-280/5 p. 129-155 (PDF)
  2-280/8
p. 1-2 2-280/8 p. 1-2 (PDF)
  2-280/13
p. 1-6 2-280/13 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 (Aanpassing Strafwetboek : foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling - Artt. 417 bis en 347 bis) (2-1020)      
  Amendementen nrs 6 en 10 van mevrouw de T'Serclaes
2-1020/2
p. 3-4 2-1020/2 p. 3-4 (PDF)
  2-1020/2
p. 5 2-1020/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (2-1324)      
  Amendement nr 4 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Malmendier
2-1324/3
p. 1-7 2-1324/3 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 5, 6 en 9 van mevrouw de T'Serclaes
2-1324/3
p. 7-8 2-1324/3 p. 7-8 (PDF)
  2-1324/3
p. 8 2-1324/3 p. 8 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-1324/4
p. 1 2-1324/4 p. 1 (PDF)
  2-1324/9
p. 1-2 2-1324/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-276
p. 7 2-276 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Versoepeling en vereenvoudiging van de behandeling van verzoeken) (2-1325)      
  Amendement nr 4 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Malmendier
2-1325/3
p. 1-11 2-1325/3 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Malmendier
2-1325/4
p. 1-7 2-1325/4 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 17 en 20 van mevrouw de T'Serclaes
2-1325/4
p. 8 2-1325/4 p. 8 (PDF)
  2-1325/4
p. 9 2-1325/4 p. 9 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-1325/5
p. 1-27 2-1325/5 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 (2-717)      
  Advies te verstrekken aan de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
   Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-717/2
p. 1-6 2-717/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement (Wederinvoeren van de categorie kandidaat-opvolgers - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Parlement en de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven) (2-1282)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Wille
2-1282/2
p. 1-4 2-1282/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Amendementen nrs 13 en 18 van mevrouw de T'Serclaes
2-392/2
p. 9 2-392/2 p. 9 (PDF)
  2-392/2
p. 11 2-392/2 p. 11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-62
p. 4-17 2-62 p. 4-17 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Van Quickenborne en van de dames de T'Serclaes en Nyssens (Tweede behandeling)
2-78
p. 34-35 2-78 p. 34-35 (PDF)
  2-78
p. 50 2-78 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Deze hervorming heeft een dubbel objectief : 1į ze beoogt het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Belgisch recht opdat de uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie in ons land, 2į ze strekt ertoe de leemten in de huidige wetgeving weg te werken, het adoptierecht te moderniseren en een aantal nieuwigheden in te voeren o.a. het openstellen van de adoptie voor ongehuwde personen van een verschillend geslacht) (2-1428)      
  Amendement nr 13 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Mahoux
2-1428/3
p. 5 2-1428/3 p. 5 (PDF)
  Verslag van de dames Taelman en de T'Serclaes
2-1428/4
p. 1-36 2-1428/4 p. 1-36 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren ten einde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken (2-879)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-879/2
p. 1-3 2-879/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, voor wat de plaatsvervangende raadsheren betreft (Brusselse Hof van beroep) (2-878)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-878/2
p. 1-10 2-878/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek (Kamers met ťťn rechter in strafzaken : misdrijven in familiezaken) (2-1558)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-1558/2
p. 1-2 2-1558/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-279
p. 39-40 2-279 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Hof van Cassatie - Attachťs in de dienst documentatie en overeenstemming der teksten - Werving - Organisatie van de examens - Aantal attachťs per taalrol) (2-1224)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-1224/3
p. 1-4 2-1224/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendement nr 170 van mevrouw de T'Serclaes
2-283/9
p. 5 2-283/9 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-123
p. 4-30 2-123 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (2-1087)      
  Amendementen nrs 9 tot 12 van mevrouw de T'Serclaes
2-1087/2
p. 4-6 2-1087/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 16 van mevrouw de T'Serclaes
2-1087/3
p. 1-3 2-1087/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 23, 25, 26, 28 en 29 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Mahoux
2-1087/4
p. 1 2-1087/4 p. 1 (PDF)
  2-1087/4
p. 2-3 2-1087/4 p. 2-3 (PDF)
  2-1087/4
p. 4-5 2-1087/4 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 24 en 27 van mevrouw de T'Serclaes
2-1087/4
p. 2 2-1087/4 p. 2 (PDF)
  2-1087/4
p. 3-4 2-1087/4 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 61 en 62 van mevrouw de T'Serclaes en de heer de Clippele
2-1087/5
p. 4-5 2-1087/5 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 109 van mevrouw de T'Serclaes en de heer de Clippele
2-1087/6
p. 13-14 2-1087/6 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 110 van mevrouw de T'Serclaes
2-1087/6
p. 14 2-1087/6 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 113, 114 en 116 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-1087/6
p. 15 2-1087/6 p. 15 (PDF)
  2-1087/6
p. 16 2-1087/6 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft (Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake adoptie - Territoriale bevoegdheid) (2-1429)      
  Verslag van de dames Taelman en de T'Serclaes
2-1429/2
p. 1-2 2-1429/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot (Mogelijkheid tot huwelijkscontract voor het geval een echtgenoot afstammelingen heeft die voortkomen uit een andere relatie of die vůůr het huwelijk geadopteerd werden) (2-1157)      
  Amendementen nrs 8 tot 10 van mevrouw de T'Serclaes
2-1157/2
p. 5-6 2-1157/2 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Positie van de federale procureur in de structuur van het openbaar ministerie - Taken en samenstelling van het federaal parket - Bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale parketten - Centralisering van gerechtelijke onderzoeken) (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de Raad van procureurs des Konings, van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-691)      
  Amendement nr 27 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Monfils
2-691/2
p. 16 2-691/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 32 van mevrouw de T'Serclaes
2-691/3
p. 2 2-691/3 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 4-41 2-124 p. 4-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen (Hervorming van de voogdij [artt. 389 tot 475 Burgerlijk Wetboek en artt. 1232 tot 1237 Gerechtelijk Wetboek] : Behoud ouderlijk gezag bij overlijden van ťťn ouder - Afschaffing familieraad - Uitbreiding taak vrederechter - Benoeming van de voogd - Recht de voogdij te weigeren - Modernisering van het bestuur - Toeziende voogd - Aandacht voor persoon van de minderjarige) (Zie ook doc. Senaat 2-510) (2-509)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de T'Serclaes
2-509/2
p. 1-2 2-509/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Herwaardering van de wedde) (2-1371)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-1371/3
p. 1-18 2-1371/3 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendement nr 22 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-244/4
p. 14-15 2-244/4 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 26 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-244/5
p. 2 2-244/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 37 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/5
p. 6 2-244/5 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 64 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/6
p. 3 2-244/6 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 62 tot 63 en 65 tot 66 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/6
p. 1-2 2-244/6 p. 1-2 (PDF)
  2-244/6
p. 3-4 2-244/6 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 100 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/7
p. 1 2-244/7 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 114 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/8
p. 6 2-244/8 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 109, 110 en 118 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/8
p. 1-2 2-244/8 p. 1-2 (PDF)
  2-244/8
p. 7-8 2-244/8 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nr 120, 121 en 123 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/9
p. 2 2-244/9 p. 2 (PDF)
  2-244/9
p. 3 2-244/9 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 119, 122 en 133 tot 135 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/9
p. 1 2-244/9 p. 1 (PDF)
  2-244/9
p. 2-3 2-244/9 p. 2-3 (PDF)
  2-244/9
p. 7-8 2-244/9 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 160 en 162 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/10
p. 16 2-244/10 p. 16 (PDF)
  2-244/10
p. 16-17 2-244/10 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 166 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/11
p. 3 2-244/11 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 167 en 169 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/12
p. 1 2-244/12 p. 1 (PDF)
  2-244/12
p. 2 2-244/12 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 168, 170 en 171, 199 en 200, 203 en 204, 206 en 213 tot 217 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/12
p. 2 2-244/12 p. 2 (PDF)
  2-244/12
p. 3-4 2-244/12 p. 3-4 (PDF)
  2-244/12
p. 19 2-244/12 p. 19 (PDF)
  2-244/12
p. 20 2-244/12 p. 20 (PDF)
  2-244/12
p. 21 2-244/12 p. 21 (PDF)
  2-244/12
p. 24-25 2-244/12 p. 24-25 (PDF)
  Amendementen nrs 268 tot 271 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/14
p. 2-3 2-244/14 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 288 tot 290 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/15
p. 1-2 2-244/15 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 350 tot 354, 356 tot 364, 366 tot 370, 403 tot 410 en 430 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/16
p. 35-37 2-244/16 p. 35-37 (PDF)
  2-244/16
p. 38-41 2-244/16 p. 38-41 (PDF)
  2-244/16
p. 41-43 2-244/16 p. 41-43 (PDF)
  2-244/16
p. 63-66 2-244/16 p. 63-66 (PDF)
  2-244/16
p. 71 2-244/16 p. 71 (PDF)
  Amendementen nrs 355 en 365 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Galand
2-244/16
p. 37-38 2-244/16 p. 37-38 (PDF)
  2-244/16
p. 41 2-244/16 p. 41 (PDF)
  Amendementen nrs 486 tot 489, 565 tot 569, 573, 575 tot 577, 583, 599, 600 en 604 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/18
p. 1-2 2-244/18 p. 1-2 (PDF)
  2-244/18
p. 41-43 2-244/18 p. 41-43 (PDF)
  2-244/18
p. 45 2-244/18 p. 45 (PDF)
  2-244/18
p. 46 2-244/18 p. 46 (PDF)
  2-244/18
p. 48 2-244/18 p. 48 (PDF)
  2-244/18
p. 55 2-244/18 p. 55 (PDF)
  2-244/18
p. 57 2-244/18 p. 57 (PDF)
  Amendement nr 658 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-244/19
p. 22 2-244/19 p. 22 (PDF)
  Amendementen nrs 605 tot 610 en 659 tot 661 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/19
p. 1-3 2-244/19 p. 1-3 (PDF)
  2-244/19
p. 22-23 2-244/19 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 637 en 638 van de heer Galand en mevrouw de T'Serclaes
2-244/19
p. 13-14 2-244/19 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 662 tot 665, 675, 677 en 680 van mevrouw de T'Serclaes
2-244/20
p. 1-3 2-244/20 p. 1-3 (PDF)
  2-244/20
p. 8 2-244/20 p. 8 (PDF)
  2-244/20
p. 9 2-244/20 p. 9 (PDF)
  2-244/20
p. 10 2-244/20 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 818 tot 825, 827, 829 en 831 tot 834 van mevrouw de T'Serclaes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 71-73 2-244/25 p. 71-73 (PDF)
  2-244/25
p. 74 2-244/25 p. 74 (PDF)
  2-244/25
p. 74 2-244/25 p. 74 (PDF)
  2-244/25
p. 75-76 2-244/25 p. 75-76 (PDF)
  Amendementen nrs 826, 828, 830 en 835 tot 837 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Destexhe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 73 2-244/25 p. 73 (PDF)
  2-244/25
p. 74 2-244/25 p. 74 (PDF)
  2-244/25
p. 74-75 2-244/25 p. 74-75 (PDF)
  2-244/25
p. 76-77 2-244/25 p. 76-77 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendementen nrs 16 tot 21 van mevrouw de T'Serclaes
2-246/2
p. 11-14 2-246/2 p. 11-14 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw de T'Serclaes
2-246/3
p. 1 2-246/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendementen nrs 55 en 56 van mevrouw de T'Serclaes
2-695/4
p. 7 2-695/4 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (Vorderingsrecht) (2-626)      
  Amendement nr 14 van de heer Mahoux en mevrouw de T'Serclaes
2-626/3
p. 4-5 2-626/3 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 17 van de dames Taelman en de T'Serclaes
2-626/3
p. 7 2-626/3 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 19 van mevrouw de T'Serclaes
2-626/3
p. 7-8 2-626/3 p. 7-8 (PDF)
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Nyssens
2-626/5
p. 1-22 2-626/5 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes en de heer Dallemagne
2-249/2
p. 1-2 2-249/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-11/5
p. 1-28 2-11/5 p. 1-28 (PDF)
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-12/2
p. 1-2 2-12/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 60 tot 62 van mevrouw de T'Serclaes
2-12/8
p. 2-4 2-12/8 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 76 tot 81 van mevrouw de T'Serclaes
2-12/10
p. 2-4 2-12/10 p. 2-4 (PDF)
  Amendement nr 118 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-12/11
p. 3 2-12/11 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 144 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Monfils
2-12/11
p. 16 2-12/11 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 130, 131, 137, 141 en 155 van mevrouw de T'Serclaes
2-12/11
p. 8-9 2-12/11 p. 8-9 (PDF)
  2-12/11
p. 13 2-12/11 p. 13 (PDF)
  2-12/11
p. 15 2-12/11 p. 15 (PDF)
  2-12/11
p. 21-22 2-12/11 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 160 tot 162 van mevrouw de T'Serclaes
2-12/12
p. 2-4 2-12/12 p. 2-4 (PDF)
  Amendement nr 166 van mevrouw de T'Serclaes
2-12/13
p. 2 2-12/13 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 174 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-12/14
p. 6-7 2-12/14 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 190 van mevrouw de T'Serclaes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 8-9 2-12/18 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 178 tot 180 van de dames de T'Serclaes en Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 3 2-12/18 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-168
p. 31-35 2-168 p. 31-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie (Vereenvoudiging van de procedure van volle adoptie) (2-88)      
  Verslag namens de dames Taelman en de T'Serclaes
2-88/2
p. 1 2-88/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau (op initiatief van het Parlement) (2-534)      
  Voorstel van de heer Monfils en mevrouw de T'Serclaes
2-534/1
p. 1-7 2-534/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-890)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 49-52 2-194 p. 49-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (2-256)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-256/6
p. 1-78 2-256/6 p. 1-78 (PDF)
  Amendement nr 98 van mevrouw de T'Serclaes
2-256/8
p. 19 2-256/8 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 120 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-256/9
p. 12-13 2-256/9 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 100, 101, 110 en 111 van mevrouw de T'Serclaes
2-256/9
p. 1-3 2-256/9 p. 1-3 (PDF)
  2-256/9
p. 6-7 2-256/9 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 139 van mevrouw de T'Serclaes
2-256/10
p. 6 2-256/10 p. 6 (PDF)
  Amendement van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-256/11
p. 1-4 2-256/11 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van advocaten voor minderjarigen) (2-256)      
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Nyssens, na terugzending door de plenaire vergadering
2-256/12
p. 1-45 2-256/12 p. 1-45 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380ter in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliŽnt) (2-856)      
  Voorstel van de dames Lizin en de T'Serclaes
2-856/1
p. 1-5 2-856/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Amendement nr 1 van de heer Monfils en mevrouw de T'Serclaes
2-1173/2
p. 1-5 2-1173/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw de T'Serclaes, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1173/5
p. 1 2-1173/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is) (2-1545)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-1545/2
p. 1-4 2-1545/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Organiseren van een onderhandelingscomitť van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat) (2-1298)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-1298/2
p. 1 2-1298/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (Verlenging van de termijn om beroep in te stellen tegen een beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij) (2-693)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-693/2
p. 1-2 2-693/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 378 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen) (2-1058)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes en de heer Malmendier
2-1058/1
p. 1-3 2-1058/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw de T'Serclaes c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1058/8
p. 1-2 2-1058/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-200
p. 9-10 2-200 p. 9-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (Bijstand, door een advocaat, van geesteszieken wanneer zij voor het Hof van Cassatie verschijnen) (2-653)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-653/3
p. 1-2 2-653/3 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw de T'Serclaes, na terugzending door de plenaire vergadering
2-653/6
p. 1-2 2-653/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 259bis-12 en 259bis-18 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie) (Goedkeuring en openbaarmaking van adviezen en voorstellen van de verenigde advies- en onderzoekscommissie - Spoedprocedure - Wettelijk kader van een protocolakkoord met het Parlement) (2-1153)      
  Amendement nr 23 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Istasse
2-1153/4
p. 7 2-1153/4 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van mevrouw de T'Serclaes
2-1153/4
p. 5 2-1153/4 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 36 en 38 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft (Tenlasteneming van de medische en ziekenhuiskosten ten gevolge van een gewelddaad) (2-816)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-816/2
p. 1 2-816/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121 (Wijziging artt. 345 e.v. BW inzake adoptie - Wet 31 maart 1987 : buiten het huwelijk geboren kind dat door zijn moeder is geadopteerd) (2-66)      
  Verslag namens de dames Taelman en de T'Serclaes
2-66/2
p. 1 2-66/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (Strafbaarstelling van de exploitatie van de bedelarij ten voordele van netwerken) (2-1457)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-1457/1
p. 1-7 2-1457/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde een tolk te kunnen benoemen voor de burgerlijke partij van een proces over feiten die strafbaar zijn met criminele straffen (2-1623)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-1623/1
p. 1-4 2-1623/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (2-554)      
  Amendementen nrs 39 tot 41 van mevrouw de T'Serclaes en van de heer Mahoux
2-554/4
p. 7-10 2-554/4 p. 7-10 (PDF)
  Amendement nr 52 van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-554/5
p. 3 2-554/5 p. 3 (PDF)
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Nyssens
2-554/7
p. 1-36 2-554/7 p. 1-36 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (2-131)      
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-131/3
p. 1-5 2-131/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999