S. 2-816 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 36 en 38 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft
Jean-Pierre Malmendier   

slachtofferhulp
vergoeding
geweld
lichamelijk geweld
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
slachtoffer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-816/1 2-816/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/6/2001
2-816/2 2-816/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2001   Indiening Doc. 2-816/1 2-816/1 (PDF)
11/10/2001   Inoverwegingneming
11/10/2001   Verzending naar commissie: Justitie
30/12/2002   Inschrijving op agenda
9/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
9/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/10/2001   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
3/12/2002   Inschrijving op agenda
3/12/2002   Bespreking
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van de wetsontwerpen nrs. 2-1324/1 en 2-1325/1
20/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
9/1/2003   Vervalt
Vervalt ten gevolge stemming 2-1325.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 9/1/2003
Commissie: Justitie
Vervallen 27/11/2002, 3/12/2002, 20/12/2002