Schriftelijke vragen van 7-1201 tot 7-1261

61 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1201 Miesen Alexander (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Bausektor - Preissteigerungen der Baumaterialien - Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie - Auswirkungen - Lösungen - EU-Ministerrat Bouwsector - Prijsstijgingen van de bouwmaterialen - Maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - Gev
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
7-1202 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Proximus - Kommunikation - deutsche Sprache - Lage der deutschen Sprache in den öffentlichen Betrieben Proximus - Communicatie - Duitse taal - Situatie met betrekking tot het Duits in overheidsbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
  Antwoord 15/6/2021
7-1203 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Selor - Auswahlverfahren - Informationen in deutscher Sprache - Einführung einer deutschen Sprachrolle Selor - Selectieprocedure - Informatie in het Duits - Invoering van een Duitse taalrol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
  Antwoord 2/6/2021
7-1204 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Traktoren - Technische Kontrolle - Regelungen und Klassifizierungen - landwirtschaftlich und privat genutzter Fahrzeuge - Ungleichbehandlung - mobilen Prüfers - Einführung - anderen Lösungsansätze Tractoren - Technische controle - Regelgeving en classificaties - Voertuigen gebruikt voor landbouw- en privédoeleinden - Ongelijke behandeling - Mobiele inspecteurs - Invoering - Andere oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
  Antwoord 9/6/2021
7-1205 Miesen Alexander (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid  
  Fluchtursachen - bilaterale Zusammenarbeit - Ziele - afrikanischen Kontinent - konkreten Projekte - Europäische Union Vluchtoorzaken - Bilaterale samenwerking - Doelstellingen - Afrikaans continent - Concrete projecten - Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
  Antwoord 27/5/2021
7-1206 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Flüchtlingslager - humanitäre Krise - Europäische Zusammenarbeit - konkreten Schritte - Lage in den Lagern - Verbesserung - Ressourcen - Verteilung der Geflüchteten - Strategie der Föderalregierung Vluchtelingenkampen - Humanitaire crisis - Europese samenwerking - Concrete maatregelen - Situatie in de kampen - Verbetering - Middelen - Spreiding van de vluchtelingen - Strategie van de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
7-1207 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Homophobie - Minderheiten besser schützen - Aufklärung - Zusammenarbeit - Partnern Homofobie - Betere bescherming van minderheden - Voorlichting - Samenwerking - Partners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
  Antwoord 31/5/2021
7-1208 Miesen Alexander (MR) minister van Energie  
  Energiebedarf - Energieproduktion - alternative Energiequellen - Abschalten der Atommeiler - Entschädigung für den Stromproduzenten - Strompreis Vraag naar energie - Energieproductie - Alternatieve energiebronnen - Stilleggen van de kernreactoren - Compensatie voor de elektriciteitsproducenten - Elektriciteitsprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
  Antwoord 9/6/2021
7-1209 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Homophobie - rechtliche Lage - Straftaten - sexuelle Orientierung des Opfers - Motiv - Anzahl - Justiz - präventive Rolle - Zusammenarbeit Homofobie - Juridische situatie - Misdrijven - Seksuele geaardheid van het slachtoffer - Motief - Aantal - Justitie - Preventieve rol - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
  Antwoord 17/6/2021
7-1210 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronakrise - Jugend - mentale Gesundheit - Perspektiven - Kommunikation - Verbesserung - zusätzlichen Dienste (Covid-19) Coronacrisis - Jongeren - Geestelijke gezondheid - Perspectieven - Communicatie - Verbetering - Aanvullende diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
7-1211 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronakrise - Impfreihenfolge - gefährdete Gruppierungen - Priorisierung der Lehrerschaft (Covid-19) Coronacrisis - Vaccinatievolgorde - Risicogroepen - Prioriteit voor onderwijzend personeel (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 27/4/2021
7-1212 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gesundheitswesen - Coronakrise - Zustand der Krankenkassen (Covid-19) Gezondheidszorg - Coronacrisis - Situatie van de ziekenfondsen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
7-1213 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronakrise - Pflegebonus - Pflegepersonal - Bewertung - ähnliche Maßnahmen (Covid-19) Coronacrisis - Premie voor het zorgpersoneel - Zorgpersoneel - Evaluatie - Vergelijkbare maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 24/6/2021
7-1214 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronakrise - Pflegepersonal - Aufwertung des Berufsstands - Lohnerhöhung - allgemeine Attraktivität - Maßnahmen (Covid-19) Coronacrisis - Zorgpersoneel - Opwaardering van het beroep - Loonsverhoging - Algemene aantrekkelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 24/6/2021
7-1215 Miesen Alexander (MR) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Hilfeleistungszonen - Fusion - allgemeine Sichtweise - Provinz Lüttich - zweisprachige Zone mit zwei Aufsichtsbehörden - Komplexität Hulpverleningszones - Fusie - Algemeen standpunt - Provincie Luik - Tweetalig gebied met twee toezichthoudende autoriteiten - Complexiteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 27/5/2021
7-1216 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Fußball-Weltmeisterschaft - Katar - Menschenrechte Wereldkampioenschap voetbal - Qatar - Mensenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 29/6/2021
7-1217 Coenegrachts Steven (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Everzwijnenvlees - Vermarkting - Verkoopverbod - Regelgeving - Mogelijke versoepeling - Trichinellaparasiet - Testen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Rappel 30/6/2021
7-1218 Coenegrachts Steven (Open Vld) minister van Defensie  
  Militaire domeinen - Kleiduifstanden - Mogelijk gebruik door burgers schietclubs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 7/6/2021
7-1219 Frédéric André (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Sekten - Nieuwe praktijken - Bestrijding - Evolutie van de wetgeving - Menselijke, financiële en institutionele middelen - Versterking - Coronacrisis - Gevolgen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 18/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1220
7-1220 Frédéric André (PS) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Sekten - Nieuwe praktijken - Bestrijding - Evolutie van de wetgeving - Menselijke, financiële en institutionele middelen - Versterking - Coronacrisis - Gevolgen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 27/5/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1219
7-1221 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Meldingen - Cijfers - Procedure - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 26/5/2021
7-1222 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Brexit - Impact - Aankoop van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk - Onverwachte kosten verbonden aan douaneformaliteiten - Klachten - Aantal - Bescherming van de consument - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 26/5/2021
7-1223 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding  
  Brexit - Impact - Algemene administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) - Personeelsbezetting - Mogelijke bijsturing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 9/6/2021
7-1224 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Brexit - Impact - Aantal grenswachten - Inzet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 27/5/2021
7-1225 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Gewelddadige radicalisering - Discriminatie of haat jegens een persoon, een groep of een gemeenschap - Negationisme - Terrorisme - Vastgestelde feiten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/5/2021 ) 28/4/2021
  Antwoord 27/5/2021
7-1226 Lambrecht Annick (Vooruit) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Gedetineerden - Grondslapers - Aantal - Gevangenis van Brugge - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 31/5/2021
7-1227 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Ecologie - Klimaat - Vermindering van de uitstoot - Doelstellingen - Nakoming van de beloften - «Green spying» - Monitoring door en van derde landen - Dienst veiligheid van de Staat - Deelneming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 7/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1228
7-1228 Daems Rik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Ecologie - Klimaat - Vermindering van de uitstoot - Doelstellingen - Nakoming van de beloften - «Green spying» - Monitoring door en van derde landen - Dienst veiligheid van de Staat - Deelneming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 3/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1227
7-1229 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Turkije - Gülen-beweging - Haatmisdrijven in België - Politiebescherming - Incidenten - Cijfers en tendensen - Turkse gemeenschap - Bescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 7/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1230
7-1230 Ongena Tom (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Turkije - Gülen-beweging - Haatmisdrijven in België - Politiebescherming - Incidenten - Cijfers en tendensen - Turkse gemeenschap - Bescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 3/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1229
7-1231 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Vechtsport - Covid-19 - Impact - «Freefighting» - Deelnemers - Profiel - Hooliganisme - Motorbendes - Criminele organisaties - Strijd tegen deze praktijk - Maatregelen - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 7/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1232
7-1232 Ongena Tom (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Vechtsport - Covid-19 - Impact - «Freefighting» - Deelnemers - Profiel - Hooliganisme - Motorbendes - Criminele organisaties - Strijd tegen deze praktijk - Maatregelen - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 3/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1231
7-1233 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronakrise - Impfpass - Reisefreiheit Coronacrisis - vaccinatiepaspoort - vrijheid van reizen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 31/5/2021
7-1234 Miesen Alexander (MR) eerste minister  
  Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung, Artikel 29, § 2 - unabhängige Behörde - Bezeichnung - Funktionieren in den drei Landessprachen Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 29, § 2 - Onafhankelijke instantie - Aanwijzing - Werking in de drie landstalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 1/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1276
7-1235 Van Goidsenhoven Gaëtan (MR) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Criminaliteit - COVID-19-crisis - Impact -Georganiseerde misdaad - Geviseerde bedrijven in België - Cijfers - Vormen van vastgestelde criminaliteit - Bestrijding - Maatregelen - Internationale samenwerking - Cybercriminaliteit - Politiestrategie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1236 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Actie van België - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 3/5/2021
  Antwoord 24/6/2021
7-1237 D'Hose Stephanie (Open Vld) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Stadsarchief Ieper - Archieven van de kasselrij - Bewaargevingsovereenkomst met het Algemeen Rijksarchief - Opzegging - Erkenning van Stadsarchief Ieper als Vlaamse regionale archiefinstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021 ) 4/5/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1238 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Mobilität - neue Technologien - Forschung und Entwicklung - Wasserstofftechnologie - Kobalt und Lithium - Abbaugebieten - Lage - Menschenrechte - Umweltschutz - Maßnahmen Mobiliteit - Nieuwe technologieën - Onderzoek en ontwikkeling - Waterstoftechnologie - Kobalt en lithium - Mijnbouwgebieden - Situatie - Mensenrechten - Milieubescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
7-1239 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Drugssmokkel - Haven - Rederijen - Corruptie - Strijd - Aanpak - Samenwerking tussen de politie, het gerecht, de havenmeester en de rederijen - «Drop-off»-methode - Voorkoming - Maatregelen - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
  Antwoord 7/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1240
7-1240 Daems Rik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Drugssmokkel - Haven - Rederijen - Corruptie - Strijd - Aanpak - Samenwerking tussen de politie, het gerecht, de havenmeester en de rederijen - «Drop-off»-methode - Voorkoming - Maatregelen - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
  Antwoord 10/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1239
7-1241 Ampe Els (Open Vld) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Ruimtevaart - Interne veiligheid - Satellieten - Defensie - Maatregelen - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
  Antwoord 10/6/2021
7-1242 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Actieve trajectcontroles - Vlaams-Brabant - Stand van zaken - AMS-systeem - aanpassingen op federaal niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
  Antwoord 10/6/2021
7-1243 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Coronacrisis - Cultuur- en evenementensector - Toegestane activiteiten - Dubbel overbruggingsrecht - Combinatie - Coronasteunmaatregelen - Compatibiliteit (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
  Rappel 23/6/2021
7-1244 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister  
  Israëlisch-Palestijns conflict - Bezette Westelijke Jordaanoever - Humanitaire toestand - Geplande acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
  Antwoord 8/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1245
7-1245 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Israëlisch-Palestijns conflict - Bezette Westelijke Jordaanoever - Humanitaire toestand - Geplande acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
  Antwoord 29/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1244
7-1246 Durenne Véronique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Rol van de apothekers - Vaccinatie in apotheken - Stand van zaken (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/6/2021 ) 12/5/2021
7-1247 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Extreem rechts - Bewakings- en beveiligingsfirma's - Infiltratie - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/6/2021 ) 21/5/2021
  Antwoord 8/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1248
7-1248 Ongena Tom (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Extreem rechts - Bewakings- en beveiligingsfirma's - Infiltratie - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/6/2021 ) 21/5/2021
  Antwoord 24/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1247
7-1249 Ongena Tom (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Extreemrechts - Risico op aanslagen - Overleg - Geweld - Corona - Chatsites (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/6/2021 ) 21/5/2021
  Antwoord 29/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1250
7-1250 Ongena Tom (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Extreemrechts - Risico op aanslagen - Overleg - Geweld - Corona - Chatsites (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/6/2021 ) 21/5/2021
  Antwoord 24/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1249
7-1251 Gahouchi Latifa (PS) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  COVID-19 - Aantal sterfgevallen te wijten aan het virus - Stijging - Gevolg van de luchtvervuiling - Studies - Plan voor de bestrijding van de luchtvervuiling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/7/2021 ) 1/6/2021
  Antwoord 29/6/2021
7-1252 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Seksuele intimidatie van vrouwen - Bestrijding van het fenomeen - Maatregelen - Samenwerking met de deelstaten - Online haatberichten - Persmisdrijf - Bevoegdheid van het hof van assisen - Eventuele grondwetswijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/7/2021 ) 1/6/2021
7-1253 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Naties - Mensenrechtenraad - Kandidatuur van China - Standpunt van België - Overleg met de deelstaten en de landen van de Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/7/2021 ) 2/6/2021
  Antwoord 6/7/2021
7-1254 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Justitie - Illegale economie - Fiscale fraude - Cijfers - Nalatigheidsinteresten - Verbeurdverklaringen - Strafrechtelijke geldboetes - Aanpak - Verbetering van de inning - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/7/2021 ) 2/6/2021
  Antwoord 25/6/2021
7-1255 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Europese Unie - Taxonomieregels - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021 ) 3/6/2021
  Antwoord 6/7/2021
7-1256 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - PCR-tests - Eventuele kosteloosheid (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021 ) 3/6/2021
7-1257 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  België - Bevolkingsstromen - Cijfers - 2020
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021 ) 3/6/2021
  Antwoord 8/7/2021
7-1258 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Vaccinatiebeleid - Belgische onderdanen in Venezuela - Problemen in verband met het paspoort en de verblijfsdocumenten - Politieke situatie in Venezuela - Rol van de ambassade
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021 ) 3/6/2021
  Antwoord 29/6/2021
7-1259 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Gewelddadige radicalisering - Discriminatie of haat jegens een persoon, een groep of een gemeenschap - Negationisme - Terrorisme - Vastgestelde feiten - Cijfers - Vierde semester van 2020
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021 ) 3/6/2021
  Antwoord 8/7/2021
7-1260 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Politie - Sociale media - Nepprofielen - Gebruik - Wettelijk kader - Klachten van burgers - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021 ) 4/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1261
7-1261 Daems Rik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Politie - Sociale media - Nepprofielen - Gebruik - Wettelijk kader - Klachten van burgers - Cijfers en tendensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/7/2021 ) 4/6/2021
  Antwoord 8/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1260