Schriftelijke vragen van 1-1101 tot 1-1200

140 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1101/1 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Justitie  
  Samenstelling naar taalverhouding van de kaders van de rechtbanken te Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 20/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1102/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Overheveling oude elektriciteitsfacturen naar de consument (nucleair passief e.a.).
  Verzending vraag naar Minister 20/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1103/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Controle bromfietsen - Rolletjestest.
  Verzending vraag naar Minister 20/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1103/2 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Controle bromfietsen - Rolletjestest.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 18/9/1998
1-1103/3 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Controle bromfietsen - Rolletjestest.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
1-1103/4 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Controle bromfietsen - Rolletjestest.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
1-1104/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van neurostimulators.
  Verzending vraag naar Minister 20/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1105/1 Milquet JoŽlle (PSC) minister van Sociale Zaken  
  Nieuw statuut ter studie bij het RIZIV voor de kinesitherapeuten die in een rusthuis werken.
  Verzending vraag naar Minister 20/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1106/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De impact van de nieuwe reglementering inzake het vergunningsrecht op de horecasector.
  Verzending vraag naar Minister 26/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1107/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Maatregel tot verlenging van het verlaagde BTW-tarief in de bouwsector.
  Verzending vraag naar Minister 27/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1108/1 Jonckheer Pierre (Ecolo) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Gevolgen van de circulaire-Peeters op de praktijken van Belgacom in de faciliteitengemeenten.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1109/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Belgacom - Taalkundige verdeling der betrekkingen
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1110/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vergoedingen voor verliezen geleden in Rwanda en Burundi.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Rappel 26/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1111/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Taalkundige verdeling der betrekkingen.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1112/1 Anciaux Bert (VU) Eerste Minister  
  Het taalgebruik op de web-site van het Federaal Planbureau.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
1-1112/2 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Het taalgebruik op de web-site van het Federaal Planbureau.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1113/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Extra inspanningen om oliefraudecarrousels te bestrijden.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1114/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De bevoegdheid van burgemeesters inzake sluiting van afvalverbrandingsovens.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1115/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastingschulden van een ex-echtgenoot.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1116/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastingsvermindering bij verminderde handelsactiviteiten ten gevolge van wegeniswerken uitgevoerd door de overheid.
  Verzending vraag naar Minister 3/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1117/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Een keurmerk voor verantwoord gevangen vis.
  Verzending vraag naar Minister 3/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1118/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De toepasselijkheid van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken op Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 3/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1119/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) Eerste Minister  
  De brochure over het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling 1998 te Lissabon (Gebruik der talen).
  Verzending vraag naar Minister 5/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1120/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Bepalingen ter uitvoering van artikel 8bis W. Reg.
  Verzending vraag naar Minister 5/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1121/1 Vergote Fons (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De inkohiering van het Eurovignet.
  Verzending vraag naar Minister 5/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1122/1 Maximus Lydia (SP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Exploitatie van de gegevens van het kankerregister.
  Verzending vraag naar Minister 5/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1123/1 Coveliers Hugo (VLD) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Opleidingsniveau van brigadecommandanten bij de rijkswacht - Wijziging van het vergoedingssysteem.
  Verzending vraag naar Minister 8/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1124/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Voorschotintresten. - Roerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1125/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Sensibilisering voor het drama dat de Tchaadse bevolking treft.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1126/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Beslissing niet publicatie 6/8/1998
1-1126/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1126/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Beslissing niet publicatie 6/10/1998
1-1126/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
1-1126/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1126/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1126/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1126/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landsverdediging  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1126/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1126/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1126/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1127/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Het statuut van de toeristische gidsen.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1128/1 Loones Jan (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Het statuut van de toeristische gidsen.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1129/1 Weyts Johan (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen voor groepsverzekeringen.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1130/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De intenties van Belgacom t.g.v. de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Rappel 26/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 10/11/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1131/1 Devolder Jacques (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De Europrogrammeurs op het departement FinanciŽn.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1132/1 Vautmans ValŤre (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De fiscale gevolgen van de reorganisatie van ondernemingen.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1133/1 Delcroix Leo (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. - Redenen waarom er voor bepaalde jobs te weinig vrijwilligers zijn.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1134/1 Staes Paul (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Een kernreactor in Kinsjasa.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1134/2 Staes Paul (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Een kernreactor in Kinsjasa.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
1-1135/1 Boutmans Eddy (Agalev) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Asielzoekers - Moeilijkheden bij het vinden van een woning.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1136/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De aftrekbare giften aan verenigingen. - Vlaams Nationaal Jeugdverbond.
  Verzending vraag naar Minister 16/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1137/1 Olivier Marc (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De Minderheden-Conventie van de Raad van Europa.
  Verzending vraag naar Minister 16/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1138/1 Leduc Jeannine (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Discriminatie van de grensarbeiders. - Afschaffen van het statuut.
  Verzending vraag naar Minister 16/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1139/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Ambtenarenzaken  
  Overheidsopdrachten. - Werking van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies en haar verhouding met ministers en ministeries.
  Verzending vraag naar Minister 16/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1140/1 Olivier Marc (CVP) Eerste Minister  
  BTW-vrijstelling. - Parlementsgebouwen.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1141/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Subsidieregeling van projecten inzake 50 jaar vrouwenstemrecht.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Rappel 26/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1142/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De activering van werkloosheidsuitkeringen in ondernemingen.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Rappel 19/10/1998
  Verzending vraag naar Minister 19/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1143/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Vernieuwingswerken aan de Dodengang te Diksmuide.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 19/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1144/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Schadevergoeding voor sommige Belgische en Luxemburgse belangen in Polen.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1145/1 Anciaux Bert (VU) Eerste Minister  
  Het gebruik van de gifpil en andere beÔnvloedingsfactoren bij de overname van de Generale Bank (ABN-AMRO/Fortis).
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1146/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mistoestanden. - Mutatie van rijkswachters.
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1147/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Het gebruik van de gifpil en andere beÔnvloedingsfactoren bij de overname van de Generale bank(ABN-AMRO/Fortis).
  Verzending vraag naar Minister 18/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1148/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belasting op basis van indiciŽn.
  Verzending vraag naar Minister 18/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1149/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Methode voor de controle van de omzet.
  Verzending vraag naar Minister 18/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1150/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Meerwaarde op gebouwen gelegen in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 18/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1151/1 Loones Jan (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Regelgeving MUG's - Taalproblemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1152/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Tenuitvoerlegging van burgerlijke veroordelingen ten gunste van de Staat, wegens oorlogsfeiten.
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1153/1 Hostekint Patrick (SP) minister van Ambtenarenzaken  
  Evaluaties voor sommige categorieŽn federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 24/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1154/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Het executief van de Moslims van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 24/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1155/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Een trefcentrum voor multiculturele activiteiten.
  Verzending vraag naar Minister 24/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1156/1 Hostekint Patrick (SP) Eerste Minister  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/2 Hostekint Patrick (SP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 5/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/3 Hostekint Patrick (SP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/4 Hostekint Patrick (SP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/5 Hostekint Patrick (SP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Beslissing niet publicatie 6/8/1998
1-1156/6 Hostekint Patrick (SP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/7 Hostekint Patrick (SP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Aanvullend antwoord 18/9/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1156/8 Hostekint Patrick (SP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1156/9 Hostekint Patrick (SP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/10 Hostekint Patrick (SP) minister van Sociale Zaken  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/11 Hostekint Patrick (SP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/12 Hostekint Patrick (SP) minister van Vervoer  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1156/13 Hostekint Patrick (SP) minister van Ambtenarenzaken  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1156/14 Hostekint Patrick (SP) minister van Justitie  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1156/15 Hostekint Patrick (SP) minister van FinanciŽn  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1156/16 Hostekint Patrick (SP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1156/17 Hostekint Patrick (SP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De departementele Raad van Beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 25/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 31/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1157/1 Istasse Jean-FranÁois (PS) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Gemeentebelastingen op paraboolantennes - Verenigbaarheid met het beginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Gemeenschap.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1158/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aankoopdienst van het leger.- Taalindeling.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Antwoord 10/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1159/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Het taalonevenwicht bij de brigadegeneraals.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1160/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Mortuaria in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en rusthuizen.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1161/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De kwaliteitscontrole op de psychotherapie en erkenning van de titel van psychotherapeut.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1162/1 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van FinanciŽn  
  Deelname van de federale regering aan een actie tot vrijstelling van de onroerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1163/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  De taksvrije verkoop.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1164/1 Poty Francis (PS) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Zieke werknemer. - Naleving van de reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1165/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Sociale Zaken  
  De terugbetaling van de verplaatsingskosten voor dialysepatiŽnten.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1166/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  ICAO-normen. - Aanpassing van onze regelgeving.
  Verzending vraag naar Minister 30/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1167/1 Devolder Jacques (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Agora 1998.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1168/1 Devolder Jacques (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De verspreiding en het gebruik van Internet.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1169/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. - Handeling van een vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1170/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Nachtwinkels.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1171/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Bevorderingen Franstalige hoofdofficieren bij de marine.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1172/1 Loones Jan (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Discriminatie van de Belgische restaurateurs.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1173/1 Loones Jan (VU) minister van Sociale Zaken  
  KankerpatiŽntjes.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1174/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Het pensioen voor gescheiden echtgenoten van ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Doorverwijzing vraag 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1174/2 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het pensioen voor gescheiden echtgenoten van ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1175/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI. - 1ste vraag.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1176/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI. - 2de vraag.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1177/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI. - 3de vraag.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1178/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI. - 4de vraag.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1179/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI. - 5de vraag.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1180/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI. - 6de vraag.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1181/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van FinanciŽn  
  CD-verkoop.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Doorverwijzing vraag 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1182/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  De openingsbelasting voor slijterijen. - Vraag 1.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1183/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  De openingsbelasting voor slijterijen. - Vraag 2.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1184/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  De openingsbelasting voor slijterijen. - Vraag 3.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Aanvullend antwoord 17/11/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1185/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  Openingsbelasting voor slijterijen. - Begrip onwetendheid en artikel 15. - Vraag 4.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1186/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  Openingsbelasting voor slijterijen. - De toepassing van het arrest Laloux M.J. (Hof van Cassatie, 31 januari 1990).- Vraag 5.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1187/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Bijdrage van de alimentatieplichtigen in de verblijfkosten van een persoon opgenomen in een OCMW- rusthuis.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1188/1 Loones Jan (VU) minister van FinanciŽn  
  Discriminatie van de Belgische restaurateurs.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 1-1172
1-1189/1 Cornet d'Elzius Christine (PRL-FDF) Eerste Minister  
  Voertuigen van overheidsbesturen.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1190/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Naleving van het embargo op de handelsbetrekkingen met JoegoslaviŽ. - Sporttransfers.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1191/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Detachering van werknemers.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1191/2 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Detachering van werknemers.
  Verzending vraag naar Minister 29/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1191/3 Olivier Marc (CVP) minister van FinanciŽn  
  Detachering van werknemers.
  Verzending vraag naar Minister 29/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1192/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  De nieuwe dienstregeling van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1193/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  Bewijs van vertraging van een trein.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1194/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS - Vervoer van personenauto's vanuit het station van Denderleeuw.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1195/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Toename van het aantal advocaten en advocaten-stagiairs - Gevaren.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1196/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van FinanciŽn  
  Niet-erkenning van het VNJ als culturele instelling.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1197/1 Cornet d'Elzius Christine (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Binnensmokkelen van drugs in de gevangenissen.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1198/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De mogelijke gevolgen van het Procola-arrest voor BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 8/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1199/1 Goris Stephan (VLD) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De vorming, de functie en de inzet van de Raadgevers in het Recht van de Gewapende Conflicten.
  Verzending vraag naar Minister 8/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1200/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  De erkenning van een individueel klachtrecht ter uitvoering van het UNO-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.
  Verzending vraag naar Minister 8/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 12/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998