Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Stephanie D'Hose

91 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-910 Stephanie D'Hose (Open Vld) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-909
7-909 Stephanie D'Hose (Open Vld) eerste minister  
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Antwoord 5/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-910
7-908 Stephanie D'Hose (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Antwoord 5/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-907
7-907 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Antwoord 20/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-908
7-906 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kunstenaar - Sociaal statuut - Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Antwoord 21/1/2021
7-905 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Cel ęKunst & AntiekĽ bij de federale politie - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Intrekking vraag 8/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-904
7-904 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Cel ęKunst & AntiekĽ bij de federale politie - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Intrekking vraag 8/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-905
7-848 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-847
7-847 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 18/11/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-848
7-828 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Sociale media - Valse accounts - Bestrijding - Artikel 210bis van het Strafwetboek - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2020 ) 12/11/2020
  Antwoord 26/1/2021
7-805 Stephanie D'Hose (Open Vld) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Partnergeweld - Gratis oproepnummer 1720 - Toename oproepen - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-73
7-803 Stephanie D'Hose (Open Vld) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Offensieve cyberaanvallen - Informatiebeveiligingsadviezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-339
7-801 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in SyriŽ - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-606
7-798 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-642
7-788 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Jaarverslag multidisciplinaire hormonencel 2018 - Veeteelt - Illegale hormonen - Toename gewicht karkassen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-374
7-787 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-308
7-776 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-641
7-775 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen - Toename - Impact van de corona-lockdown - Rapport van Europol - Slechte cijfers voor BelgiŽ - Handhaving (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 22/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-615
7-772 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Georganiseerde misdaad - Nederland - Offensief tegen ondermijning - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 21/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-539
7-771 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-399
7-770 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Federale politie - Cel ęKunst & AntiekĽ - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Intrekking vraag 15/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-397
7-769 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Duitsland - Chatsites
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 16/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-384
7-767 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Illegale vuurwapens - Bezit - Wapenhandel - Handhaving - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 29/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-317
7-765 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-273
7-762 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Seksueel misbruik - Pedofilie - Invervolgingstelling door de parketten - Type tenlastelegging - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Intrekking vraag 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-245
7-761 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Mensenhandel en mensensmokkel - Strijd - Artikelen 77 en 77bis van de wet van 15 december 1980 - Toepassing - Strafbaarstellingen - Cijfers voor 2019
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Intrekking vraag 8/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-240
7-760 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Pesten - Aantal klachten - Tendens - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-239
7-759 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Schijnhuwelijk - Handhaving - Aantal dossiers - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 15/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-238
7-756 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 16/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-65
7-738 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-286
7-737 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Zware dieren - Toename van het gewicht van karkassen - Gebruik van illegale hormonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 13/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-261
7-736 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-259
7-735 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 13/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-255
7-700 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Zilvercollectie - Eigendom - Zilvercollectie van de Franse Gemeenschap in het kasteel van Seneffe - Teruggave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-319
7-699 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-276
7-697 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-126
7-684 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 1/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-426
7-642 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-641
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-798
7-641 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-642
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-776
7-610 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Antwoord 7/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-609
7-609 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Antwoord 28/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-610
7-608 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-610
7-607 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in SyriŽ - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Antwoord 30/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-606
7-606 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in SyriŽ - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-607
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-801
7-600 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Gent - Oud justitiepaleis - Renovatie - Invulling openbare ruimte - Stadsvernieuwing - Vergroening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 9/9/2020
7-485 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-484
7-484 Stephanie D'Hose (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 13/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-485
7-426 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-425
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-684
7-425 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-426
7-424 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 11/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-426
7-423 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 9/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-422
7-422 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 30/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-423
7-421 Stephanie D'Hose (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 20/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-423
7-418 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Desinformatie - Fake news - Sociale media - Aanpak - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 25/3/2020
  Antwoord 24/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-417
7-417 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Desinformatie - Fake news - Sociale media - Aanpak - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 25/3/2020
  Antwoord 22/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-418
7-401 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 31/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-400
7-400 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-401
7-399 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-401
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-771
7-398 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale politie - Cel ęKunst & AntiekĽ - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-397
7-397 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Federale politie - Cel ęKunst & AntiekĽ - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-398
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-770
7-396 Stephanie D'Hose (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale politie - Cel ęKunst & AntiekĽ - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-398
7-392 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-391
7-391 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 29/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-392
7-390 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 9/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-389
7-389 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 30/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-390
7-388 Stephanie D'Hose (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 9/3/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-390
7-363 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transseksuele geaardheid (LHBT) - Informatiepunt - App - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 11/2/2020
  Antwoord 1/9/2020
7-319 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Zilvercollectie - Eigendom - Zilvercollectie van de Franse Gemeenschap in het kasteel van Seneffe - Teruggave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 27/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-700
7-316 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Mensen met een beperking - Hulpverlening - Begeleiding door het NMBS-personeel - Einde van de assistentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 24/1/2020
  Antwoord 30/4/2020
7-308 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 23/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-787
7-286 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 16/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-738
7-283 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 14/1/2020
  Antwoord 3/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-282
7-282 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 14/1/2020
  Antwoord 22/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-283
7-236 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Geweld jegens LGBTQI+ - Aangiftebereidheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 16/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-235
7-235 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Geweld jegens LGBTQI+ - Aangiftebereidheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 ) 16/12/2019
  Antwoord 2/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-236
7-163 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coŲrdinator - Aparte registratie door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-161
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-162
7-162 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coŲrdinator - Aparte registratie door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 26/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-161
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-163
7-161 Stephanie D'Hose (Open Vld) eerste minister  
  Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coŲrdinator - Aparte registratie door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 24/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-163
7-145 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid  
  Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-144
7-144 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 4/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-145
7-143 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-145
7-127 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-126
7-126 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-127
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-697
7-125 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 3/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-127
7-119 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Genetische test voor seksuele geaardheid - Pseudowetenschappen - Consumentenbedrog - Economische fraude - Economische inspectie - Eventuele onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-118 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Kindhuwelijk - Gedwongen huwelijk - Politie en parket - Richtlijn - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 5/12/2019
7-103 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen - Leidraad voor het afstoten van museale objecten - Eventuele verkoop van collectiestukken - Cijfers - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-87 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 2/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-85
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-86
7-86 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 21/10/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-85
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-87
7-85 Stephanie D'Hose (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 12/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-86
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-87
7-84 Stephanie D'Hose (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen (FWI) - Rapport van het Rekenhof - Bruikleen van kunstwerken en collecties - Betwisting - Recuperatie van werken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 14/10/2019
  Antwoord 20/12/2019