Auteurs- en sprekersregister betreffende "Procureur Jean-Paul" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in Haïti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Computerprogramma Primaweb - Toegangsproblemen voor sommige OCMW's - Programma Primaweb+ - Afstelling - Termijn - Kostprijs - Functionaliteiten (4-7522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Procureur aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7522
De aanpak door de politie van ontvoeringen door ouders (Internationale ontvoeringen - Federaal contactpunt bij FOD Justitie - Seinen - Oprichting van een enig loket) (4-1362)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 93-94 4-108 p. 93-94 (PDF)
De aanwerving van vrijwillige bemiddelaars (die de politie bijstaan bij burenruzies en stedelijke overlast - Statuut - Voortgang van het project) (4-829)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-80
p. 10-11 4-80 p. 10-11 (PDF)
De aardbeving in Haïti (4-1037)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Zie actualiteitendebat : de situatie in Haïti
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
De arbeidsomstandigheden van werknemers van internationale instellingen en organisaties op Belgisch grondgebied (Controle van inbreuken op de arbeidswetgeving - Onrechtmatige ontslagen - Personeel zonder diplomatieke status - Diplomatieke onschendbaarheid - Onschendbaarheid van rechtsmacht - Huisarbeid - Maatregelen) (4-572)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 95-97 4-51 p. 95-97 (PDF)
De beperkingen in het stelsel van het betaald educatief verlof (Universitaire opleidingen - Deeltijdse werknemers - Non-profitsector) (4-1426)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 73-75 4-111 p. 73-75 (PDF)
De bijzondere problemen met de Duitse overheid inzake de ontvoering van kinderen door een van de ouders (4-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 58-61 4-59 p. 58-61 (PDF)
De boodschappen die via Twitter verspreid worden door een minister van de federale regering (Publicatie van foto's en commentaar van het kernkabinet door de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen) (4-1096)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 36 4-112 p. 36 (PDF)
De financiering van de hulpdiensten (Nood aan uitbreiding van federale middelen voor aankoop materieel, indienstneming nieuwe brandweerlui, opleidingen, enz.) (4-1356)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 91-93 4-108 p. 91-93 (PDF)
De huiszoekingen die vandaag plaatsvinden in Koerdische kringen (Aard van de aanklacht - Activiteiten van de PKK - Terrorisme) (4-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 21-22 4-114 p. 21-22 (PDF)
De jeugdprostitutie op het internet (Seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen betaling - Samenwerking Federal Computer Crime Unit - Child Focus - Blokkeren van inhoudelijk illegale websites) (4-460)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 23-24 4-48 p. 23-24 (PDF)
De kosten van het verblijf in een rusthuis (Stijgende lasten - RIZIV - Verrekening van de indexsprongen t.v.v. het personeel) (4-417)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 47-49 4-46 p. 47-49 (PDF)
De kwaliteit van de dienstverlening van de NMBS (Algemene ontevredenheid van de reizigers - Vertragingen en afschaffing van treinen) (4-994)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-103
p. 28-29 4-103 p. 28-29 (PDF)
De operatie van Landsverdediging voor de hulp aan daklozen tijdens de winter (4-913)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-93
p. 24-25 4-93 p. 24-25 (PDF)
De overbevolking in gevangenissen (4-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-18
p. 22-24 4-18 p. 22-24 (PDF)
De overbevolking in gevangenissen (Beleid van de Regie der Gebouwen - Gesloten instelling voor jeugdige delinquenten in Wallonië) (4-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 67-68 4-20 p. 67-68 (PDF)
De overmaat aan werk en de opvolging van overtredingen door de politierechtbanken (Betekening van de vonnissen opdat de dader daadwerkelijk kan worden gestraft - Achterstand - Indruk van straffeloosheid bij daders van overvallen, van andere misdrijven) (4-117)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-15
p. 27-29 4-15 p. 27-29 (PDF)
De overname van de liquide middelen van De Post (Niet-gebruikte reserve van een miljard euro die aan de aandeelhouders kan teruggestort worden ondanks het verslechterde sociale klimaat) (4-682)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-66
p. 10-12 4-66 p. 10-12 (PDF)
De problematiek betreffende ontvoeringen door de ouders (Eis door "SOS Rapts Parentaux" van een enig loket dat alle problemen kan behandelen [Preventie - Begeleiding - Opvolging]) (4-66)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-12
p. 17-18 4-12 p. 17-18 (PDF)
De schietoefeningen uitgevoerd door het bedrijf MECAR (Toekennen van een schietveld op de militaire terreinen van Elsenborn of elders) (4-1270)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-101
p. 20-23 4-101 p. 20-23 (PDF)
De situatie in Haïti (Lot van de Belgen - Heropbouw na de aardbeving) (4-1045)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-109
p. 31-32 4-109 p. 31-32 (PDF)
De spoorwegverbinding La Louvière-Brussel (4-819)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 45-46 4-69 p. 45-46 (PDF)
De toegankelijkheid van de federale musea (voor personen met beperkte mobiliteit) (4-1423)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 75-76 4-111 p. 75-76 (PDF)
De transatlantische betrekkingen (4-1737)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-1737/1
p. 1-15 4-1737/1 p. 1-15 (PDF)
De veiligheidsdiensten van de vliegtuigmaatschappij El Al op de luchthaven van Zaventem (4-936)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Etienne Schouppe, staatsscretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 38-40 4-94 p. 38-40 (PDF)
De vergoeding voor slachtoffers van « technologische » rampen (Nood aan rechtvaardige schadevergoeding, inzake bedrag en inzake snelheid) (4-1102)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-113
p. 10-11 4-113 p. 10-11 (PDF)
De vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant (Verouderde uitrusting - Probleem van de bezoldiging voor experten) (4-260)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 69-71 4-27 p. 69-71 (PDF)
De vervroegde vrijlating van 300 gedetineerden (om de overbevolking in de gevangenissen te verhelpen - Selectiecriteria - Huur van een gevangenis in Nederland) (4-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-81
p. 20-22 4-81 p. 20-22 (PDF)
De wachttijd voor de moederschapsverzekering (Voorwaarden voor het verkrijgen van een zwangerschapsuitkering) (4-1674)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 62-64 4-119 p. 62-64 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Jean-Paul Procureur, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
  de heer Jean-Paul Procureur, gecoöpteerd senator (Ter vervanging van mevrouw Vanessa Matz)
4-89
p. 9 4-89 p. 9 (PDF)
Geneesmiddelen die online verkocht worden (Internet - Risico's - Namaak) (4-397)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-37
p. 10-12 4-37 p. 10-12 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het terugroepen van onze ambassadeur in Moskou en eventuele sancties tegen hem (Onrechtmatig afleveren van visa door onze ambassades in Moskou en Teheran) (4-809)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-79
p. 12-13 4-79 p. 12-13 (PDF)
Het vaststellen van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving (Regels inzake het recht van voorkoop en van opzegging - Verstrijken van geldigheidstermijn van 5 jaar voor oppervlakten - Bevoegdheid van de gewesten) (4-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 60-62 4-66 p. 60-62 (PDF)
Het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda (4-1534)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 53-55 4-114 p. 53-55 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-95
p. 18 4-95 p. 18 (PDF)
Informatie betreffende kinderen die misbruikt worden door leden van NGO's (Seksueel misbruik - Schending van de rechten van het kind) (4-329)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-32
p. 20-21 4-32 p. 20-21 (PDF)
Internationale rogatoire commissies (Weigering van de Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer van de federale politie om voorschotten toe te kennen aan de federale gerechtelijke politie) (4-1554)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 86-87 4-115 p. 86-87 (PDF)
MIMOSIS - Gebruik - Frequentie - Perfectionering (4-6322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Procureur aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6322
Nationaal plan Armoedebestrijding - Duurzaamheidstesten (DOEB-test) - Aspect Armoede - Zichtbaarheid - Verbetering - Rondetafel van experts - Resultaat van de overwegingen - Andere initiatieven (4-7523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Procureur aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7523
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Écaussinnes - Sluiting van de loketten - Informatieprocedure - Bediende van het station - Overplaatsing (4-7299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Procureur aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7299
Sociale zekerheid - Onderwerping - Onttrokken bezigheden - Verklaring - Eventuele elektronische verklaring (4-6323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Procureur aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6323
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - Ratificatie (4-1205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Procureur aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1205
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Philippe Fontaine, Jean-Paul Procureur en Pol Van Den Driessche
4-1676/1
p. 1-4 4-1676/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de status van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008) (4-713)      
  Verslag van de heren Josy Dubié en Jean-Paul Procureur
4-713/3
p. 1-7 4-713/3 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een grotere betrokkenheid van België in de strijd tegen HIV en aids in zwart Afrika (4-1213)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Nahima Lanjri en de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-1213/1
p. 1-7 4-1213/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod door het beter af te stemmen op de behoeften (4-1545)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur en Wouter Beke c.s.
4-1545/1
p. 1-8 4-1545/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het affectieve en het seksuele leven van gehandicapten (4-1668)      
  Voorstel van de heren Franco Seminara en Jean-Paul Procureur en de dames Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Christiane Vienne
4-1668/1
p. 1-4 4-1668/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Philippe Mahoux, Jean-Paul Procureur, Yves Leterme en Pol Van Den Driessche
4-1372/1
p. 1-6 4-1372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer François Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van Ottawa (29 november - 4 december 2009 in Carthago) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen) (Verbod op gebruik, productie, opslag en overdracht van antipersoonsmijnen) (4-1511)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-1511/3
p. 1-7 4-1511/3 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (4-1123)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier, Jean-Paul Procureur, Josy Dubié en Jacques Brotchi en de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman
4-1123/1
p. 1-6 4-1123/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de invoering van een code of conduct voor de mobieletelefoonoperatoren (4-1515)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Jean-Paul Procureur
4-1515/1
p. 1-6 4-1515/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 90-96 4-116 p. 90-96 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst nr. 6 gesloten tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, ondertekend te Parijs op 12 oktober 2006 (4-675)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-675/2
p. 1-2 4-675/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, gedaan te Brussel op 17 januari 2007 (4-1599)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-1599/2
p. 1-3 4-1599/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het Koninkrijk Bahrein inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama op 11 juli 2006 (4-630)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-630/2
p. 1-2 4-630/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006 (4-631)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-631/2
p. 1-2 4-631/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 (4-632)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-632/2
p. 1-2 4-632/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Staat Israël, gedaan te Brussel op 13 juli 2004 (4-746)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-746/2
p. 1-4 4-746/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Helsinki op 9 september 2006 (4-913)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-913/2
p. 1-2 4-913/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS), gedaan te Brussel op 12 december 2006 (4-914)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-914/2
p. 1-3 4-914/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: - Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, - Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006 (4-1069)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-1069/3
p. 1-5 4-1069/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-60
p. 43-48 4-60 p. 43-48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen (4-310)      
  Algemene bespreking
4-5
p. 11-18 4-5 p. 11-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen (Probleem van de mishandeling van ouderen op strafrechtelijk vlak) (4-384)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Francis Delpérée, Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-384/1
p. 1-30 4-384/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen (4-1621)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur
4-1621/1
p. 1-4 4-1621/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen (Ouderlijk gezag) (4-382)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-382/1
p. 1-14 4-382/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen (4-385)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-385/1
p. 1-10 4-385/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, teneinde IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten (4-1529)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur
4-1529/1
p. 1-4 4-1529/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren (4-1509)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Jean-Paul Procureur
4-1509/1
p. 1-7 4-1509/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie (4-1513)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Jean-Paul Procureur
4-1513/1
p. 1-3 4-1513/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, teneinde de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap te versnellen (4-674)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-674/1
p. 1-6 4-674/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof) (Openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen (4-606)      
  Verslag van de heer Jean-Paul Procureur
4-606/4
p. 1-20 4-606/4 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de in het Wetboek van strafvordering vervatte bepalingen betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke beslissingen (4-610)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Jean-Paul Procureur
4-610/1
p. 1-3 4-610/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers (4-1623)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1623/1
p. 1-3 4-1623/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan (Afschaffing verminderingscoëfficiënt) (4-1614)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1614/1
p. 1-3 4-1614/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen (4-1224)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens, Vera Dua en Lieve Van Ermen en de heren Wouter Beke, Jean-Paul Procureur, Geert Lambert en Louis Ide
4-1224/1
p. 1-9 4-1224/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de overeenkomsten inzake mobiele telefonie te reglementeren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen (Abonnementenaanbod GSM -Bescherming tegen malafide handelspraktijken) (4-1085)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-1085/1
p. 1-6 4-1085/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden (4-1210)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-1210/1
p. 1-3 4-1210/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren (Reclame waarin wordt verwezen naar kinderfeesten - Minimumcriteria waaraan reclameboodschappen moeten voldoen om minderjarigen geen moreel of fysiek nadeel te berokkenen - Oprichting van een adviescommissie binnen de Raad voor het Verbruik - Verstrenging van de verplichtingen tot voorlichting van de minderjarige consument - Verbod op e-mailreclame voor minderjarigen die geen 12 jaar oud zijn) (4-383)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne, Jean-Paul Procureur, Francis Délpérée en Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-383/1
p. 1-8 4-383/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met hetoog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen (4-1164)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Vanessa Matz en van de heren Francis Delpérée, Jean-Paul Procureur en Marc Elsen
4-1164/1
p. 1-4 4-1164/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen (Technische correcties - Vergemakkelijken van de toegang tot beschermde werken in het kader van het kopiëren voor eigen gebruik in familiekring en in het kader van de uitzonderingen t.b.v. de ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, strafinrichtingen, instellingen voor jeugdzorg of instellingen voor gehandicaptenzorg - Misdrijf van het ongeoorloofd omzeilen van een "technische voorziening") (4-380)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Georges Dallemagne en Jean-Paul Procureur
4-380/1
p. 1-10 4-380/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (4-381)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne et Francis Delpérée
4-381/1
p. 1-7 4-381/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen (4-1624)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1624/1
p. 1-3 4-1624/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen (4-1688)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1688/1
p. 1-9 4-1688/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999